Go to content

Räddningsmanualer

Räddningsmanualer för räddningspersonal

På denna sida hittar du Räddningsmanualer för Kia-fordon. Dessa filer är uteslutande avsedda för räddningspersonal inom området teknisk assistans.

All information i databladen är för fordon avsedda för den europeiska marknaden. Högerstyrda fordon kan variera i konstruktion.

Fordon och utrustningsvarianter är föremål för ständiga förändringar. Kia förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra design och specifikationer när som helst utan förvarning eller förpliktelse.

Obs! Denna information är endast avsedd för utbildad personal och inte för slutkunder, verkstäder och återförsäljare.

För att komma åt Räddningsmanualer för våra nuvarande modeller, se respektive nedladdningsikon på sidan nedan.

Observera att Räddningsmanualer för alla äldre modeller inte vissas som individuella nedladdningsikoner. De kan laddas ner via Rescue Sheets 01/22-ikonen och kommer att visas i zip-mappen.