Go to content

Arbetsgivare

 • Mer attraktiv arbetsgivare

  Att ge dina anställda möjlighet till en Kia Personalbil är ett sätt att bli en mer attraktiv arbetsgivare. De anställda drar nytta av förmånliga inköpsavtal och fasta driftskostnader.

  Ökad flexibilitet

  Ditt företag får större flexibilitet i ersättningsmodellerna till de anställda, där Kia Personalbil kan utgöra ett alternativ till traditionell förmånsbil eller milersättning.

  Lägre risk

  Leasingbolaget tar kostnader för service och reparationer samt garanterar bilens restvärde. Ditt företag behöver inte bli stående med bilen om den anställde slutar.

  Kostnadsneutralt

  Bilens totala kostnader regleras inom ramen för löneväxling och dras som ett netto- och bruttolöneavdrag från den anställde.