Go to content

Om oss

Ta reda på vad som gör oss speciella och de karriärmöjligheter som finns hos Kia

På Kia vill vi inspirera till en hållbar rörelse framåt. En rörelse mot framtida mobilitet, hållbarhet och ett bättre liv. Framtidstro.

Vi vill göra skillnad, och ge andra både tid och inspiration att hitta sin egen rörelse framåt. Tillsammans skapar vi fler hållbara mobilitetslösningar för våra kunder och samhället i stort. Titta på videon nedan för att se mer om vår målsättning och vår varumärkeshistoria.


 • Är du intresserad av att lära dig mer om oss, vårt syfte och vår vision?
  Se vår Brand Story:

 • Jag är verkligen engagerad i mitt arbete där jag utvecklar de senaste teknik- och kvalitetsstandarderna så att våra kunder kan få ut det mesta av sin resa med oss som varumärke och inspireras av vår teknologi

  ”Jag är verkligen engagerad i mitt arbete där jag utvecklar de senaste teknik- och kvalitetsstandarderna så att våra kunder kan få ut det mesta av sin resa med oss som varumärke och inspireras av vår teknologi.”

  - Joao (Specialist Technical Support and Technical Author, Ownership Experience Kia Europe)

Alltid i rörelse

Att ständigt vara i rörelse, framåtandan, är själen i Kias varumärke. Sedan 1944 har Kia varit snabba att anta utmaningar, vara dynamiska och utveckla bilindustrin framåt. Tillsammans med systervarumärket Hyundai är bolaget den femte största fordonskoncernen i världen medbilar som säljs i drygt 180 länder. Inom Kia i Europa arbetar totalt cirka 5 000 personer fördelat på 14 europeiska Kia-marknader, varav 3 300 i vår fabrik i Slovakien.


Kia Europe är Kias regionala huvudkontor, beläget i centrala Frankfurt, i Tyskland. På kontoret finns även Kia Design Center, och totalt har vi över 250 kollegor från 40 länder på plats i Frankfurt.


Kia började sälja bilar i Sverige 1997 och 2004 grundades Kia Sweden. På Sverigekontoret i Upplands Väsby norr om Stockholm arbetar idag ca 75 personer. Sedan 2017 är Kia Sveriges tredje största bilmärke. Kia utmärker sig genom sin fantastiska utveckling både inom sitt affärstänk och sin erfarenhet och kompetens när det gäller elektrifierade bilar.


Vår företagskultur kännetecknas av ett dynamiskt och entreprenöriellt mindset med en vilja att vara agila och förändringsbenägna. Vi är sälj- och marknadsorienterade och sätter alltid kunden i fokus, vilket gör att vi kontinuerligt utvecklar vår affär och lanserar produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden. Vi har en platt organisation där allas insats är värdefull och där vi tillsammans hjälps åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik verksamhet och en kultur där vi trivs och vill bidra. Vi tror på en kontinuerlig utveckling och satsar mycket på att vara en lärande organisation där du får möjlighet att påverka, delta, lära och bidra. Vi är familjära och transparenta vilket vi anser främjar kreativitet och modet att våga utforska nya alternativa vägar. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du har möjlighet att jobba hemifrån och på kontoret, allt för att du ska utvecklas och växa i din arbetsroll samtidigt som du kan balansera arbete och fritid.


Vi är övertygade att de bästa av idéer kommer när du blir utmanad, därför att innovation får näring och växer vid oliktänkande. På Kia har vi skiftande bakgrund, ålder och kompetenser.


Visionen för Kia Corporation är att bli en hållbar, ansvarstagande och innovativ tillhandahållare av mobilitetslösningar. Med denna vision har Kia ställt in kompassen för satsningar mot ett mer hållbart samhälle. Visionen ”Kia Sustainability Movement” har till syfte att påskynda olika hållbarhetsinitiativ och skapa hållbara mobilitetstjänster för konsumenter och samhället i stort. Kia Corporation förbinder sig till att bli koldioxidneutrala senast 2045, vilket bygger på tre grundpelare: ”Hållbara transporter”, ”Hållbar planet” och ”Hållbar energi”. Grundpelarna kommer att vara vägledande i Kias insatser för att minska koldioxidutsläpp i alla operativa delar av verksamheten – från lager, logistik, fordonstillverkning och fordonsanvändning till återvinning. Till 2045 har Kia Corporation som mål att minska koldioxidutsläppen med 97 procent jämfört med 2019 års utsläpp. Det långsiktiga målet är att nå hela vägen till koldioxidneutralitet.


Som ett helägt dotterbolag inom koncernen inbegrips Kia Sweden AB i den omfattande globala hållbarhetsrapporten som moderbolaget Kia Corporation publicerar årligen, ”Move” 2021. Denna rapport, ”Move”, har Kia Corporation publicerat sedan 2003 och den följer de mycket omfattande riktlinjerna för GRI (Global Reporting Initiative) G4.


