Go to content

Kia Uppförandekod

Vad handlar koden om?

  • Uppförande och affärsetik handlar om att fatta rätt beslut i varje given situation. Vårt beteende är nyckeln till en företagskultur som främjar en ärlig och etiskt driven verksamhet. Ett sådant beteende är fördelaktigt för våra kunder, det globala samhället, för Kia och för våra anställda. En god företagskultur hjälper oss att uppfylla våra moraliska och juridiska skyldigheter som globala företagsmedborgare. För att uppnå en sådan kultur behövs vägledning för att göra rätt. Det är vad Kias uppförandekod är till för.

Europeiska länders uppförandekod