Go to content

Hybridbil & Elhybrid

Hybridbil eller elhybrid, det är egentligen bara olika namn på samma kategori av bil. Hybridbilen drivs av både en förbränningsmotor och en elmotor som var för sig, eller tillsammans driver bilen. Bilens batteri laddas när bilen körs och kan inte laddas med sladd via extern elkälla. Hur lång räckvidden är endast på el beror på hur du kör, hur trafiken ser ut och hur körsträckan ser ut.

En hybridbil är ett fullgott alternativ

En hybridbil släpper ut mindre koldioxid än en traditionell bil med förbränningsmotor. Dock släpper den ut mer än en plug-in hybrid, även kallad laddhybrid. Kia Niro Hybrid släpper ut 86 gram koldioxid per kilometer, vilket är omkring 30 procent mindre än en genomsnittlig personbil.

Privatleasa hybridbil

Du kan privatleasa din hybridbil från Kia under 36 månader för vilket du betalar en månadsavgift. Hur stor kostnaden blir beror på vilken modell av hybridbil du väljer, vilken extrautrustning den har samt din ränta. När du privatleasar en bil från Kia ingår Kias nybilsgaranti, service och vägassistans under hela leasingperioden. Det som tillkommer är fordonskatt, försäkring, bränsle och vägskatt.


Våra hybrider

 • Niro Hybrid

  Kia Niro Hybrid är ovanligt rymlig för sin klass med ett generöst lastutrymme. De praktiska crossover-egenskaperna ger dig bland annat en dragvikt på upp till 1300 kg. Mer än de flesta hybrider som erbjuds på marknaden idag.

  • Baksäte som kan fällas 60/40
  • 427 liter bagageutrymme
  • Lågt luftmotstånd på endast 0,29 Cd
  • Parallella hybridsystem
  • 7 års nybilsgaranti som även gäller EV-batteriet
  Läs mer om Hybrider

FAQ Hybrid
Köpa och äga en hybridbil

Hur påverkas hybrider av bonus-malus?

Den 1 juli 2018 infördes det nya skattesystemet för bilar kallat bonus-malus. Detta gäller nya bilar som har tagits i bruk efter den 1 juli 2018 och innebär kortfattat att fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus medan fordon med högre utsläpp får en högre fordonsskatt.
Bilar med utsläpp upp till 60 gram koldioxid per kilometer är berättigade till en bonus, där nollutsläpp resulterar i det högsta beloppet på 70 000 kronor. Bonusen avtar sedan i takt med att utsläppsnivåerna ökar.
Hybrider ligger under brytgränsen
Ett köp av Kia Niro Hybrid ger i dagsläget inte någon bonus, men köparen drabbas inte heller av förhöjd skatt. Hybridbilens utsläpp har nämligen god marginal till brytgränsen på 90 gram koldioxid per kilometer.

Hur beräknas en hybridbils förmånsvärde?

När du köper en hybridbil sänks förmånsvärdet på hybridbilen till samma nivå som en jämförbar bil som drivs enbart på traditionella bränslen. Förmånsvärdet för Kia Niro Hybrid är i mars 2021 från 1 397 kronor.

Vad kostar service för en hybridbil?

Hybridbilen Kia Niro Hybrid har ett serviceintervall på 12 månader eller 1 500 mil, beroende på vilket som först inträffar. Kostnaden för att serva en hybridbil är jämförbar med servicen av en bil med traditionell framdrivning.
Ladda hybridbil

Vad kostar det att ladda en hybridbil?

En hybridbil laddas inte med en extern strömkälla. Den laddas av förbränningsmotorn under körning och kan även återvinna energi vid till exempel inbromsningar. Kostnaden för laddning är med andra ord inkluderat i bränslekostnaden. Kia Niro Hybrid har en bränsleförbrukning från 0,37 liter per mil.

Vad händer om jag får slut på el i hybridbil?

Om batteriet tar slut så drivs bilen enbart med förbränningsmotorn. Den laddar då även batteriet och elmotorn aktiveras när batteriet uppnått tillräcklig styrka.

Hur påverkas laddning och batterikapacitet av kyla?

Om det är riktigt kallt ute så kan det ta lite längre tid att ladda batteriet samtidigt som det kan laddas ur något snabbare.

Hur hög hastighet kan jag hålla med enbart eldrift?

En hybridbil som exempelvis Kia Niro Hybrid kan i princip uppnå bilens maximala hastighet i hybridläget, dock laddas batteriet ur snabbare vid en högre hastighet och vid kraftiga accelerationer
Hybridbil räckvidd

Hur långt kommer jag med en hybridbil?

Elmotorn i en hybridbil avlastar förbränningsmotorn vilket sänker bilens bränsleförbrukning och ökar räckvidden. Hur långt du kommer är dock helt beroende på hur ekonomiskt du kör och hur stor bränsletank hybridbilen har.

Hur påverkas hybridbilens räckvidd av yttre faktorer?

Om det till exempel är mycket snö ute så blir det trögare för hjulen att rulla. Då ökar även en hybridbils förbrukning av såväl el som bränsle något. Räckvidden för en hybridbil kan därför precis som för en bil med förbränningsmotor minska vid sträng kyla.

Omfattas hybridbilens batteri av Kias nybilsgaranti?

Kias nybilsgaranti på sju år omfattar även EV-batteriet i Kias hybridbilar. Garantin gäller för bilar i privat bruk samt för tjänste- och förmånsbilar. För hybridbilar som används i kommersiellt bruk, exempelvis taxibilar, förkortas garantitiden.
Nybilsgarantin följer även med hybridbilen och kvarvarande garanti övergår till dess nya ägare efter en försäljning. Detta är en av många anledningar till varför Kias samtliga bilar har ett så högt andrahandsvärde.

Kan man åka lika långt med en hybridbil?

En av de absolut största fördelarna med en hybridbil är att den drar mindre bränsle jämfört med en bil med förbränningsmotor. Detta ger hybridbilen också en längre räckvidd med samma mängd bränsle. Hybridbilen släpper också ut mindre koldioxid än en traditionell bil.
Miljö och återvinning

Hur påverkar en hybridbil miljön?

När en hybridbil kör på enbart eldrift släpper den inte ut någon koldioxid alls. Under körning med både elmotor och förbränningsmotor så släpper hybridbilen ut koldioxid, men då bränsleförbrukningen är lägre än för en traditionell bil blir utsläppen mindre.
Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet på den här sidan skall vara uppdaterat och korrekt vid publiceringstillfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella felskrivningar eller tekniska fel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden. Bensinmotorn på plug-in hybrider kan startas även i el-läge för uppvärmning och nedkylning i kupén. På så sätt används batteriet för att förlänga räckvidden, inte för att styra temperaturen i bilen. Vill man undvika att bensinmotorn startas så kan man stänga av luftkonditioneringen, förutsatt att bilen är i elkörläge. Rattvärme och stolsvärme däremot påverkar inte räckvidden. Transportstyrelsen beslutar om utbetalning av klimatbonus enligt bonus malus-modellen. För mer info se transportstyrelsen.se När vi beräknar förmånsvärdet baseras uträkning på en marginalskatt på 50%, 2018.