Go to content

Beskattning

 • Förmånsbeskattning av föraren

  Förmånsbeskattning är den skatt som föraren betalar för förmånen att nyttja en tjänstebil för privat bruk. Bilen beskattas bl a utifrån bilens kostnad och effektivitet – en billigare bil med minimala utsläpp ger lägre skatt. Medan en dyr bil som ger höga utsläpp är dyrare.

 • Bilförmån

  När en person anställd på ett företag för privat bruk använder en bil som får disponeras på grund av dennes anställning eller uppdrag, så uppkommer en skattepliktig förmån. Denna förmån är den huvudsakliga  kostnaden för en tjänstebilsförare. Tillhandahåller arbetsgivaren dessutom drivmedlet för den privata körningen, ska även detta beskattas. Företaget måste betala social avgifter för dessa förmåner. Ju högre förmånsvärde, ju högre sociala avgifter. Det är endast i de fall en bil är en ren bruksbil eller poolbil, dvs den disponeras endast inom ramen för den anställdes tjänsteutövning, som skattepliktig förmån inte uppstår.

 • Fordonsskatt

  Fordonsskatten baseras på bilens CO2-utsläpp. Enligt vägtrafikskattelagen får miljöbilar fem års befrielse från vägtrafikskatt. Här hittar du våra miljöbilar.

 • Kias skattefria miljöbilar

  Kia utvecklar ständigt bilar för framtiden, där huvudfokus ligger på att minska miljöpåverkan under bilens hela livscykel. De flesta av Kias bilar har fått prestigefyllda designutmärkelser. Väljer du en miljöbil från Kia behöver du inte kompromissa.

Fler tips

 • Business offers/business lines

  Modellöversikt tjänstebilar

 • Jämför Kia-modeller

  Samtliga modeller

 • Design

  Våra modeller har vunnit flertalet desingpriser.