Go to content

Förarutbildning

 • Viktigt med kommunikation

  När du kommunicerar med företagets bilförare är det bra att ha i tanke att bilen antingen är en förmån eller ett verktyg för att kunna utföra sitt arbete. I båda fallen är det osannolikt att förarna kommer att ta hand om bilen så mycket som de skulle om det var deras egen investering. Dessvärre visar många undersökningar att skador på tjänstebilar alltid sker i högre utsträckning än på privatägda bilar. Därför är det extra viktigt att kommunicera företagets förväntningar och policys kring området.

 • Tjänstebilspolicy

  Alla förare bör ta del av företagets tjänstebilspolicy samt uppmanas att underteckna för att bekräfta att de har läst och förstått den. Det bästa sättet att se till att detta sker är via uppmuntran. Få tar sig tid att verkligen gå igenom en rejäl regelbok, men om du regelbundet kör en tex frågesport för att se vilka av dina förare som vet mest och sedan erbjuda ett pris till vinnaren, kan det vara ett uppskattat sätt att ta till sig informationen på. På så sätt kan du uppnå en positiv företagskultur samtidigt som förarna få ta del av denna viktiga policy.

 • Positiv support

  Den bästa kommunikationsstrategin är att främja en stödjande företagskultur som tillåter förare att rapportera skador på fordon utan rädsla för repressalier. Tillbud och mindre skador på fordon bör följas upp noga, dessa kan vara tecken på brister i förarens färdigheter – vilka i sin tur skulle kunna leda till allvarligare händelser i framtiden.

 • Tydlig policy

  Utöver säkerhet, bör även vissa beslut kommuniceras samt förklaras. Om man till exempel har infört ett CO2-tak, förklarar varför! Om du själv är upptagen med andra delar av verksamheten, eller inte har möjlighet att kommunicera med dina förare på en daglig basis, så finns alternativa tillvägagångssätt. Prata med en av de många fleet management företag som finns på marknaden, de har förmågan och kompetensen att hjälpa dig.

 • Kom ih%C3%A5g

  Kom ihåg

  - Bilar är antingen förmåner eller tjänsteverktyg
  - Övervaka skador och olycksfrekvens
  - Erbjud förarutbildningar
  - Använd incitament för att öka efterlevnaden

Fler tips

 • Business offers/business lines

  Modellöversikt tjänstebilar

 • Jämför Kia-modeller

  Samtliga modeller

 • Design

  Våra modeller har vunnit flertalet desingpriser.