Go to content

KIA

Vår merkevare

Movement
that inspires

Our Movement - Brand Manifesto Cover

All kreativitet begynner med bevegelse. Vår visjon er å skape bærekraftige mobilitetsløsninger for samfunn over hele verden. Målet er å levere innovative produkter som inspirerer deg når du er på farten, og praktiske tjenester som gir deg mer tid til å gjøre de tingene du liker best. Vi har inspirasjon og entusiasme i blodet. Alle våre medarbeidere over hele verden gjør hver dag sitt ytterste for at vi skal oppnå målene våre og stadig utvikle oss.

Merkets historie

Movement
That Inspires

Our Movement - Brand Story Cover

Kia har bygd biler i mange år, men vi startet faktisk med å lage sykler i 1944. Vi har satt folk i bevegelse i over 75 år. Vi har levert løsninger som hjelper folk å forflytte seg fra ett sted til et annet, gjort det enklere for folk å møtes og redusert både den fysiske og sosiale avstanden mellom folk. Bevegelse har alltid ligget til grunn for merket vårt, og det å bevege folk har alltid vært vår kjernevirksomhet. Det vil det også være i fremtiden, uavhengig av alle endringene som skjer i bransjen.

Our Movement - Brand Story Side

Vi mennesker har utviklet oss gjennom å forflytte oss. Vi har forflyttet oss fra ett sted til et annet, over flere kontinenter. Trangen til og behovet for bevegelse ligger i genene våre. Når vi beveger oss, oppdager vi ny verdener, opplever nye ting, møter nye mennesker og får nye perspektiver. Vi blir inspirert. Bevegelse bidrar til kontinuerlig endring; endringer rundt oss og i oss. Når du er i bevegelse, har du tid til å tenke. Bevegelse setter i gang tanker som fører oss fremover.

Vi mener at bevegelse er en kilde til inspirasjon. Derfor gir Kia deg rom til å bli inspirert og mer tid til å sette realisere ideene dine. Det er grunntanken i det vi gjør. Vi vil skape rom for inspirasjon, ikke bare gjennom produktene våre, men også gjennom butikkene våre, der kunder kan ta på og prøve produktene våre. Vi vil også gi deg praktiske tjenester som gir deg mer tid til de tingene som inspirerer deg mest, for eksempel være sammen med familie og venner, reise eller bare slappe av.

Our Movement - Brand Visual

Med nye Kia går vi fra å være en tradisjonell bilprodusent til å bli et mobilitetsmerke. Et merke som møter kundenes transportbehov med både produkter og tjenester, og som utvikler praktiske løsninger som gir dem mer tid til å gjøre de tingene de liker best. Dette er ikke bare noe vi sier, men et mål som ligger til grunn for alt vi gjør.

Tankegangen vår

Movement
That Inspires

Our Movement - Brand Mindset Cover

Bevegelse ligger også til grunn for måten vi tenker på i Kia. Denne tankegangen går igjen hos alle medarbeiderne våre og i alle deler av organisasjonen vår. Vi har alltid blikket rettet forover og tenker på hvordan vi kan komme oss videre - og bli enda bedre.

Our Movement - Backplate
Our Movement - Brand Mindset Side

Vi tenker kreativt og bryter vante mønstre - for å finne nye løsninger. Slik tenker vi at kundene våre også er. Optimistiske og positivt innstilte mennesker som ønsker å være i endring og tilpasse seg fremtiden, som tenker nytt og alltid ser muligheter.

Our Movement - Brand Mindset Ending

Det er viktig å være tro mot denne grunntanken for å oppnå det vi har satt oss fore. Vi må omsette denne tankegangen i praksis hver eneste dag.

Presentasjon av nye Kia

Movement that inspires