Go to content

Inovácia inšpirovaná prírodou.

Dajme sa spoločne do pohybu smerom k udržateľnej budúcnosti.

Príroda. Najväčší inovátor sveta.

Už na samom začiatku sme našli nové spôsoby pohybu. Aby sme objavili nové svety, získali nové skúsenosti a odhalili nové perspektívy a nápady. To, čo nás však posunulo ohromnými krokmi vpred, poškodilo náš najväčší zdroj inšpirácie. Prírodu.

Nastal čas urobiť krok späť. Vráťme sa o krok a uvedomme si, že sa dá konať aj lepšie. Malými krokmi aj veľkými skokmi. Musíme konať, spoločne. Nechajme, aby nás viedla príroda. Aby sme vytvorili udržateľnú budúcnosť.

V súlade s víziou značky Kia, poskytovať riešenia udržateľnej mobility, sme sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045.
Udržateľná mobilita. Udržateľná energia. Udržateľná planéta.

 • Sunset. Cloudy sky.
 • Produkty a služby

  Udržateľná mobilita

   

  Sme na ceste k našej úplne elektrickej budúcnosti, ktorú dosiahneme uvedením 11 čisto elektrických vozidiel na trh do roku 2026.

  Koncept Kia EV9 predstavuje náš záväzok voči zákazníkom - a to dosiahnuť udržateľnú mobilitu.

 • Produkty a služby

  Udržateľná mobilita (sustainable mobility).  Kia je na ceste k elektrickej budúcnosti s uvedením 11 elektromobilov na trh do roku 2026. To je v súlade s našou stratégiou "Plan S" alebo "Plán U" stať sa globálnym lídrom v oblasti udržateľnej mobility.

  Náš produktový rad v Európe bude plne elektrický do roku 2035, po ňom budú do roku 2040 nasledovať ďalšie hlavné trhy. A napokon všetky globálne trhy budú do roku 2045 elektrické.

  Okrem elektromobilov predstavíme od roku 2028 aj rad vozidiel s vodíkovými palivovými článkami.

   

  Kia Koncept EV9: hrdina riešení pre trvalo udržateľnú mobilitu

   

  Kia Koncept EV9 stelesňuje víziu spoločnosti Kia. Je to druhý model z našej špecializovanej zostavy EV a prvé plne elektrické SUV. Za najnovším koncepčným vozidlom je však oveľa viac než len vízia.

   

  Chceme vytvoriť vozidlá, ktoré ťa nielen dovezú do cieľa, ale tiež vytvárajú zmysluplné ľudské zážitky. V ideálnom prípade budeš cítiť emocionálne spojenie s našou značkou a prírodou. Kia Koncept EV9 je obrazom záväzku spoločnosti Kia k udržateľnej mobilite v budúcnosti.

  Kia EV9. Full side view.
 • Zjednotené protiklady, inšpirované prírodou.

   

  Svet nám predkladá mnohorozmernú a bohatú rovnováhu protikladných a často kontrastných konceptov. Táto myšlienka sa odráža v našej dizajnovej identite. Pokiaľ ide o Koncept EV9, veríme, že napätie, ktoré spočíva v kontraste medzi prírodou a strojom, nás skutočne privedie k lepšej a udržateľnej ceste vpred.

  Koncept EV9 je inšpirovaný myšlienkou, ktorú nazývame „Bold for Nature“. Pre značku Kia začína proces tvorby v prírode, ktorú nielen kopírujeme, ale učíme sa z nej. Prijímame všetko, čo ponúka, a pracujeme na pochopení princípov Zeme. To, čo sa naučíme, sa snažíme aplikovať na každý materiál, ktorý používame, a na spôsob, akým tieto materiály používame.

  Naším poslaním je poskytovať zákazníkom čo najpriaznivejšie skúsenosti pre čistú budúcnosť. Od prvého po posledný krok zákazníckej cesty je to najvyšší účel spoločnosti Kia.  Trvalo udržateľné inovácie

   

  Vyhodený odpad v oceánoch predstavuje vážne ohrozenie morského života, no vieme, že sa dá premeniť na účelné a opätovne použiteľné materiály. V spoločnosti Kia chceme nielen jednoducho recyklovať to, čo nájdeme v oceánoch, ale skôr premeniť takýto odpad na tkaniny. Pretože sme hľadali inšpiráciu vo vode, použili sme na podlahu recyklované rybárske siete, zatiaľ čo sedadlá a vnútorná látka sú vyrobené z recyklovaných plastových fliaš a vlnených vlákien.

  Aby sme ostali verní nášmu záväzku trvalej udržateľnosti, vybrali sme do interiéru vegánsku kožu, čím sme zredukovali spracovanie zvieracej kože a zmenšili uhlíkovú stopu. Pri pohľade do budúcnosti máme v Kia v úmysle úplne prestať používať kožu vo všetkých vozidlách.

   

  Ako môžeš vidieť, počnúc Kia Koncept EV9 sa snažíme naplniť našu zodpovednosť voči svetu a našej budúcnosti. Vítame ťa na našej vzrušujúcej ceste k udržateľnej mobilite.

  Kia EV9. Topshot and rear view.
 • Face behind blurry flowers
 • Výroba a ekosystém

  Udržateľná energia

   

  Do roku 2040 dosiahneme OE 100 (Obnoviteľná Energia 100) – všetka elektrická energia v našich výrobných závodoch bude do roku 2040 na 100% obnoviteľná. Taktiež úzko spolupracujeme s našimi partnermi na vybudovaní udržateľného dodávateľského reťazca.

 • Výroba a ekosystém

  Udržateľná energia (sustainable energy).

