Go to content

Filozofia

Filozofia riadenia spoločnosti

Kľúčové hodnoty: plná zodpovednosť, uvedomenie si potenciálu a ľudský prístup.

  • Zmysel pre zodpovednosť

  • Robíme možné skutočným

  • Rešpektujeme ľudstvo

Vízia

  • Spoločne za lepšiu budúcnosť

    Vízia skupiny Hyundai Motor Group: Rešpektovaním ľudí a environmentálnym manažmentom maximalizovať hodnotu a usilovať sa o vyvážený spoločný rast so zúčastnenými stranami. Tým zvýšime našu spoľahlivosť u partnerov, miestnych komunít a zároveň prispejeme k udržateľnosti ľudstva. Všetky dcérske spoločnosti budú spolupracovať na napĺňaní vízie, aby sme premenili na top globálnu automobilovú skupinu, ktorá ponúka zákazníkovi novú hodnotu.

  • Celoživotný partner v automobilovom priemysle aj mimo neho

    Vízia pre automobilové odvetvie: "Poskytnúť nový priestor pre pohodlnejší a príjemnejší život, a to vytvorením výnimočnej mobility založenej na inováciách orientovaných na ľudí, ekologicky šetrných technológiách a komplexných službách. Kia bude ponúkať produkty a služby v súlade s víziou meniť autá z dopravných prostriedkov na životný štýl.

Základné hodnoty

  • Predstavujú firemnú kultúru, o ktorú sa usilujeme a sľub, ktorý dávame sebe a všetkým zúčastneným zdieľaním rovnakých hodnôt a ich používaním v praxi. Kia chce riešiť výzvy vzájomnou spoluprácou, rešpektom a dodržiavaním sľubov s cieľom udržať zrozumiteľnú firemnú kultúru.

Zákazník na prvom mieste

Naša firemná kultúra je zameraná na zákazníka s cieľom poskytovať špičkové služby na najvyššej úrovni.

Výzvy

Odmietame zaspať na vavrínoch, chopíme sa každej príležitosti ako výzvy a veríme, že dosiahneme ciele s neochvejným nadšením a dômyselným myslením.

Komunikácia a spolupráca

Súčinnosť tvoríme pomocou pocitu spolupatričnosti, ktorý je podporovaný vzájomnou komunikáciou a spoluprácou v rámci spoločnosti i s obchodnými partnermi.

Ľudia

Veríme, že budúcnosť spoločnosti spočíva v srdciach a schopnostiach jednotlivcov, preto tvoríme firemnú kultúru, ktorá umožňuje rozvíjať ich potenciál.

Globalita

Rešpektujeme rôznorodosť kultúr a zvykov, chceme byť najlepší v tom, čo robíme a snažíme sa byť rešpektovanou súčasťou globalneho korporátneho prostredia.