Go to content

KIA

Manifest značky

Movement
that inspires

Our Movement - Brand Manifesto Cover

Všetko kreatívne sa začína pohybom! Sme dizajnéri pohybu, ktorých vízia je udržatelná mobilita pre našich zákazníkov, komunitu a spoločnosť. Poslanie značky Kia je prinášať inovatívne produkty, ktoré inšpirujú pohyb. Tvoriť zmysluplné a praktické riešenia šetriace čas a zdroje. Predovšetkým najvzácnejší zdroj – čas. Značka Kia vznikla spojením inšpirácie, vášne a nadšenia. Naše zmýšľanie zamerané na rast a pokrok rezonuje medzi všetkými zamestnancami spoločnosti Kia na celom svete, ktorí sú odhodlaní každý jeden deň napĺňať prísľub našej značky.

Príbeh značky

Movement
That Inspires

Our Movement - Brand Story Cover

Spoločnosť Kia má za sebou dlhú históriu výroby automobilov, ale v skutočnosti sme začali v roku 1944 výrobou bicyklov. Už viac ako 75 rokov dávame spoločnosť do pohybu. Sme hrdí na naše riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom presúvať sa a zdolávať fyzické aj emocionálne vzdialenosti medzi nimi. Dať ľuďom možnosť pohybu bolo vždy to, čo rozbúchalo tlkot srdca našej značky. Tomu chceme zostať verní aj v budúcnosti, bez ohľadu na zmeny, ktoré sa v našom segmente udejú.

Our Movement - Brand Story Side

Ľudstvo sa vyvíjalo aj vďaka migrácii. Presun z jedného miesta na druhé, z jedného kontinentu na druhý. Táto túžba a zároveň potreba presúvať sa je zakódovaná v ľudskej DNA. Keď sa hýbeme, spoznávame nové svety zažívame nové veci, stretávame nových ľudí a objavujeme nové perspektívy. Inšpirujeme sa.Inšpirujeme sa. Pohyb je záruka neustálej zmeny; zmeny prostredia, zmeny okolia a v dôsledku toho aj zmeny seba samých. Pri pohybe máte čas premýšľať. Pohyb umožňuje premýšľanie, inšpiráciu a pokrok.

V spoločnosti Kia veríme, že pohyb podnecuje nápady. Preto ti vytvárame priestor, aby si sa nechal inšpirovať a získal čas na prebudenie tvojich nápadov k životu. To je naše poslanie. Vytvárať inšpiratívny priestor pre našich klientov, nie len vďaka našim produktom, ale aj vďaka našim predajným miestam, kde každý môže zažiť dotyk so zmenou a objaviť nové produkty. Naším poslaním je tiež poskytovať zmysluplné a praktické služby. Vďaka nim budeš mať viac času na činnosti, ktoré ťa najviac inšpirujú, napríklad chvíle s rodinou a priateľmi, cestovanie alebo hoci len relax.

Our Movement - Brand Visual

Nová značka Kia , nám umožní posunúť sa za hranice tradičnej automobilky a stať sa značkou pre pohyb. Na značku, ktorá rozumie potrebám zákazníkov a prináša praktické riešenia s ohľadom na náš najcennejší zdroj – čas. Nie sú to len slová, je to cieľ, ktorý budeme sledovať a snažiť sa ho dosiahnuť vo všetkom, čo robíme.

Zmýšľanie značky

Movement
That Inspires

Our Movement - Brand Mindset Cover

Pohyb je dôležitá súčasť zmýšľania v spoločnosti Kia. Je spoločná pre všetkých našich zamestnancov v každej oblasti našej organizácie. Neustála snaha posúvať sa dopredu a nepretržité zlepšovanie - zmýšľanie zamerané na rast.

Our Movement - Backplate
Our Movement - Brand Mindset Side

Neustála snaha posúvať sa dopredu a nepretržité zlepšovanie - zmýšľanie zamerané na rast. Veríme, že tento spôsob zmýšľania zaujme našich zákazníkov. Ľudí s optimistickým a pozitívnym zmýšľaním, ktorí sa menia, aby sa prispôsobili budúcnosti, ktorých poháňajú nové nápady a ktorí vo všetkom vidia príležitosť.

Our Movement - Brand Mindset Ending

Uvedomovanie si nášho poslania je nesmierne dôležité pre neustále napĺňanie prísľubu našej značky. Začína to tým, že naša značka sa stane stelesnením týchto myšlienok a slov, ktoré budeme dodržiavať každý jeden deň.

Prezentácia novej značky Kia

Movement that inspires