Go to content

 • Dôvod na radosť

  Pilier „Dôvod na radosť“ sa zameriava na pocit a atmosféru budúcich vozidiel značky Kia. Dizajn budúcnosti bude spojením emocionálneho s racionálnym, vďaka čomu vzniknú vozidlá, ktoré budú mať ovplyvňovať náladu cestujúcich tým, že im budú prinášať uvoľnenie a inšpiráciu. Vplyv sa prejaví aj v používaní nových organických materiálov a odvážnejších farieb, ktoré budú vyjadrovať pocit mladosti a hravosti.

  Technológie pre život

  Pilier „Technológie pre život“ využíva nové technológie a inovácie na podporu pozitívnej interakcie medzi ľudmi a strojmi. Budúce vozidlá značky budú využívať používateľský komfort (UX) vozidiel novej generácie prostredníctvom dizajnu, inovácií a pokroku v oblasti osvetlenia, charakteru a konektivity vo vozidle – aby podnietili aktívnu interakciu zákazníkov s ich vozidlami.

 • Odvaha z prírody

  Pilier „Odvaha z prírody“ vychádza z interakcie s prírodou, ktorá je predchnutá detailmi, tvarmi a proporciami , aké sa nachádzajú vo svete prírody aj vo svete ľudí. Tento pilier dizajnu vytvára organické, no pritom technické štruktúry a povrchové úpravy pre interiéry vozidiel. Dizajn exteriéru zasa charakterizuje kombinácia čistých a jednoduchých línií s výraznými a neustále sa meniacimi povrchmi.

  Sila pokroku

  Pilier „Sila pokroku“ stavia na silných stránkach súčasného dizajnu značky. Využíva a rozvíja zručnosti a odborné znalosti, ktoré spoločnosť Kia získala v nedávnom svojej svojej dizajnovej transformácie, na základe čoho sa bude naďalej vyvíjať aj dizajn a usporiadanie budúcich produktov značky. Budúci dizajn bude pri vytváraní a inovovaní nových návrhov vychádzať z jej skúseností a tvorivosti.

  Napätím k pokoju

  Pilier „Napätím k pokoju“ vyvoláva napätie medzi silami protikladov a tvorivým kontrastom a vyjadruje dizajnovú rovnováhu, ktorá pramení z dvoch protichodných síl. Prináša výrazné koncepcie dizajnu, ktoré využívajú ostré, vysoko technické detaily na vytvorenie povrchového napätia – a realizujú harmonickú víziu dizajnu orientovaného na budúcnosť.

Objaviť viac

 • Kia EV6

  Preskúmaj model EV6. Plne elektrický, moderný a športový crossover, ktorý bol vytvorený podľa novej filozofie dizajnu značky Kia „Spojenie protikladov“.

 • Naše hnutie

  Zaži úplnú transformáciu značky Kia. Preskúmaj príbeh našej značky, manifest značky a zmýšľanie novej značky Kia.