Go to content

Žiadosti o popredajné služby

 • Ako postupovať

So žiadosťami sa obracajte na predajcov Kia vo svojom okolí

 • Požiadať môžete o nasledovné popredajné služby:

  • Vystavenie duplikátu Certifikátu konformity (CoC dokumentu) pre vozidlá kategórie M1 (osobné vozidlá do 3,5t)
   Vystavenie duplikátu VIN štítku
   Vystavenie duplikátu servisnej knižky
   Stotožnenie vozidla
   Vystavenie potvrdení podľa požiadavky zákazníka
 • Cenník služieb na stiahnutie