På lokal nivå lägger vi vikt vid de aspekter som har en direkt koppling till vår affär, verksamhet och våra kärnvärden i Sverige. Vi verkar i en bransch där våra produkter i allra högsta grad är i fokus för miljö- och klimatdiskussioner och där vi driver en laddbar rörelse.Vi har i nuläget 8 laddbara bilmodeller och fler är på väg.

Även våra samarbeten har en tydlig hållbarhetsagenda, bland annat arbetar vi för att förbättra möjligheten att ladda med klimatneutral respektive klimatpositiv el genom vår tjänst Kia Charge och vårt samarbete med Boo Energi. Vi vill bidra till att minimera den fysiska miljöpåverkan genom att minska vårt avtryck i naturen. Att köra elbil är ett sätt att åstadkomma detta. Att inte skräpa ner är ett annat. Som Vänföretag till Håll Sverige Rent vill vi på Kia hjälpa till att skapa uppmärksamhet för hur vi kan motverka nedskräpningen i naturen. Att säkerställa vår framtid är en viktig fråga, både ur ett miljö- och mäniskorättsperspektiv. Sedan 2014 är vi därför huvudsponsor för Säkra Varje Unge, en organisation vars syfte är att stoppa övergrepp mot barn och unga. Vi värnar om alla människors lika värde, där bland annat barn- och ungdomsfotboll är en viktig passion för Kia. För att lskapa en mer hållbar framtid för alla barn som vill spela fotboll har vi därför lanserat Asllanikontraktet, ett kontrakt där alla barn får spela fotboll på lika villkor.


Läs mer om våra initiativ i vår hållbarhetsredovisning här.


På Kia är våra medarbetare och dess hälsa nyckelfaktorer. Vi arbetar för ett hälsosamt liv med rörelse, sunda vanor och balans i vardagen, där vi bland annat har förtroendearbetstid, en hybrid arbetsmiljö där du erbjuds att arbeta hemifrån likväl som från kontoret, ett generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.


Hitta till oss

Kartan nedan markerar våra kontor i Europa.

Våra team arbetar tillsammans

Kan du se dig göra en karriär i något av områdena nedan?

 • Sales


  Vårt uppdrag är att, tillsammans med våra återförsäljare, driva försäljning av nya och begagnade Kia-bilar i Sverige. Alltid med fokus på att skapa kundnöjdhet genom smarta och integrerade lösningar som uppfyller kundernas behov inom mobilitet.

 • Ownership Experience


  Vårt Ownership Experience team utvecklar nya strategier och processer för att utveckla kundupplevelsen med Kia genom hela bilägandet.

 • Marketing


  Marknadsteamet engagerar konsumenter genom att skapa meningsfull kommunikation och en varumärkesupplevelse som speglar Kias erbjudande och svarar upp mot målgruppens förväntningar.

 • Product & Pricing


  Vårt produkt-team arbetar dedikerat med att optimera Kias produkterbjudande, anpassat för den svenska marknaden, så att Kia ligger i framkant och kan tillfredsställa våra kunders högt ställda krav och önskemål.

 • Channel & Digitalization


  Vårt uppdrag är att utveckla och kvalitetssäkra vår varumärkesresa i olika kanaler för att stärka kundernas upplevelse av Kia.

 • Finance


  Vårt uppdrag är att leverera trygga, kvalitativa, tidsenliga tjänster samt kvalificerad rådgivning inom ekonomifunktion. Vi stöttar organisationen som en affärspartner och bidrar med värdeskapande insikter till verksamheten.

 • People & Organization


  Vår mission är att säkerställa att vi har en arbetsmiljö, medarbetarskap, ledarskap och kompetensutveckling där alla kan vara sitt bästa jag och utvecklas tillsammans med Kia.

Är du redo för nya utmaningar?

Vi strävar efter att leda transformationen av bilindustrin genom en öppen och transparent kultur som drivs av nya idéer och där det finns ett ständigt utrymme för utveckling och förbättring. Vill du vara med på resan?

 • Om oss

  Kia började sälja bilar i Sverige 1997 och 2004 grundades Kia Sweden. På Sverigekontoret i Upplands Väsby norr om Stockholm arbetar idag ca 75 personer. Sedan 2017 är Kia Sveriges tredje största bilmärke.

 • Kia Kultur

  Alla på Kia bidrar till att bygga vår kultur, där var och en tillför med sina unika egenskaper. 2022 certifierade vi oss som ett ”Great Place to Work”, världens största medarbetarundersökning.

 • Kia Förmåner

  Kia Sweden erbjuder sina medarbetare flera förmåner som kan vara bland annat flexibelt arbete, bonus, pension, friskvård, kompetensutveckling med mera.

 • Jobba hos oss

  Vill du leda transformationen av bilindustrin genom en öppen och transparent kultur som drivs av nya idéer och där det finns ett ständigt utrymme för utveckling och förbättring?