Go to content

Zvýhodnené skupiny nákupu

 • Veľkoodberateľ

  FIRMA – VEĽKOODBERATEĽ

  Zvýhodnenie pri kúpe min. 2 áut za 12 mesiacov. Môže ho získať aj firma, ktorá si objedná 1 vozidlo, ak preukáže, že vo svojom vozovom parku používa aspoň 1 osobné auto (kópia OEV).

 • car model

  OPERATÍVNY LÍZING

  Prenájom vozidla, ktorého vlastníkom je lízingová spoločnosť a ostáva ním aj po ukončení nájmu. Pri operatívnom lízingu získava zákazník zvýhodnené podmienky už pri prvom vozidle.

 • car model

  DODÁVATELIA KIA

  Priami dodávatelia (nie subdodávatelia) výrobného závodu Kia Slovakia a distribútora Kia Sales Slovakia majú nárok na zvýhodnenie už pri kúpe prvého auta.

 • car model

  ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

  Organizácie štátnej správy a miestnej správy. Taktiež školy a iné organizácie, ktoré boli založené samosprávou (VÚC a pod.). Organizácia nesmie mať súkromného vlastníka.

 • car model

  ZMOS

  Členovia Združenia miest a obcí Slovenska na základe zmluvy o spolupráci s Kia Sales Slovakia. ZMOS patrí medzi najviac zvýhodnené skupiny.

 • car model

  AUTOŠKOLY

  Zvýhodnené podmienky už od 1 vozidla. Treba mať v obchodnom registri alebo koncesnej listine uvedené prevádzkovanie autoškoly a vedieť to preukázať.

 • car model

  POŽIČOVNE ÁUT

  Zvýhodnené podmienky už od 1 vozidla, pričom treba mať v obchodnom registri uvedené vykonávanie tejto činnosti a vedieť to preukázať.

 • car model

  TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

  Zvýhodnené podmienky pri preukázaní sa výpisom z obchodného alebo živnostenského registra, či koncesnou listinou o vykonávaní činnosti taxi služby.

 • car model

  NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

  Na zvýhodnenie má nárok nezisková, či charitatívna organizácia alebo chránená dielňa uvedená v registri na www.upsvar.sk alebo www.dielne.sk/zoznam-dielni

 • car model

  SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

  Zvýhodnené podmienky pre členov zväzu (hráčov, funkcionárov). Podmienkou je preukázať sa členským preukazom alebo iným relevantným dokladom.

 • car model

  NOVINÁRI

  Ste držiteľom preukazu PRESS?
  U nás máte nárok na zvýhodnený nákup vozidiel Kia, ktoré si môžete kúpiť ako fyzická osoba, ale aj na firmu, ak ste jej spoločníkom alebo konateľom.

 • car model

  LEKÁRI, VETERINÁRI, FARMACEUTI

  Stačí sa preukázať dokladom o dosiahnutom vzdelaní a auto získate výhodnejšie. Môžete ho kúpiť aj na firmu, ktorej ste spoločníkom alebo konateľom.

 • car model

  DIPLOMATI

  Zvýhodnenie držiteľov diplomatického pasu (aj s nárokom na odpočet DPH). Po kúpe auta si diplomat vyžiada vrátenie DPH od relevantných orgánov štátu.

 • car model

  DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

  Zdravotne ťažko postihnutí získajú zvýhodnené podmienky, ak sa pri kúpe vozidla značky Kia preukážu preukazom ZŤP. Vozidlo si môžu zakúpiť aj na svoju živnosť.

 • car model

  ADVOKÁTSKA KOMORA

  Zvýhodnenie členov advokátskej komory, ktorí sa preukážu relevantným dokladom. Kúpa auta možná na firmu, ktorej je advokát spoločníkom alebo konateľom.

 • car model

  ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

  Zvýhodnenie po preukázaní sa zamestnaneckým preukazom alebo potvrdením o prac. pomere.