Go to content

KIA

Our Inspiration - Movement Inspires Ideas

VÅR INSPIRASJON

Bevegelse gir inspirasjon
til nye ideer

 

Bevegelse gir inspirasjon
til nye ideer

Vi i Kia har laget inspirerende animasjoner i samarbeid med kunstnere og nevrovitere. Med utgangspunkt i omfattende forskning fanger kunstverkene essensen i naturens bevegelser gjennom forenkling av form og forbedring av bevegelsesevne, blant annet ved hjelp av teknikker som fargeskiftninger i takt med hastighet.

Bevegelse på land

Gjentagende mønstre i naturen virker beroligende.

Bevegelse i havet

Bølgebevegelser og gjentagende mønstre i naturen gir tydeligere fokus.

Bevegelse i luft

Estetisk biologisk bevegelse forsterker følelsen av tilstedeværelse.