Go to content

Filozofia

 • Firemná filozofia

Filozofia manažmentu

Kreatívnym myslením a riešeniami tvoríme novú budúcnosť a plníme ľudské sny.

 • Neobmedzený zmysel pre zodpovednosť

 • Možné robíme skutočným

 • Rešpektujeme ľudstvo

 • Filozofia riadenia naznačuje, prečo spoločnosť funguje a je zároveň základným vodidlom, ktoré formuje správanie a myslenie zamestnancov. 3 kľúčové hodnoty sumarizujú filozofiu Kia: plná zodpovednosť, uvedomenie si potenciálu a ľudský prístup. Tieto hodnoty sú zhrnuté v jednej mantre: "Kreatívnym myslením a priamymi riešeniami tvoríme novú budúcnosť a plníme ľudské sny."

Vízia

 • Spoločne za lepšiu budúcnosť

  V roku 2011 predstavila skupina Hyundai Motor Group novú víziu korporácie: "Rešpektovaním ľudí a praktizovaním environmentálneho manažmentu maximalizovať hodnotu spoločnosti a usilovať sa o vyvážený a spoločný rast so zúčastnenými stranami. Tým zvýšime našu spoľahlivosť u partnerov, miestnych komunít a zároveň prispejeme k udržateľnosti ľudstva. Všetky dcérske spoločnosti budú spolupracovať za účelom naplnenia tejto vízie a premenia Hyundai Motor Group top globálnu automobilovú skupinu, ktorá ponúka zákazníkovi novú hodnotu.

 • Celoživotný partner v automobilovom priemysle aj mimo neho

  Pod firemnou víziou sa nachádzajú podrobné vízie jednotlivých kľúčových odvetví. Vízia pre automobilové odvetvie je nasledovná: "Poskytnúť nový priestor pre pohodlnejší a príjemnejší život, a to vytvorením výnimočnej mobility založenej na inováciách orientovaných na ľudí, ekologicky šetrných technológiách a komplexných službách. Kia Motors bude ponúkať produkty a služby v súlade s víziou meniť autá z dopravných prostriedkov na životný štýl.

Základné hodnoty

 • Základné hodnoty zahŕňajú kódex správania sa pre zamestnancov a spoločnosť ako celok. Predstavujú tiež firemnú kultúru, o ktorú sa usilujeme a sľub, ktorý dávame sebe a všetkým zúčastneným. Zdieľaním rovnakých hodnôt a ich používaním v rozhodovacích procesoch sa stávame jedným. Kia Motors chce riešiť výzvy priamo vzájomnou spoluprácou, rešpektom, dodržiavaním sľubov a rozmanitosťou s cieľom vybudovať zrozumiteľnú firemnú kultúru.

Zákazník na prvom mieste

Naša firemná kultúra je zameraná na zákazníka s cieľom poskytovať špičkové služby na najvyššej úrovni.

Výzvy

Odmietame zaspať na vavrínoch, chopíme sa každej príležitosti ako výzvy a veríme, že dosiahneme ciele s neochvejným nadšením a dômyselným myslením.

Komunikácia a spolupráca

Súčinnosť tvoríme pomocou pocitu spolupatričnosti, ktorý je podporovaný vzájomnou komunikáciou a spoluprácou v rámci spoločnosti i s obchodnými partnermi.

Ľudia

Veríme, že budúcnosť spoločnosti spočíva v srdciach a schopnostiach jednotlivcov, preto tvoríme takú firemnú kultúru, ktorá umožňuje rozvíjať ich potenciál.

Globalita

Rešpektujeme rôznorodosť kultúr a zvykov, chceme byť najlepší v tom, čo robíme a snažíme sa byť rešpektovanou súčasťou globalneho korporátneho prostredia.