Go to content

Förmåner

Att arbeta hos Kia Sverige

På Kia är allas insats viktig. Vi tar motgångar och framgångar tillsammans, som ett enat team där var och en av oss bygger teamet. Vi anser att ny kunskap och kompetensutveckling är helt centralt för att skapa ett mindset som tillåter förändring och förbättring, både som företag och som individer. Därför är det viktigt att det finns tid och utrymme för våra medarbetare att reflektera, planera och utvecklas. Vi har bland annat infört mötesfria fredagar för att främja detta där våra medarbetare uppmuntras till innovation och kompetensutveckling .Alla på Kia bidrar till att bygga vår kultur, där var och en tillför med sina unika egenskaper.

Läs våra kollegors berättelser för att få en inblick i vår Kia-värld: att vara ny på Kia, intressanta projekt, karriärmöjligheter och vårt ledarskap.

 • kia sverige personal karin

  Min första tid på Kia

  "Med min erfarenhet av att tidigare ha arbetat i återförsäljarledet kändes det som en självklarhet för mig att...."

  Läs mer om Karins upplevelse under hennes första tid på Kia.
  Läs hela

 • Karin Lantz

  Med min erfarenhet av att tidigare ha arbetat i återförsäljarledet kändes det som en självklarhet för mig att byta arbetsgivare till Kia Sweden. Dels för min egen utveckling men även för min karriärs skull. Att byta arbetsgivare är ett stort steg att ta då vi spenderar en så pass stor del av våra liv på arbetsplatsen.

  Efter den positiva rekryteringsprocessen jag upplevde, hade jag inte en tvekan om att det var Kia som skulle bli min nästa arbetsgivare. Under min rekryteringsprocess hade jag en kontinuerlig dialog med Kias People & Organization-avdelning och jag fick även chansen att vid ett intervjutillfälle träffa framtida kollegor.

 • Det var väldigt intressant och givande att via blivande kollegor från andra avdelningar få en insyn i hur de dels upplever Kia som arbetsgivare, dels en inblick i deras vardag. Utöver detta var det även väldigt skönt att känna igen ett par ansikten vid första arbetsdagen- något bekant i allt det nya.

 • Under min första tid på Kia Sweden fick jag ta del av en rad introduktionsmöten från de olika avdelningarna. Detta upplevde jag väldigt värdefullt, dels för att knyta kontakter inom företaget, dels för att få en bredare uppfattning om de olika avdelningarnas roller och uppgifter. Den familjära atmosfären och det accepterande klimatet tror jag är en av anledningarna till att Kia är en så pass väl omtyckt arbetsgivare. Att dessutom få arbeta med likasinnade, målinriktade kollegor gör Kia till en unik arbetsplats där jag ständigt får möjlighet att lära och utvecklas.

  Karin Lantz (Warranty Specialist)

 • Jakob tivell mobility

  Organisation som möjliggör personlig utveckling

  ".. Det innebär kreativa grepp och omprövande av gamla sanningar. Affärsmodeller behöver utformas, samarbeten etableras och nya tekniska lösningar skapas. .."

  Kan entreprenörsanda vara en del av ett företag i en global koncern med tusentals anställda?
  Läs mer

 • Jakob Tivell

  Att leverera moderna alternativ till det traditionella ”bilägandet” är en central del i Kias strategi. Utvecklingen går fort och fler och fler kunder väljer ett leasingupplägg samt efterfrågar olika bildelningstjänster. Kia utvärderar regelbundet vilka tjänster som fungerar bäst på olika marknader. Det innebär kreativa grepp och omprövande av gamla sanningar. Affärsmodeller behöver utformas, samarbeten etableras och nya tekniska lösningar skapas.

 • Utvecklingen sker för min egen del i nära samarbete mellan andra europeiska marknader där erfarenheter utbyts så att bättre lösningar kan identifieras.

 • Kia Sweden är en snabbrörlig organisation med stark laganda och öppenhet att testa nya idéer. I många sammanhang gäller att en stor del av den personliga utvecklingen sker genom lärande i arbetet och på Kia är det extra sant. Att kreativt söka gränserna, lära sig om nya marknader och testa nya koncept är ett fantastiskt sätt att ta in nya intryck och forma nya idéer. Möjligheterna att spinna vidare på en idé är stora och utvecklande. Under snart sju år på Kia har jag haft tre olika roller inom helt olika områden. Möjligheten att få olika perspektiv från en och samma arbetsgivare är en styrka som också bidrar till en bättre förståelse för verksamheten.

  Jakob Tivell (Mobility Manager)

 • kia anställd simon

  Variation inspirerar

  .".. Genom att vi inte arbetar isolerat på en avdelning, utan bjuder in varandra och driver projekt avdelningsöverskridande skapar verkligen oändliga möjligheter.."

  Läs mer om hur en hel affärssektor behöver utvecklas
  Läs mer

 • Simon Lumsén

  Det ämne jag valde att skriva om när jag tog min master i Management var då i sin linda och handlade om det paradigmskifte vi nu är mitt uppe i: elektrifieringen av bilbranschen och hur en hel affärssektor behöver utvecklas för att möta denna förändring. Förändringen är unik i sitt slag och är något jag får vara en aktiv del av varje dag i min arbetsroll på Kia. Jag blir ständigt utmanad då en etablerad affärsmodell tvingas genomgå förändringar i grunden. Jag behöver dels förstå bakgrunden, det vill säga vad det är som gör att vi står där vi står idag, dels försöka pussla ihop det med alla nya marknadskrafter som påverkar vår affär både nu och i framtiden. Personligen tycker jag detta är fantastiskt roligt - att jag får kombinera min yrkeserfarenhet och akademiska bakgrund för att lösa problem här och nu men även vara med och sätta strategin för framtiden.

