Go to content

KIA

Our Inspiration - Movement Inspires Ideas

Naša inšpirácia

Movement
that inspires

 

Pohyb
podnecuje nápady

V spoločnosti Kia sme v spolupráci s umelcami a neurovedcami vytvorili animácie, ktoré sú vedecky navrhnuté tak, aby inšpirovali každého, kto sa na ne pozrie. Tieto diela ako výsledok rozsiahleho výskumu vydestilovali podstatu pohybu v prírode prostredníctvom zjednodušenia formy a vylepšenia vlastností pohybu technikami, ako je napríklad zmena farieb vo vzťahu k rýchlosti.

Pohyb na súši

Fraktálne vzory v prírode navodzujú pokojný stav.

Pohyb v mori

Vzory vĺn a fraktálov v prírode umocňujú hĺbku zážitku.

Pohyb vo vzduchu

Estetický biologický pohyb posilňuje pocit prítomnosti.