Go to content

Förbehåll & Villkor

 • Juridisk information

  Genom att använda denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till villkoren har du inte rätt att använda webbplatsen.

 • 1. Immateriella rättigheter

  Copyright 2011 Kia Sweden AB.
  Denna webbplats ägs av Kia Sweden AB, org. nr 556618-8545, (”Kia”). Innehållet på webbplatsen såsom till exempel text, bilder, ljudfiler, videofiler och sättet som sådana texter, bilder och filer är arrangerade på webbplatsen kan omfattas av upphovsrätt eller annat immaterialrättsligt skydd. Allt innehåll på webbplatsen tillhör Kia eller används av Kia med tillstånd från rättighetsinnehavarna.
  Besökare på denna webbplats får framställa exemplar av valfri del av det material som finns på webbplatsen för strikt personligt och icke kommersiellt bruk i enlighet med lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller annan vid var tid tillämplig lag. Ingen annan användning, kopiering eller överföring, delvis eller helt, av något material får göras utan ett på förhand givet, skriftligt tillstånd av Kia eller annat behörigt bolag inom Kia-koncernen. Det är inte tillåtet att avlägsna meddelanden om upphovsrätt och andra immaterialrättsliga meddelanden från kopior av materialet.
  Kia-märket, formgivningen och ”The Power to Surprise”-slogan är registrerade varumärken tillhörande Kia Corporation Korea. Dessa varumärken och andra namn, logotyper och servicemärken som tillhör Kia, andra bolag inom Kia-koncernen eller återförsäljare (som publicerar information på webbplatsen inom ramen för Återförsäljarsidor) får inte ändras och de får heller inte användas, laddas ned, kopieras eller distribueras på något sätt, förutom om det sker i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Någon licens eller nyttjanderätt till några immateriella rättigheter har inte beviljats genom dessa villkor eller annars på denna webbplats.

 • 2. Inga garantier och ansvarsbegränsning

  All information (inklusive men inte begränsat till priser, specifikationer och information om utrustning samt den information som återförsäljare publicerar på webbplatsen inom ramen för Återförsäljarsidor) som finns på denna webbplats tillhandahålls endast för informationsändamål och informationen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon form av garanti avseende informationens riktighet eller fullständighet. Information på denna webbplats utgör inte några garantier avseende några produkter eller tjänster. Under inga omständigheter ansvarar Kia, andra bolag inom Kia-koncernen eller återförsäljare (som publicerar information på webbplatsen inom ramen för Återförsäljarsidor) för direkt, indirekt eller särskild skada eller annan följdskada (inklusive, men inte begränsat till förlust av data eller annan skada som orsakas av datorvirus eller information på webbplatsen) till följd av användning av information på denna webbplats. Vidare ansvarar inte Kia eller andra bolag inom Kia-koncernen under några omständigheter för direkt, indirekt eller särskild skada eller annan följdskada till följd av användning av information på andra webbplatser som denna webbplats länkar till, vilka inte kontrolleras av Kia och som inte täcks av dessa ”Förbehåll och villkor”, (såsom till exempel webbplatser som tillhör Kias återförsäljare, Kias licensinnehavare eller webbplatser innehållandes produktinformation). Kia lämnar inte några garantier angående riktigheten av hypertextlänkar eller information på webbplatser som hypertextlänkar hänför sig till. Eventuell hypertextlänk till någon annan person eller organisation skall inte uppfattas som ett godkännande från Kia av en sådan persons eller organisations webbplats, produkter eller tjänster.

 • 3 Ändringar 

  Kia förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar av denna webbplats och att ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande. Tidpunkten för den senaste revideringen framgår längst ned i dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar genomförts utgör ditt godkännande av sådana ändringar. Kia förbehåller sig vidare rätten att ändra dessa användarvillkor utan föregående meddelande. Särskilda bestämmelser om ändring av Integritetspolicyn finns emellertid i Integritetspolicyn.

 • 4. Tilläggsval/specifikationer/features 

  Vissa bilder är producerade internationellt varför bilderna kan innehålla viss utrustning och extrautrustning som inte finns tillgänglig på den svenska marknaden. Vidare kan mått och faktauppgifter vara preliminära. På grund av hur färger hanteras av webbläsare och skrivare, kan färger återgivna på skärm eller skrivare skilja sig från de verkliga kulörerna på bilarna.
  Kia förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande, och utan att ådra sig något ansvar, göra ändringar avseende tillgängligt produktutbud, inklusive vad gäller fordons färg, material, specifikationer, features, tillval, tillbehör och förpackning. Kia hänvisar till din lokala återförsäljare för närmare information om tillgängligt produktutbud.

 • 5. Priser och enskilda köpeavtal 

  Prisuppgifter som anges på eller via denna webbplats är rekommenderade cirkapriser. Tillämpliga priser från lokala återförsäljare kan skilja sig från dem som presenteras på denna webbplats. Erbjudanden/kampanjer som presenteras på denna webbplats kan inte kombineras med andra kampanjer och rabatter hos din lokala återförsäljare. Vid köp av Kia produkter och/eller tjänster gäller uteslutande de villkor och bestämmelser som anges i det enskilda köpeavtalet för köpet.