Go to content

Verklig bränsleförbrukning

 • Bränsleförbrukning & CO 2-utsläpp

  Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik.

  Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna bränsleaffisch skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se. Uppgifterna anges för den högsta utrustningsnivån. Se respektive faktablad på www.kia.com/se för mer information.

 • Bilens verkliga körutsläpp

  Vad din Kia släpper ut under normala körförhållanden.

 • Termen "Real Driving Emissions" (RDE) innefattar information om varje bilmodells verkliga utsläpp under vardaglig körning på vägen i utomhusklimat, dvs inte i testmiljö.
  Enligt en ny EU-lagstiftning (RDE I-EU-förordning 427/2016) måste biltillverkare samla och dela dessa resultat publikt. På vår huvudmans (Kia Europe) hemsida kan du hitta dessa värden.