Go to content

Verklig bränsleförbrukning

  • Bilens verkliga körutsläpp

    Vad din Kia släpper ut under normala körförhållanden.

  • Termen "Real Driving Emissions" (RDE) innefattar information om varje bilmodells verkliga utsläpp under vardaglig körning på vägen i utomhusklimat, dvs inte i testmiljö.
    Enligt en ny EU-lagstiftning (RDE I-EU-förordning 427/2016) måste biltillverkare samla och dela dessa resultat publikt. På vår huvudmans (Kia Europe) hemsida kan du hitta dessa värden.