Go to content

INTEGRITETSPOLICY FÖR KIAS WEBBPLATSER

 • Kia Sweden AB, org. nr 556618-8545, (”Kia”) är importör av Kiabilar för den svenska marknaden. Kia säljer och servar bilar via ett nät av Kia-auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

  Kia värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Kia samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av besökare på någon av Kias webbplatser. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  Kia kan komma att samla in och behandla information om dig via cookies/kakor. Vill du läsa om cookies/kakor, hänvisar vi till information hos PTS. • Beskrivning av Kias behandling av dina personuppgifter
  När du besöker Kias webbplatser kan du komma att lämna information om dig till oss. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du ger till oss i följande fall.

  När du fyller i ett frågeformulär
  När du fyller i ett frågeformulär kommer vi att behandla de personuppgifter som du ger till oss om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och registreringsnummer. Ändamålet med behandlingen är att på din begäran tillhandahålla svar på dina frågor, t.ex. information om Kias produkter och tjänster samt att tillhandahålla dig eventuella tjänster som du efterfrågar. Kia behandlar personuppgifterna med stöd av Kias berättigade intresse av att hantera och besvara dina frågor.* Personuppgifterna kommer att raderas 3 månader efter avslutat ärende.

  När du gör en intresseanmälan om provkörning
  När du gör en intresseanmälan om provkörning kommer vi att behandla de personuppgifter som du ger till oss om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsnummer eller personnummer (valfritt) och uppgifter om önskemål om bilmodell och återförsäljare. Ändamålet med behandlingen är att vidarebefordra kontaktuppgifterna till önskad återförsäljare för att möjliggöra en provkörning av önskad modell. Kia behandlar personuppgifterna med stöd av Kias berättigade intresse av att hantera och administrera intresseanmälningar för provkörning.* Personuppgifterna kommer att raderas efter tre månader från det att anmälan mottogs.

  När du anmäler dig till Kias nyhetsbrev
  När du anmäler dig till Kias nyhetsbrev kommer vi att behandla de personuppgifter som du ger till oss om namn och e-postadress samt telefonnummer (valfritt). Du anmäler dig antingen till Kias nyhetsbrev hos en av våra återförsäljare eller direkt till oss via vår hemsida. Ändamålet med behandlingen är att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Kia behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke. Personuppgifterna kommer att sparas till du säger upp din prenumeration på nyhetsbrevet och alltså återkallar ditt samtycke. Du kan säga upp din prenumeration genom att klicka på ”Avprenumerera” i slutet av varje nyhetsbrev.

  När du kontaktar kundtjänst
  När du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla de personuppgifter som du ger till oss om namn, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen är att kunna hjälpa dig genom att besvara eventuella frågor samt att ta emot eventuella synpunkter. Kia behandlar personuppgifterna med stöd av Kias berättigade intresse av att hantera och administrera kundtjänstärenden.* Personuppgifterna kommer att sparas till dess att kundtjänstärendet har avslutats.

  När vi genomför marknadsföringsaktiviteter
  Kia kommer att behandla de personuppgifter som du har gett till oss i samband med att du har fyllt i ett frågeformulär, gjort en intresseanmälan om provkörning, anmält dig till Kias nyhetsbrev, beställt en broschyr eller kontaktat Kias kundtjänst för att genomföra marknadsföringsaktiviteter, inbegripet för att kommunicera relevant information om Kias produkter och tjänster samt för att skicka inbjudningar till events och kundenkäter.

  För att kunna göra relevanta utskick till dig inom ramen för genomförandet av marknadsföringsaktiviteter utför Kia analyser på dina personuppgifter. Analyserna resulterar inte i någon djupare insikt om din livsstil, dina personliga preferenser etc. utan endast i en segmentering av Kias databas där dina personuppgifter sparas. Resultatet av analyserna används för att t.ex. erbjuda samtliga webbplatsbesökare i en viss ort en viss produkt eller tjänst.