 • Innan jag började på Kia hade jag ingen erfarenhet av att arbeta för en Generalagent, men jag tog med mig arbetslivserfarenhet, kunskap och förståelse om återförsäljarledet. När jag började hos Kia insåg jag snabbt att det blev en annan nivå av komplexitet i arbetet med nya intressenter, internationella kontaktytor och inte bara perspektivet av en återförsäljare utan en hel återförsäljarkår med slutkunder över hela landet. Jag har bemästrat detta genom att vara lyhörd, ödmjuk och med hjälp från mina kollegor. Från första dagen har jag känt mig som hemma i ett team som genomsyras av genuinitet och som helhjärtat hjälpt mig förstå, testa och utvecklas. Denna företagskultur är unik och gör att jag själv vill ge nästa kollega samma välkomnande och mottagande.

 • Mitt mest spännande projekt hittills på Kia har att göra med företagets övergripande strategi, Brand Sales, att sälja hela Kia som ett samlat varumärke. Detta är inte ett projekt utan flera olika projekt men som alla har samma utgångspunkt vilket gör att det skapar nära samarbeten och inkluderar alla avdelningarna. Genom att vi inte arbetar isolerat på en avdelning, utan bjuder in varandra och driver projekt avdelningsöverskridande skapar verkligen oändliga möjligheter.

  Simon (Manager Parts & Accessories)

 • Karolina Sobel marketing kia sverige

  Engagerat ledarskap

  "..Som ledare försöker jag alltid vara lyhörd för teamets åsikter samt uppmuntra idéer och initiativ. Målet är att tillsammans göra vårt bästa för Kia och företagets kunder, och på så vis kunna skapa mervärde – på ett långsiktigt och hållbart sätt.."

  Läs mer om Karolinas syn på ledarskap.
  Läs mer

 • Karolina Sobel

  Min uppfattning av ledarskap är att skapa förutsättningar för människor att växa, och tillsammans uppnå gemensamma mål. Min roll är att motivera, engagera och inspirera teamet samt ge förutsättningar och verktyg att nå sin fulla potential för att på bästa sätt bidra till organisationens övergripande vision. Som ledare försöker jag alltid vara lyhörd för teamets åsikter samt uppmuntra idéer och initiativ. Målet är att tillsammans göra vårt bästa för Kia och företagets kunder, och på så vis kunna skapa mervärde – på ett långsiktigt och hållbart sätt.

 • Jag anser att förtroende och tillit är de viktigaste grundstenarna i ett framgångsrikt ledarskap. En trygg och uppmuntrande kultur föder kreativitet och innovation. På Kia Sverige arbetar vi aktivt och löpande med att tillsammans stärka företagskulturen och är stolta över att vi under 2022 blev vi certifierade som ett ”Great Place to Work”,

 • Kia erbjuder en inspirerande ledarskapsutbildning som skapar en bra grund att stå på. Bra ledarskap är en ständigt pågående process som grundar sig i en vilja att fortsätta utvecklas och vara lyhörd för sitt team, organisationen i stort, samt hålla ett öga på den föränderliga bransch och omvärld vi verkar inom. Kia är en dynamisk organisation som präglas av nytänkande. Tillsammans arbetar vi för att bidra till framtida hållbara mobilitetslösningar.

  Karolina (Teamleader Marketing)

Förmåner

Kia Sweden erbjuder sina medarbetare följande förmåner. Förmånerna kan variera från tid till annan.

 • Flexibelt arbete


  Vi vet att livspusslet ibland kan vara svårt att få ihop, därför erbjuder vi dig möjligheten att arbeta såväl från kontoret som hemifrån.

 • Tjänstebil


  Personer vid behov i tjänsten erhåller tjänstebil inklusive drivmedelsförmån.

 • Rikskort


  Att äta lunch är en förutsättning för att ha energi hela dagen. Därför erbjuder vi subventionerad lunchförmån.

 • Pension


  Det finns ett liv efter din tid hos Kia. Hos oss omfattas du av tjänstepension enligt kollektivavtal och ges möjlighet att löneväxla.

 • LinkedIn Learning


  Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling där bland annat vårt samarbete med LinkedIn Learning ingår.

 • Friskvårdstimme  Vi ger också möjlighet till en friskvårdstimme i veckan.

 • Föräldralön  För att underlätta föräldraskapet har du kollektivavtalad föräldralön när du arbetar hos oss.

 • Bonus  Vi firar våra framgångar tillsammans som ett team och har årsvis bonus som baseras på företagets prestationer.

 • Personförsäkringar


  Hos Kia har du kollektivavtalade personförsäkringar för dig.

 • Mötesfria fredagar


  Där du ges möjlighet att prioritera kompetensutveckling samt projekt-, strategi- och utvecklingsarbete.

 • Friskvård


  Vi vill bidra med goda förutsättningar för bättre hälsa och erbjuder våra medarbetare 5 000 kr/år i friskvårdsbidrag.

 • Ladda elbil


  Fär att bidra till en mer hållbar framtid erbjuder vi våra medarbetare att ladda sin elektrifierade bil på arbetsplatsen.

 • Lär känna Kia Sverige

  Läs mer om Kia Sverige, vad som gör oss till ett Great Place to Work och varför du ska arbeta på just Kia.

 • Kia Kultur

  Inspireras av vår kultur genom våra medarbetares egna berättelser.

 • Kia Förmåner

  Upptäck några av fördelarna hos Kia Sverige, vad vi erbjuder och ta reda på hur vi kan stötta i din utveckling och ditt livspussel.

 • Jobba hos oss

  Var med och utveckla framtidens mobilitet tillsammans med oss! Ta en titt på de vakanser vi har och lär dig mer om vår rekryteringsprocess.