Go to content

KIA

Manifest značky

Movement
that inspires

Všetko kreatívne sa začína pohybom! Sme dizajnéri pohybu, ktorých vízia je udržatelná mobilita pre našich zákazníkov, komunitu a spoločnosť. Poslanie značky Kia je prinášať inovatívne produkty, ktoré inšpirujú pohyb. Tvoriť zmysluplné a praktické riešenia šetriace čas a zdroje. Predovšetkým najvzácnejší zdroj – čas. Značka Kia vznikla spojením inšpirácie, vášne a nadšenia. Naše zmýšľanie zamerané na rast a pokrok rezonuje medzi všetkými zamestnancami spoločnosti Kia na celom svete, ktorí sú odhodlaní každý jeden deň napĺňať prísľub našej značky.

Príbeh značky

Movement
That Inspires

Our Movement - Brand Story Cover

Spoločnosť Kia má za sebou dlhú históriu výroby automobilov, ale v skutočnosti sme začali v roku 1944 výrobou bicyklov. Už viac ako 75 rokov dávame spoločnosť do pohybu. Sme hrdí na naše riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom presúvať sa a zdolávať fyzické aj emocionálne vzdialenosti medzi nimi. Dať ľuďom možnosť pohybu bolo vždy to, čo rozbúchalo tlkot srdca našej značky. Tomu chceme zostať verní aj v budúcnosti, bez ohľadu na zmeny, ktoré sa v našom segmente udejú.

Our Movement - Brand Story Side

Ľudstvo sa vyvíjalo aj vďaka migrácii. Presun z jedného miesta na druhé, z jedného kontinentu na druhý. Táto túžba a zároveň potreba presúvať sa je zakódovaná v ľudskej DNA. Keď sa hýbeme, spoznávame nové svety zažívame nové veci, stretávame nových ľudí a objavujeme nové perspektívy. Inšpirujeme sa.Inšpirujeme sa. Pohyb je záruka neustálej zmeny; zmeny prostredia, zmeny okolia a v dôsledku toho aj zmeny seba samých. Pri pohybe máte čas premýšľať. Pohyb umožňuje premýšľanie, inšpiráciu a pokrok.

V spoločnosti Kia veríme, že pohyb inšpiruje k novým myšlienkam. A preto pre vás vytvárame miesto, kde môžete svojim nápadom vdýchnuť inšpiráciu na nový život. To je naše poslanie. Vytvárať inšpiratívny priestor pre našich klientov, nie len vďaka našim produktom, ale aj vďaka našim predajným miestam, kde každý môže zažiť dotyk so zmenou a objaviť nové produkty. Naším poslaním je tiež poskytovať zmysluplné a praktické služby. Vďaka nim budete mať viac času na činnosti, ktoré vás najviac inšpirujú, napríklad chvíle s rodinou a priateľmi, cestovanie alebo hoci len relaxovanie.

Our Movement - Brand Visual

Nová značka Kia , nám umožní posunúť sa za hranice tradičnej automobilky a stať sa značkou pre pohyb. Na značku, ktorá rozumie potrebám zákazníkov a prináša praktické riešenia s ohľadom na náš najcennejší zdroj – čas. Nie sú to len slová, je to cieľ, ktorý budeme sledovať a snažiť sa ho dosiahnuť vo všetkom, čo robíme.

Zmýšľanie značky

Movement
That Inspires

Our Movement - Brand Mindset Cover

Pohyb je dôležitá súčasť zmýšľania v spoločnosti Kia. Je spoločná pre všetkých našich zamestnancov v každej oblasti našej organizácie. Neustála snaha posúvať sa dopredu a nepretržité zlepšovanie - zmýšľanie zamerané na rast.

Our Movement - Backplate
Our Movement - Brand Mindset Side

Neustála snaha posúvať sa dopredu a nepretržité zlepšovanie - zmýšľanie zamerané na rast. Veríme, že tento spôsob zmýšľania zaujme našich zákazníkov. Ľudí s optimistickým a pozitívnym zmýšľaním, ktorí sa menia, aby sa prispôsobili budúcnosti, ktorých poháňajú nové nápady a ktorí vo všetkom vidia príležitosť.

Our Movement - Brand Mindset Ending

Uvedomovanie si nášho poslania je nesmierne dôležité pre neustále napĺňanie prísľubu našej značky. Začína to tým, že naša značka sa stane stelesnením týchto myšlienok a slov, ktoré budeme dodržiavať každý jeden deň.

Prezentácia novej značky Kia

Movement that inspires