Go to content

Žiadosti o popredajné služby

 • Ako postupovať

So žiadosťami sa obracajte na predajcov Kia vo svojom okolí

  Požiadať môžete o nasledovné popredajné služby:

  • Vystavenie duplikátu Certifikátu konformity (CoC dokumentu) pre vozidlá kategórie M1 (osobné vozidlá do 3,5t)
  • Vystavenie duplikátu VIN štítku
  • Vystavenie duplikátu servisnej knižky
  • Stotožnenie vozidla
  • Vystavenie potvrdení podľa požiadavky zákazníka

  Cenník služieb na stiahnutie