Go to content

Anställd

 • Enkelt bilinnehav

  Du som anställd får ett tryggt och enkelt bilinnehav, slipper betala kontantinsats och behöver inte fundera över det framtida värdet när det är dags att byta bil.

  Förmånlig bilkostnad

  Kia Personalbil ger ofta en lägre bilkostnad för dig som anställd jämfört med privatleasing, tack vare en mer förmånlig moms och fördelaktiga regler för sociala avgifter vid löneavdrag samt möjligheten att nyttja företagets inköpsavtal.

  En helt ny Kia

  Du som anställd får möjligheten att hämta ut en helt ny, laddbar Kia välutrustad med den senaste miljö- och säkerhetstekniken.

  Minskad klimatpåverkan

  För att nå EU:s klimatmål så krävs att äldre motorer successivt fasas ut och fler kör på el. Genom att välja en laddbar Kia med lång räckvidd istället för en fossildriven bil så bidrar du till en minskad klimatpåverkan.