Go to content

Bilteknisk Support

Teknisk support

Litteratur/Support/Utbildning

 • För att utföra reparationer på Kia-bilar på rätt sätt behöver du tillgång till våra reparationshandböcker. Dessa hittar du via www.kia-hotline.com , och innerhåller servicehandbok, el-schema och felkodsguide. Observera att all information är på engelska.

  Pris: (betalningen sker med kort)
  5€* en timme
  20€* en dag
  80€* en vecka
  300€* 30 dagar
  2500€* 365 dagar

  Teknisk support för icke auktoriserade verkstäder:
  Ring 0900-103 5000, endast muntlig support samt beställning av serviceprotokoll. Öppettider: mån-fred 08.00-11:30. Samtalet kostar 19:50 kr/min* och kostnaden faktureras beställarens telefonräkning. För material t.ex. el-schema hänvisar vi till www.kia-hotline.com .

 • Specialverktyg

  För många arbeten krävs specialverktyg, via nedanstående förfarande kan du beställa specialverktygen som finns nämnda i servicehandböckerna som du finner på www.kia-hotline.com .

  Beställningsförfarande:
  1. Ring 0900-103 5000, endast muntlig beställning
  2. Kia återkommer med pris på förfrågan
  3. Om du väljer att beställa faktureras kostnaden för verktyget* med en betalningstid om 10 dagar, när det fakturerade beloppet finns på Kia konto beställs verktyget.