   

  OE 100: Elektrická budúcnosť

  Pokiaľ ide o udržateľnú energiu vo výrobe, dosiahneme hodnotu OE 100 do roku 2040. Je to náš cieľ, aby všetka elektrická energia používaná v našich výrobných závodoch pochádzala zo 100 % obnoviteľných zdrojov. Do roku 2030 budeme 100% poháňaní obnoviteľnou energiou v zámorských lokalitách a do roku 2040 na domácich miestach v Kórei.

  Aby sme urýchlili prechod na čistú energiu, zavedieme systémy na výrobu solárnej energie vo výrobných závodoch v Kórei, Číne, Spojených štátoch a Indii. Okrem toho všetky vozidlá používané na našich obchodných miestach budú do roku 2030 elektromobily.

  Predstavujeme si však oveľa viac. Aby sme pomohli podporiť vodíkovú spoločnosť, plánujeme v strednodobej až dlhodobej budúcnosti využívať technológiu výroby energie z vodíkových palivových článkov ako zdroj energie pre všetky naše pracoviská.

   

  Podpora partnerov pri znižovaní emisií

   

  Aby sme posilnili náš posun smerom k pozitívnemu prínosu pre životné prostredie, nestačí zmeniť naše vlastné výrobné miesta.

  Viac ako kedykoľvek predtým úzko spolupracujeme s našimi partnermi na zachovaní a ochrane životného prostredia.

  Do roku 2022 zavedieme usmernenia a podporné programy pre partnerov úrovne 1, ktoré im pomôžu dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov a uhlíkovú neutralitu.

  Pre dodávateľov dielov zavádzame systém riadenia údajov o emisiách skleníkových plynov. Spomedzi všetkých našich partnerov dodávateľského reťazca dodávatelia ocele v súčasnosti produkujú najviac emisií uhlíka. Preto s nimi do roku 2030 budeme úzko spolupracovať na dodávke „zelenej ocele“ pre naše vozidlá, čo znamená, že budú produkovať o jednu tretinu viac emisií uhlíka v porovnaní so súčasnou výrobou ocele.

 • Kia EV6. Driving through landscape. Seen from above.
 • Ocean waves.
 • Spoločnosť a životné prostredie

  Udržateľná planéta


  Pristupujeme aktívne k ochrane klímy. Nad rámec vlastného úsilia vytvoríme hnutie, v ktorom budeme spoločne pracovať na udržateľnej budúcnosti

 • Spoločnosť a životné prostredie

  Udržateľná planéta (sustainable planet).

   

  Zaujímame proaktívny prístup, pokiaľ ide o udržateľnú planétu. Ako spôsob zvýšenia nášho pozitívneho prínosu k životnému prostrediu sme prišli s myšlienkou efektívnej recyklačnej slučky. S týmto cieľom spustíme pilotné projekty na komerčné zhodnotenie batérií elektrifikovaných vozidiel. Tieto projekty budú realizované v spolupráci s miestnymi energetickými partnermi so zameraním na zhodnotenie a premenu použitých batérií na systémy na skladovanie energie. 

  Okrem toho plánujeme, že do roku 2030 bude 20 % všetkých plastových dielov vozidiel Kia vyrobených z recyklovaných plastov. 

  Napriek nášmu úsiliu budú škodlivé emisie existovať aj naďalej. Preto venujeme veľkú pozornosť aj kompenzácii uhlíka. 

  Ocean with whales and orcas.

  Program Blue Carbon: obnova morského ekosystému

   

  Programy Blue Carbon budú jedny z najefektívnejších prístupov, ktoré sme doteraz videli pri ozdravení nášho životného prostredia. Jedným z príkladov je, že sme začali snahy o ochranu a obnovu prílivových bahnísk v našej domovskej krajine Kórei,  v oblasti, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Tieto bahniská slúžia ako uhlíková kompenzácia, ktorá pohltí 260 000 ton škodlivých emisií ročne. To zodpovedá množstvu, ktoré vyprodukuje až 110 000 vozidiel s motorom s vnútorným spaľovaním (ICE). Úsilie o ochranu prílivových plôch bude mať veľký vplyv na ochranu životného prostredia.

  Prostredníctvom externých partnerstiev tiež prispejeme k recyklácii morského plastového odpadu, ktorý znečisťuje oceán.

  Veríme, že súkromné ​​organizácie musia spolupracovať a spojiť svoje sily, aby prostredníctvom technológie objavovali nové nápady pre inovatívne riešenia, ktoré by mali pozitívny vplyv na planétu. To je dôvod, prečo našou víziou udržateľnej mobility nie je len transformácia našich produktov a služieb, ale aj transformácia prepojeného ekosystému nášho podnikania pozývaním ďalších partnerov, aby sa pripojili k budovaniu udržateľnej budúcnosti.

 • Partnership with The Ocean Cleanup.

  Spolupráca s Ocean Cleanup

   


  A práve preto sme nadšení, že sa môžeme spojiť s organizáciou The Ocean Cleanup, neziskovou nadáciou, ktorá proaktívne pracuje na technológii, ktorej cieľom je nájsť riešenia a vytvoriť hnutie za udržateľnosť našich oceánov. 

  Kia prechádza z tradičnej výrobnej spoločnosti na organizáciu trvalo udržateľných riešení mobility. Toto hnutie zodpovedá étosu Ocean Cleanup.

  Partnerstvo s Ocean Cleanup je pre nás veľmi zmysluplné, pretože je to jeden z prvých krokov k udržateľnej budúcnosti. Spoločne vytvoríme nové hnutie, ktorým inšpirujeme ostatných, aby sa k nám pridali a chránili budúcnosť planéty.

 • Newsletter icon.

  Kia Newsletter

  Pridaj sa k nám a inšpiruj sa prírodou.
  Prihlás sa na odber noviniek.