Go to content

Frågor och svar

 • Så här beräknas löneavdrag med Kia Personalbil

  För att bilen skall vara kostnadsneutral för arbetsgivaren så ska löneavdrag göras som ger arbetsgivaren en besparing motsvarande bilens totalkostnad (TCO*). För att minimera bruttolönesänkning så delas totalkostnaden upp i två löneavdrag, ett Nettolöneavdrag och ett Bruttolöneavdrag .

  • Nettolöneavdraget är alltid samma belopp som bilens förmånsvärde. Därmed utgår förmånsvärdet helt.
  • Bruttolöneavdraget minskas med sociala avgifter (SOC) 31,42 % då arbetsgivaren spar dessa när bruttolönen sänks.

  Räkneexempel

  Niro 1.6 Plug-in Hybrid DCT6 Advance pluspaket 1
  36 månader/6 000 mil
  Förmånsvärde: 2 200 kr/månad
  Bilens totalkostnad (TCO): 5 400 kr/månad*

  Totalkostnad för föraren:

  Nettolöneavdrag: – 2 200 kr
  Bruttolöneavdrag: – 2 435 kr
  (Samma belopp som förmånsvärdet (FMV) per månad)
  ((TCO 5 400 – FMV 2 200 = 3 200) (3 200/SOC 1,3142 = 2 435)

  Så här går det till

  • Tillsammans med din Kia-handlare tar du fram en offert på önskad bil
  • Offerten hanteras av finansbolaget som beräknar löneavdragen
  • Avtalet på din Kia Personalbil signeras av behörig hos din arbetsgivare
  • Finansbolaget beställer bilen
  • Din Kia Personalbil levereras och löneavdraget påbörjas
  • Ditt Personalbil-avtal löper på (exempelvis 36 månader), service och underhåll utförs under bestämda intervaller hos din Kia-verkstad
  • Avtalstiden är slut och bilen återlämnas
  • Avstämning görs av körda kilometer och kontroll av eventuella skador
  • Sista löneavdraget görs baserat på finansbolagets slutfaktura.