  Ändamålet med behandlingen är att marknadsföra Kias produkter och varumärke/genomföra marknadsföringsaktiviteter. Med beaktande av typen av personuppgifter och det begränsade antalet uppgifter som behandlas bedömer vi att vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra analyser och genomföra marknadsföringsaktiviteter för att kunna marknadsföra våra produkter och vårt varumärke.* De personuppgifter som vi behandlar för att kunna genomföra marknadsföringsaktiviteter kommer att raderas efter 3 månader.

  Om du inte vill att vi ska analysera dina personuppgifter eller om du inte vill ta emot marknadskommunikation från Kia kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Cookies och API
  Vi använder nödvändiga cookies på hemsidan för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information. Denna behandling baseras på Kias berättigade intresse* av att tillhandahålla en funktionell hemsida.

  Vi använder även prestandacookies och funktionella cookies på vår hemsida. Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats. Dessa cookies gör det även möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan fastställas av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller alla av dessa tjänster inte fungerar som de ska. Vi behandlar endast dina personuppgifter genom dessa cookies om du gett ditt samtycke till behandlingen.

  Vi använder oss även av cookies för direktriktad marknadsföring. Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser. Vi behandlar endast dina personuppgifter genom dessa cookies om du gett ditt samtycke till behandlingen.

  Vi använder oss även av Facebook Conversion API (”CAPI”) på hemsidan. Detta är ett analysverktyg som hjälper oss optimera och analysera vår hemsida och möjliggör direktriktad annonsering. Facebook Conversion API innehåller i sig inga cookies men personuppgifter om dig kan ändå överföras till Meta. Vi behandlar därför endast personuppgifter genom CAPI med stöd av ditt samtycke.

  När vi skickar direktmarknadsföring till dig
  Kia kommer att behandla de personuppgifter som du har gett till oss i samband med att du har fyllt i ett frågeformulär, gjort en intresseanmälan om provkörning, anmält dig till Kias nyhetsbrev, beställt en broschyr eller kontaktat Kias kundtjänst för att skicka direktmarknadsföring till dig via e-post och sms, om du har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring. De personuppgifter som vi behandlar för att skicka direktmarknadsföring är e-postadress, namn och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen är att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter. Kia behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke. Du samtycker genom att kryssa i rutan för direktmarknadsföring på vår webbplats.

  Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Kia på info@kia.se . De personuppgifter som vi behandlar för att kunna skicka direktmarknadsföring kommer att lagras så länge som du samtycker till att vi skickar direktmarknadsföring till dig.

  Vilka kan vi komma att dela din information med?
  Dina personuppgifter kommer att delas med IT-leverantörer inom och utom Kia-koncernen som tillhandahåller infrastruktur- och supporttjänster till oss. När du kontaktar Kias kundtjänst och gör en intresseanmälan om provkörning kommer vi att dela dina personuppgifter med våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder. När vi genomför marknadsföringsaktiviteter och i samband med direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter att delas med leverantörer av tjänster relaterade till marknadskommunikation och events. I undantagsfall, om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att skydda Kia eller tredje part mot brott, kommer Kia att lämna information till myndigheter, såsom Polismyndigheten och Skatteverket.

  Om du har lämnat ditt samtycke så till cookies så delar vi analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder cookies från [Google, Meta, Snapchat, TikTok]. Kia är personuppgiftsansvarig för användningen av dessa cookies på vår hemsida men mottagarna är separat personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker genom deras egna cookies. Läs mer om mottagarnas behandling av dina personuppgifter på respektive hemsida. Om du har samtyckt till CAPI skickas även personuppgifter till Meta.

