Go to content

Ons Bedrijfsfilosofie

 • Bedrijfsfilisofie

  De ingesteldheid die iedereen bij Kia deelt

Bedrijfsfilisofie

Bouwen aan een nieuwe toekomst en de droom van de mensheid waarmaken door creatief te denken en geen enkele uitdaging uit de weg te gaan.

 • Ongeremde zin voor verantwoordelijkheid

 • Potentieel waarmaken

 • Respect voor de mensheid

 • Een bedrijfsfilosofie verantwoordt de bestaansreden van een onderneming en fungeert als fundamentele richtlijn voor de ingesteldheid en het gedrag van medewerkers. De drie volgende stellingen vatten de bedrijfsfilosofie van Kia samen: volledige verantwoordelijkheid, potentieel waarmaken en een menselijke aanpak. Die kernwaarden zijn samengevat in één enkele formule: 'Bouwen aan een nieuwe toekomst en de droom van de mensheid waarmaken door creatief te denken en geen enkele uitdaging uit de weg te gaan'.

Visie

 • Samen voor een betere toekomst

  In 2011 formuleerde de Hyundai Motor Group een nieuwe bedrijfsvisie: 'Mens en milieu in het beleid respecteren om maximale meerwaarde te creëren en verder te bouwen aan een evenwichtige en gedeelde groei met de aandeelhouders.' Alle vestigingen trachten die visie mee waar te maken en laten de Hyundai Motor Group uitgroeien tot een internationaal toonaangevende mobiliteitsgroep die klanten iets extra's biedt. Door al onze vaardigheden in te zetten en extra waarde te creëren, versterken we de positie van de firma's waarmee we samenwerken én van de lokale gemeenschappen. Onderweg zorgen we ervoor dat de mensheid nog eeuwen meekan.

 • Levenslange partner voor auto's en nog veel meer

  Onder het groepsniveau worden voor elke belangrijke bedrijfsactiviteit gedetailleerde visieverklaringen geformuleerd. Voor de autosector luidt de visieverklaring: 'Een nieuwe ruimte creëren voor een comfortabeler en prettiger leven door uitmuntende mobiliteit te voorzien op basis van innovatieve klant- en milieuvriendelijke technologieën en een uitgebreide dienstverlening.' Kia biedt producten en diensten die in die visie passen en van auto's als doorsnee transportmiddelen nieuwe lifestyleruimten maken.

Kernwaarden

 • De kernwaarden omvatten de gedragscode voor werknemers en voor de organisatie als geheel. Het gaat ook om de bedrijfscultuur waarnaar we streven en om de belofte die we onszelf en alle belanghebbenden doen. We worden één door dezelfde waarden te huldigen en ze consequent in onze besluitvorming toe te passen. Kia gaat geen enkele uitdaging uit de weg, dankzij wederzijdse samenwerking en respect. We maken onze beloften waar en zien in talent en diversiteit kansen om ons als bedrijf te profileren.

De klant centraal

We pleiten voor een bedrijfscultuur waarin de klant centraal staat, door optimale kwaliteit en een vlekkeloze dienstverlening te verzekeren.

Uitdagingen

We weigeren zelfingenomen te zijn, omarmen elke mogelijkheid voor een grote uitdaging eWe weigeren op onze lauweren te rusten, gaan steeds op zoek naar grotere uitdagingen en maken onze doelstellingen vol vertrouwen, met niet-aflatende passie en via creatief denken waar.

Communicatie en samenwerking

We creëren synergieën via een gevoel van samenhorigheid dat wordt gevoed door wederzijdse communicatie en samenwerking binnen het bedrijf en met onze zakelijke partners.

Mensen

We geloven dat de toekomst van onze organisatie wordt bepaald door de gedrevenheid en de vaardigheden van individuele medewerkers. We helpen hen hun potentieel te ontplooien binnen een bedrijfscultuur die respectvol met talent omgaat.

Wereldwijd

We respecteren diversiteit in culturen en gewoonten, hebben in alles wat we doen het beste voor met de wereld en streven ernaar een gerespecteerde internationale waarde te worden.