Go to content

  1. Home
  2. Om Kia
  3. Hållbarhet

Hållbarhet

  • "Idag är vår laddbara försäljning 87%, med målsättningen att nå 100% laddbart till 2024."

Resan mot hållbar mobilitet

Vårt hållbarhetsarbete är en del av Kias vision för framtiden, där vår målsättning är att accelerera omställningen till hållbar mobilitet. För att nå dit har vi i Sverige satt som mål att nå 100% laddbart år 2024, och 100% elbilar år 2030. Målen är höga men genom innovation och den senaste tekniken vill vi visa vad som är möjligt. Kia vill inspirera andra att bli en del av den laddbara rörelsen så att fler kan få ta del av en elektrifierad vardag.

Våra globala målsättningar är minst lika ambitiösa, då vi som koncern ska bli koldioxidneutrala till 2045. Arbetet för en mer hållbar mobilitet globalt går via 100% förnybar solenergi, mer återvunna material och att hjälpa våra leverantörer att ställa om sin produktion.

Vi ska nå 100% laddbart 2024 i Sverige

Vi kommer att lansera 14 nya elbilar från 2023 till 2027

Vi ska bli koldioxidneutrala globalt 2045

Hållbar mobilitet

Vi kommer att lansera 14 nya elbilar från 2023 till 2027, och redan idag är vi en av de ledande aktörerna i Sverige. Men vi nöjer oss inte där. Med den egenutvecklade elbilsplattform E-GMP fortsätter vi att driva den tekniska utvecklingen och gör det möjligt för fler att bli en del av den laddbara rörelsen. Genom våra produkter och tjänster skapar vi förutsättningar för fler fulladdade upplevelser.

”Under 2022 minskade Kia det genomsnittliga värdet av CO2 utsläpp på sålda bilar i Sverige från 44 gram/km till 36 gram/km.”
Hållbar mobilitet

100% laddbart till 2024

Idag är vår andel laddbar försäljning 86% och vi har låga 31 gram/km CO2-utsläpp jämfört med snittet i Sverige för andra tillverkare på 72 g/km. Men det räcker inte för oss. Vi hoppas att ännu fler vill vara med i rörelsen mot 100% laddbart och ännu lägre CO2-utsläpp. År 2024 ska alla bilar vi säljer i Sverige vara laddbara. Idag har vi 86% laddbar försäljning i Sverige jämfört med 53% för totalmarknaden.


Läs mer »
Hållbar mobilitet

14 nya elbilar från 2023 till 2027

Försäljningen av elbilar har ökat dramatiskt de senaste åren då allt fler uppskattar enkelheten och anser det viktigt att inte bidra till några CO2 utsläpp vid körning. Genom att ställa om hela vår produktion och fokusera på vår elbilsplattform kan vi accelerera den laddbara rörelsen och göra den tillgänglig för fler.


Läs mer »
Hållbar mobilitet

En dedikerad plattform.

För att fler ska kunna bli en del av den laddbara rörelsen fortsätta vi innovera och inspirera. Vår dedikerade plattform för elbilar låter dig ta del av den senaste tekniken, med ultrasnabb laddning, bättre prestanda och lång räckvidd. Vår egenutvecklade E-GMP plattform kommer ligga till grund för 14 nya elbilar i Sverige fram till 2027.


Läs mer »
Hållbar mobilitet

Boo Energi – ladda hemma

Via vårt samarbete med Boo Energi erbjuder vi 110 % klimatpositiv el. Det innebär att Boo Energi tillhandahåller 100 % förnybar el från vatten, vind, sol eller biobränsle. Dessutom investerar och klimatkompenserar Boo Energi för varje såld kWh, ytterligare 10 % i globala hållbarhetsprojekt, där man ersätter fossila bränslen med förnybar energi.


Läs mer »
Hållbar mobilitet

Kia Charge – ladda på vägen

Kia Charge ger dig tillgång till hundratusentals laddstationer över hela Europa, och till snabbladdningsnätverket Ionity, för en smidig laddning oavsett vart du är på väg. Via Kia Charge sammanställer vi också den totala laddningen, och köper därefter motsvarande mängd förnybar el för att klimatkompensera för din elförbrukning. Kompensationen gör via inköp av ursprungsintyg (certifikat för hållbar el) och kontrolleras av en oberoende organisation.


Läs mer »

Hållbar produktion

Vi vill ta ansvar för hela produktionskedjan och från 2040 kommer vi därför att använda 100% förnybar el från solenergi vid all vår produktion. Dessutom arbetar vi i nära samarbete med våra partners för att skapa en hållbar leverantörskedja. Kia kommer också att arbeta med lokala aktörer för batteriåtervinning, göra investeringar i ett program för koldioxidkompensation. Vi vill vara en föregångare inom omställningen till hållbar energi, och inspirerar andra att göra oss sällskap på vägen.

”Av alla nyregistrerade bilar på svenska marknaden 2022 var 57% laddbara, men för Kia var den andelen 84%.”
Hållbar produktion

Hållbara material

Mängden plast i våra hav både förorenar och utgör ett hot mot det marina djurlivet. Via vårt samarbete med The Ocean Cleanup samlar vi in och återanvänder delar av den plasten i våra bilar. Gamla fisknät får ett nytt liv som golvmattor och återvunna plastflaskor blandas med ull för att bli till nya säten och textiler. Från 2030 kommer 20% av plasten i våra bilar att vara återvunnen. Dessutom kommer Kia att gå över till att använda veganskt läder till inredningen för att ytterligare minska vår miljöpåverkan.


