Go to content

Originálny olej Kia

Špeciálne pre tvoje auto: originálny olej Kia

 • Originálny olej Kia optimálne chráni motor tvojho auta, čím zaručuje kvalitnú jazdu. V ponuke máme rôzne druhy oleja pre rôzne jazdné štýly. Preskúmaj a zisti, ktorý originálny olej Kia je pre teba ten pravý.
  Ak máš otázky o výmene oleja, pozri časť Otázky a odpovede.

Nájdi si svoj olej

 • Väčšina z nás nemyslí na olej vo svojich autách. S originálnymi olejmi Kia naďalej nemusíme. Pomocou pár jednoduchých krokov zisti, ktorý olej je pre tvoj model Kia vhodný a poskytne ti výsledky, ktoré očakávaš pri každej jazde.

VYHĽADÁVAČ: vyber si model a modelový rok

 

 

 

Vyber si, prosím, modelový rok
Model Kia
Typ paliva
Vlastnosti
Olej pre teba
 • Benzín
 • Diesel
 • Flex Fuel
 • LPG
 • Maximálna ochrana
 • Maximálny výkon
 • Výkon a ochrana
 • ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ PRE TEBA

  Originálny olej Kia dodávame v balení s objemom 1l a 5l v rôznych špecifikáciach (viskozitách), ktoré dokonale vyhovujú tvojmu autu a preferenciám. Preskúmaj našu ponuku a pomocou vyhľadávača oleja vyššie nájdi olej špeciálne pre teba.

Otázky a odpovede

Tvoje vozidlo môže jazdiť iba vtedy, keď je motor naplnený dostatočným množstvom oleja. Po určitom čase sa však olej stane neúčinným a musí sa nahradiť novým. Počas výmeny oleja sa z motora vozidla odstráni starý olej a nahradí sa čerstvým olejom. Zvyčajne sa zároveň vymieňa filter motorového oleja.

"V návode k vozidlu nájdete špecifikácie typu a viskozity oleja, ktorý je vhodný pre vaše vozidlo. Môžete tiež použiť nástroj na voľbu oleja na tejto stránke, ktorý vám ponúka pohodlný spôsob vyhľadania toho správneho druhu oleja na základe niekoľkých jednoduchých otázok. Vaše odporúčanie tiež bude obsahovať ďalšie informácie o výhodách, ktoré môžete od oleja očakávať."

"Informácie o tom, ako často by ste mali kontrolovať hladinu oleja, nájdete v návode k vozidlu. Hladinu motorového oleja je potrebné pravidelne kontrolovať a udržiavať. Prevádzka s nedostatočným množstvom oleja môže poškodiť motor a toto poškodenie nekryje záruka."

"Olej doplňte, ak máte veľmi nízku hladinu oleja, ale po dopĺňaní nezabudnite vykonať úplnú výmenu oleja. Pamätajte: Keď pridáte nový motorový olej na obnovenie správnej hladiny oleja, starý znečistený olej s kalom nezmizne, iba sa zmieša s novým, čerstvým a čistým olejom. Nový olej sa tak viac namáha a nemôže pracovať rovnako dobre, ako by mohol. Preto je veľmi dôležité olej aj tak čo najskôr vymeniť, dopĺňanie je iba dočasným riešením."

"Ak je tlak motorového oleja nízky, opatrne prejdite na najbližšie bezpečné miesto a zastavte vozidlo. Vypnite motor a skontrolujte hladinu motorového oleja. Ak je hladina nízka, doplňte olej podľa potreby. Ak aj po pridaní oleja zostane svietiť výstražná kontrolka alebo ak olej nemáte k dispozícii, nechajte vozidlo čo najskôr skontrolovať v odbornom servise. Spoločnosť Kia odporúča navštíviť autorizovaného predajcu/servisného partnera Kia."

Informácie o intervale výmeny oleja nájdete v návode k vozidlu.

"Vlastná výmena oleja je nielen nepohodlná, ale môže to byť nebezpečná a špinavá práca. Neodborník vykonávajúci servis zvyšuje riziko omylu alebo zanedbania už existujúceho problému. Ak by ste vykonávali výmenu oleja prvýkrát, musíte si preštudovať potrebné kroky a materiály a zakúpiť si potrebný materiál. Profesionálna výmena oleja znižuje riziko, že sa niečo pokazí. Certifikovaní technici Kia sú špeciálne školení a výmenu vykonajú správne na prvýkrát, ich odbornosť znamená, že je veľmi nepravdepodobné, aby sa dopustili amatérskych chýb, ako je použitie nesprávneho oleja, prehliadnutie úniku alebo skríženie závitov filtra."

"a) Na zachovanie mazania motora: pravidelná výmena oleja zabezpečuje mazanie všetkých pohyblivých častí motora a zabezpečuje hladký a plynulý chod. b) Kvôli chladeniu komponentov motora: výmena oleja pomáha predchádzať prehrievaniu znižovaním trenia, prenosom tepla a absorpciou vedľajších produktov spaľovania. c) Na predĺženie životnosti: pravidelná údržba zvyšuje životnosť vozidla. d) Na zníženie spotreby: nedostatočné mazanie motora môže viesť k zvýšeniu spotreby, takže dbajte na to, aby sa v motore vždy nachádzal čistý olej v dostatočnom množstve."

Dbajte na to, aby sa vozidlo nachádzalo na rovnom povrchu. Naštartujte motor a nechajte ho dosiahnuť normálnu prevádzkovú teplotu. Vypnite motor a počkajte približne päť minút, kým sa olej vráti do olejovej vane motora. Vytiahnite mierku oleja, utrite ju a znovu ju vložte na doraz. Mierku znova vytiahnite a skontrolujte hladinu, hladina by sa mala nachádzať v rozsahu uvedenom v návode k vozidlu.

"Otvorte kapotu vozidla, vyhľadajte mierku oleja a utrite ju. Znovu ju vložte, vyberte ju a skontrolujte hladinu oleja. Na mierke sa nachádzajú dve značky, ktoré ukazujú optimálnu hladinu oleja. Ak je hladina oleja pod čiarou, okamžite doplňte motorový olej. Nepreplňujte ho. Aby ste zabránili vyliatiu oleja na komponenty motora, použite lievik. Používajte iba konkrétne typy oleja vhodné pre vaše vozidlo. Druhy oleja vhodné pre váš motor nájdete v návode k vozidlu alebo v nástroji na voľbu oleja na tejto stránke."

Motorový olej a olejový filter nechajte vymeniť v odbornom servise. Spoločnosť Kia odporúča navštíviť autorizovaného predajcu/servisného partnera Kia.

Podrobnosti o požiadavkách na motorový olej nájdeš v príručke majiteľa vozidla alebo sa obráť na autorizovaný servis.