Go to content

Bilteknisk Support

Teknisk support

Litteratur/Support/Utbildning

  För att utföra reparationer på Kia-bilar på rätt sätt behöver du tillgång till våra reparationshandböcker. Dessa hittar du via www.kia-hotline.com, och innerhåller servicehandbok, el-schema och felkodsguide. Observera att all information är på engelska.

  Pris: (betalningen sker med kort)
  5€* en timme
  20€* en dag
  80€* en vecka
  300€* 30 dagar
  2500€* 365 dagar

  Teknisk support för icke auktoriserade verkstäder:
  Ring 0900-103 5000, endast muntlig support samt beställning av serviceprotokoll. Öppettider: månd-fred 08.00-16.00, lunchstängt mellan 12.00-13.00 alla dagar. Samtalet kostar 19:50 kr/min* och kostnaden faktureras beställarens telefonräkning. För material t.ex. el-schema hänvisar vi till www.kia-hotline.com.

  Specialverktyg

  För många arbeten krävs specialverktyg, via nedanstående förfarande kan du beställa specialverktygen som finns nämnda i servicehandböckerna som du finner på www.kia-hotline.com.

  Beställningsförfarande:
  1. Ring 0900-103 5000, endast muntlig beställning
  2. Kia Motors återkommer med pris på förfrågan
  3. Om du väljer att beställa faktureras kostnaden för verktyget* med en betalningstid om 10 dagar, när det fakturerade beloppet finns på Kia Motors konto beställs verktyget.

  Teknisk utbildning

  Kias bilar har idag många modellspecifika system, för utbildning ber vi dig skicka din förfrågan till utbildning@kia.se

  *Kia Motors Sweden AB reserverar sig för eventuella prisändringar.