Go to content

Konfigurátor

Vylúčenie zodpovednosti
Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií na tejto webovej stránke, pričom všetky údaje sú predmetom neustálej kontroly. Vyhradzujeme si právo zmeniť a upraviť obchodné a produktové informácie, ako aj špecifikácie, farby a ceny modelov kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá môže nastať v dôsledku spoľahnutia sa na informácie poskytnuté na tejto webovej stránke. Odporúčame zákazníkom informovať sa o záväzných cenových ponukách, ako aj o ostatných vlastnostiach vozidla u autorizovaného predajcu Kia.
  • Prev
  • 0{{ $index }} | {{ step.label }}
    {{selectedStepIndex}} ({{ $index }}/{{steps.length -1}})
  • Next