  Vi är angelägna om att all delning av personuppgifter sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

  Om du vill ha en fullständig lista över våra mottagare så kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Var behandlas din information?
  Vi strävar efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. I undantagsfall kommer din information att överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av någon av Kias leverantörer eller deras underleverantörer. Kia kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter vid sådana överföringar. Sådana överföringar sker enbart till länder med s.k. adekvat skyddsnivå eller med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU-kommissionen. Om du vill ha en fullständig lista över överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES och ta del av en kopia av de tillämpliga standardavtalsklausulerna eller av information om huruvida det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Vilka rättigheter har du?
  Du har flera rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig. Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges nedan eller om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@kia.se . Om du är missnöjd med Kias behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Rätt till tillgång och information
  Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, tillsammans med viss närmare information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, lagringsperioden och förekomsten av rätten att begära rättelse och radering samt att begära begränsning och att invända mot behandling. Du har även rätt till information om rätten att inge klagomål till IMY samt om varifrån personuppgifterna kommer, liksom om förekomsten av automatiserat beslutsfattande tillsammans med viss ytterligare information.

  Rätt till rättelse
  Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

  Rätt att göra invändningar
  När vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. Du har också rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderat profilering. Om du invänder mot sådan behandling ska vi upphöra med behandlingen.

  Rätt till begränsning
  Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter, bestridit personuppgifternas korrekthet eller om personuppgiftsbehandlingen är olaglig, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd. Rätt till radering
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in eller behandlas för, du återkallar ditt samtycke, du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för fortsatt behandling, dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om vi är skyldiga enligt lag att radera dina personuppgifter.

  Dataportabilitet
  Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Kia i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).

  Rätt att återkalla samtycke
  Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Kia på info@kia.se . De personuppgifter som vi behandlar för att kunna skicka direktmarknadsföring kommer att lagras så länge som du samtycker till att vi skickar direktmarknadsföring till dig.

  Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
  Kia är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Kia utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. • Dataskyddsombud
  Daniel Elander
  E-post: d.elander@kia.se
  Telefon: 08-400 433 00

  Frågor?
  Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Kias behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kia på Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby, Sverige eller via e-post: info@kia.se . Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  * När vår behandling sker för ändamål som rör våra berättigade intressen har vi gjort bedömningen att behandlingen är nödvändig och att dina intressen och eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Denna policy är senast uppdaterad den [2022-09-08].

KIAS INTEGRITETSPOLICY

 • Kia Sweden AB, org. nr 556618–8545, (”Kia”) är importör av Kiabilar för den svenska marknaden. Kia säljer och servar bilar via ett nät av auktoriserade återförsäljare och verkstäder. När vi i denna policy hänvisar till ”Återförsäljaren” menar vi den Kia-auktoriserade bilhandlare eller verkstad som du har köpt eller servat din bil hos.

  Kia värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Kia samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av potentiell eller befintlig kund hos Kia och/eller Återförsäljaren. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  Denna integritetspolicy omfattar endast Kias behandlingar av information inom ramen för system för hantering av kundrelationer (hantering av offerter, ordrar, finansiering, kundförfrågningar och marknadsföring) samt system för administration av servicearbeten. Kia kan komma att samla in och behandla information om dig i andra sammanhang. Information om detta lämnas i separata integritetspolicyer.

  Beskrivning av Kias behandling av dina personuppgifter
  I egenskap av potentiell eller befintlig kund till oss kan du komma att lämna information om dig till oss. Vi kan även komma att hämta information om dig från andra parter. Vi kommer att behandla personuppgifter om dig i följande fall.

  Personuppgifter som behandlas inom ramen för köpar- och ägarprocessen
  Vid dina kontakter med Kia och Återförsäljaren kan du direkt eller indirekt komma att lämna personuppgifter om dig till oss, såsom när du bokar tid för provkörning av en bil, begär en offert på en bil, tecknar avtal om köp eller i samband med service- och garantiärenden. De personuppgifter som du lämnar omfattar normalt sett namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsuppgifter, önskemål om bilmodell och återförsäljare, servicedata och fordonsuppgifter. Kia samlar också in personuppgifter om dig som befintlig kund i egenskap av fordonsägare via Transportstyrelsen, Bisnode och Vroom. De personuppgifter som Kia samlar in via Transportstyrelsen och Bisnode omfattar dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter. I tillägg till dessa uppgifter samlar Kia in personuppgifter om ditt köpmönster via Vroom.

  Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna administrera, hantera och facilitera provkörningar, offerter, kontrakt, finansiering, försäkring, leveranser, service- och garantiärenden, fordonsåterkallelser, kundenkäter och uppföljning av verkstadsbesök.

  Kia behandlar personuppgifter som: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsuppgifter, önskemål om bilmodell och återförsäljare, servicedata och fordonsuppgifter för att hantera och administrera provkörningar, offerter, kontrakt, finansiering, försäkring, leveranser, serviceärenden och uppföljning av verkstadsbesök med stöd av Kias berättigade intresse av att hantera köpar- och ägarprocessen.*

  Kia behandlar personuppgifter som: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsuppgifter, önskemål om bilmodell och återförsäljare, servicedata och fordonsuppgifter för att hantera och administera garantiärenden på avtalsmässig grund, då vi har förbundit oss att lämna vissa garantier till dig som fordonsägare. För mer information, vänligen se garantiinformationen som lämnas i samband med att du köper en Kiabil.

  Kia behandlar personuppgifter som: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkortsuppgifter, önskemål om bilmodell och återförsäljare, servicedata och fordonsuppgifter för att hantera och administrera fordonsåterkallelser eftersom det är en rättslig skyldighet för oss.

  Om du äger ett Kia-fordon sparar Kia dina personuppgifter så länge som du är ägare av Kia-fordonet och för en tid om högst 24 månader därefter för att kunna hantera köpar- och ägarprocessen. För att Kia ska kunna utföra garantiåtaganden och fullgöra rättsliga förpliktelser kan dina uppgifter komma att sparas under en längre period, dock inte längre än till dess att garantitiden går ut eller sådan annan tid som Kia har rätt och/eller skyldighet att spara uppgifterna enligt tillämplig lagstiftning. Om du inte äger ett Kia-fordon, raderar Kia dina personuppgifter efter 3 månader.

  Personuppgifter som behandlas för marknadsföring
  Kia kommer att behandla de personuppgifter som du har gett till oss inom ramen för köpar- och ägarprocessen för att genomföra marknadsföringsaktiviteter (inbegripet för att kommunicera relevant information om Kias produkter och tjänster samt för att skicka inbjudningar till events och kundenkäter).

  För att kunna göra relevanta utskick till dig inom ramen för genomförandet av marknadsföringsaktiviteter utför Kia analyser på dina personuppgifter. Analyserna resulterar inte i någon djupare insikt om din livsstil, dina personliga preferenser etc. utan endast i en segmentering av Kias databas där dina personuppgifter sparas. Resultatet av analyserna används för att t.ex. erbjuda samtliga Kiaägare i en viss ort en viss produkt eller tjänst.

  Ändamålet med behandlingen är att marknadsföra Kias produkter och varumärke och genomföra marknadsföringsaktiviteter. Med beaktande av typen av personuppgifter och det begränsade antalet uppgifter som behandlas bedömer vi att vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra analyser och genomföra marknadsföringsaktiviteter för att kunna marknadsföra våra produkter och vårt varumärke.* De personuppgifter som vi behandlar för att kunna genomföra marknadsföringsaktiviteter kommer att raderas efter 6 månader.

  Om du inte vill att vi ska analysera dina personuppgifter eller om du inte vill ta emot marknadskommunikation från Kia kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Personuppgifter som behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig
  Kia kommer även att behandla de personuppgifter som du har gett till oss inom ramen för köpar- och ägarprocessen för att skicka direktmarknadsföring till dig via e-post och sms, om du har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring. De personuppgifter som vi behandlar för att skicka direktmarknadsföring är e-postadress, namn och telefonnummer. Ändamålet med behandlingen är att marknadsföra Kias produkter och varumärke/genomföra marknadsföringsaktiviteter. Kia behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke. Du samtycker genom att kryssa i rutan för direktmarknadsföring på vår webbplats.

  Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycket genom att kontakta Kia på info@kia.se . De personuppgifter som vi behandlar för att kunna skicka direktmarknadsföring till dig kommer att lagras så länge som du samtycker till att vi skickar direktmarknadsföring till dig.

  Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?
  Vi kommer att dela dina personuppgifter med Återförsäljaren, partners som är involverade i leverans och försäkring av ditt Kia-fordon samt med IT-leverantörer inom och utom Kia-koncernen som tillhandahåller infrastruktur- och supporttjänster till oss. Vi kommer även att dela dina personuppgifter med Kia Corporation i Sydkorea (”KC”), som ingår i Kia-koncernen, för att KC ska kunna uppfylla nybilsgarantin som de har förbundit sig att lämna till dig som fordonsägare, säkerställa produkternas kvalité och övervaka säkerheten hos dem, samt utveckla och förbättra produkterna. När vi genomför marknadsföringsaktiviteter och i samband med direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter att delas med leverantörer av tjänster relaterade till marknadskommunikation och events. I undantagsfall, om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att skydda Kia eller tredje part mot brott, kommer Kia att dela personuppgifter med myndigheter, såsom Polismyndigheten och Skatteverket.

  Vi är angelägna om att all delning av personuppgifter sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

  Om du vill ha en fullständig lista över våra mottagare så kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Var behandlas din information?
  Som nämnts ovan överför Kia personuppgifter till KC, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137 938, Sydkorea. Kia vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter vid överföringen till KC. Överföringen sker med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU-kommissionen. Du har rätt att ta del av en kopia av de tillämpliga standardavtalsklausulerna genom att kontakta Kia på info@kia.se .

  I övrigt strävar vi efter att behandla din information i Sverige och inom EU/EES. I undantagsfall kommer din information att överföras till, och behandlas i, ett land utanför EU/EES av någon av Kias leverantörer eller deras underleverantörer. Kia kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter vid sådana överföringar. Sådana överföringar sker enbart till länder med sk. adekvat skyddsnivå eller med stöd av särskilda standardavtalsklausuler som har antagits av EU-kommissionen. Om du vill ha en fullständig lista över överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES och ta del av en kopia av de tillämpliga standardavtalsklausulerna eller av information om huruvida det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Vilka rättigheter har du?
  Du har flera rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig. Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges nedan eller om du har frågor som rör vår behanding av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@kia.se . Om du är missnöjd med Kias behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

  Rätt till tillgång och information
  Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, tillsammans med viss närmare information om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, lagringsperioden och förekomsten av rätten att begära rättelse och radering samt att begära begränsning och att invända mot behandling. Du har även rätt till information om rätten att inge klagomål till IMY samt om varifrån personuppgifterna kommer, liksom om förekomsten av automatiserat beslutsfattande tillsammans med viss ytterligare information.

  Rätt till rättelse
  Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

  Rätt att göra invändningar
  När vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. Du har också rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderat profilering. Om du invänder mot sådan behandling ska vi upphöra med behandlingen.

  Rätt till begränsning
  Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter, bestridit personuppgifternas korrekthet eller om personuppgiftsbehandlingen är olaglig, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

  Rätt till radering
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in eller behandlas för, du återkallar ditt samtycke, du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för fortsatt behandling, dina personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller om vi är skyldiga enligt lag att radera dina personuppgifter.

  Dataportabilitet
  Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit Kia i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).

  Rätt att återkalla samtycke
  Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar Kia på info@kia.se . De personuppgifter som vi behandlar för att kunna skicka direktmarknadsföring kommer att lagras så länge som du samtycker till att vi skickar direktmarknadsföring till dig.

  Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
  Kia är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Kia utför och vi ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

  Dataskyddsombud Daniel Elander E-post: d.elander@kia.se Telefon: 08-400 433 00

  Frågor? Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om Kias behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Kia på Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby, Sverige eller via e-post: info@kia.se . Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  * När vår behandling sker för ändamål som rör våra berättigade intressen har vi gjort bedömningen att behandlingen är nödvändig och att dina intressen och eller rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse. Om du vill ta del av vår bedömning av vårt berättigade intresse kan du kontakta oss på info@kia.se .

  Denna policy är senast uppdaterad den [2022-09-08].