Läs mer »
Hållbar produktion

Hållbara leverantörer

Sedan 2018 reparerar vi våra EV/P HEV batterier i Sverige på 14 verkstäder. Vi byter moduler istället för hela batterier vilket gör att vi inte behöver återvinna hela fungerande delar och inte heller transportera hela batterier. Detta minskar belastningen på miljön samtidigt som vi spar tid för kund. Under 2022 reparerade vi 95% av de batterier där moduler behövde bytas ut. Utbytta moduler hämtas upp av Elkretsen för vidare återvinning. Vårt mål är att öka antalet verkstäder som kan utföra detta arbete för att ytterligare minska transporter och ledtider.


Läs mer »
Hållbar produktion

Batteriåtervinning

I Sverige är livslängden för en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95%. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem, Bilretur. 12V batterier går via BBR och EV batterier via Elkretsen.

Från 2022 har vi haft både tydliga riktlinjer och arbetat nära våra största partner för att hjälpa dem att reducera sina utsläpp, med målet att de ska kunna bli koldioxidneutrala. För våra mindre leverantörer har vi upprättat ett system för att de ska kunna mäta sina utsläpp av växthusgaser, och reducera dessa över tid. I dagsläget är det våra stålleverantörer som ger upphov till de största utsläppen, och där arbetar vi tillsammans för att de till 2030 ska kunna tillhandahåll ”grönt stål” vilket innebär en 66% minskning av dagens utsläpp.


Läs mer »

Hållbar värld

Vi vill skapa en rörelse där vi tillsammans arbetar för en hållbar framtid. Eftersom det är rörelsen framåt som låter oss upptäcka nya världar, ta del av nya upplevelser och väcka nya idéer. Men den är en resa vi behöver göra med respekt. För den natur där vi hämtar vår inspiration, för de samhällen vi verkar i.

”Kias mål är att bli koldioxidneutrala till 2045. Detta bygger på tre grundpelare: Hållbara transporter, en hållbar planet och hållbar energi.”
Hållbar värld

Hållbar natur

Vi vill främja och värna om naturen, både via samarbeten med hållbarhetsorganisationer och via omställningen till en hållbar mobilitet. Som en del i det arbetet har vi ett långsiktigt partnerskap med Håll Sverige Rent. Vi lyfter deras arbete och engagerar oss i samband med Världshavsdagen och initiativet Hela Sverige plockar skräp!, för att minska nedskräpning av naturen.


Hållbar värld

Hållbara hav

Vi vill vara en del av lösningen och bidra till att skapa en mer hållbar framtid. Som en del I den satsningen vill vi inte bara ta ansvar för våra produkter och tjänster utan påverka hela värdekedjen. Därför har Kia tecknat ett globalt partnerskap med Ocean Cleanup. Ocean Cleanup är en ideell organisation som arbetar för att rensa våra hav från plastavfall, och för att hindra ytterligare plastavfall från att nå dit.


Läs mer »
Hållbar värld

Säkra varje unge

Hållbarhetsarbete kan ta sig en rad olika uttryck. Utöver att ta hand om vår planet, vill vi också skapa förutsättningar för ett tryggt och hållbart samhälle. Därför samarbetar Kia med Säkra Varje Unge för att uppmärksamma frågor kring sexuella övergrepp och gromning, där de tillhandahåller gratis utbildningar för vuxna, barn och unga.


Läs mer »
Hållbar värld

Hållbart idrottande

Genom vårt engagemang för fotboll både på internationell och lokal nivå blir vi en del av den passion som binder samman fotbollsentusiaster världen över. Tillsammans med vår ambassadör Kosovare Asllani har vi skapat Asllani-kontraktet, för att alla barn oavsett kön, ålder eller etnicitet – ska få spela fotboll på lika villkor.


Läs mer »
Hållbar mobilitet

Håll Sverige Rent

Sedan 2019 är Kia vänföretag till Håll Sverige Rent. Som vänföretag bidrar vi ekonomiskt till deras verksamhet och genom att uppmärksamma deras temadagar. Under våren arbetar vi därför med Världshavsdagen och under hösten Hela Sverige plockar skräp! Vi på Kia hämtar mycket av vår inspiration från naturen och vill därför också bidra till att plastpåsar, förpackningar och burkar som slängs i naturen tas om hand. Håll Sverige Rents vision är: "Ingen skräpar ner”.


Läs mer >
  • Kias nya profilprodukter

    Kias hållbarhetsredovisning

    Varje år publicerar vi vår hållbarhetsredovisning där vi sammanställer alla insatser vi genomfört under året. Målet är att hela tiden fortsatta rörelsen mot en hållbar mobilitet på både lokala och global nivå. I rapporten "MOVE" kan man läsa om de globala satsningarna och i Kia Sveriges hållbarhetsredovisning lyfter vi de aspekter som har en direkt koppling till vår affär, våra kärnvärden och vår verksamhet i Sverige.