Go to content

  1. Home
  2. Elbilar
  3. Klimatpositiv laddning

Kia + Boo Energi

Ladda klimatpositivt
med Kia och Boo EnergiMer än 100% - för vi gillar att se det positivt

Tillsammans med Boo Energi kan du nu få 110% klimatpositiv el från vatten, vind, biobränsle och sol när du köper eller leasar en ny laddbar Kia, samtidigt som du tecknar ett nytt elavtal med Boo Energi.

Erbjudandet med Boo Energi ger 100 kr/mån i rabatt på elfakturan i 3 år (värde 3 600 kr).

Redo att köra på 110% klimatpositiv el?

Fråga din återförsäljare om erbjudandet från Kia och Boo Energi. När du köper eller leasar en Kia får du samtidigt ett erbjudande på klimatpositiv el från Boo Energi.

Vill du köpa eller leasa en laddbar Kia?

Om du också vill köra en laddbar Kia och samtidigt teckna ett 110% klimatpositivt elavtal med Boo Energi kan du ta första steget här. Köp din nya Kia här

Funderar du på att köpa eller leasa en ny laddbar Kia?

Läs mer om vad ett klimatpositivt elavtal med Boo Energi innebär. Läs mer

Vad betyder 110 % klimatpositiv?

All el som Boo Energi säljer är 100 % förnybar och består av el från vatten, vind, sol och biobränsle.  Därutöver, för varje såld kWh, klimatkompenserar och investerar Boo Energi ytterligare 10 % i globala Gold Standard-certifierade hållbarhetsprojekt, där man ersätter fossila bränslen med förnybar energi från sol- och vindkraft. Den 10 %-iga klimatkompensationen täcker mer än den sålda elens livscykelutsläpp av koldioxid. Det är klimatpositiv el.

Hela livscykeln

Boo Energi klimatkompenserar för att göra hela livscykeln, från uppmontering till den slutliga nedmonteringen, klimatneutral. Det sker genom att Boo energi klimatkompenserar för de beräknade utsläppen från en produktionsanläggnings livscykel (tillverkning, frakt, montering samt demontering av produktionsanläggning) genom att investera i hållbarhetsprojekt.

Hållbarhetsprojekt

För att täcka upp för de beräknade livscykelutsläppen och för att ge ett positiv bidrag så klimatkompenserar Boo Energi i två hållbarhetsprojekt. Projekten innebär att fossila bränslen byts ut mot förnyelsebara bränslen samtidigt som projekten skall ge en förbättring över tid på såväl miljön som ekonomiska och sociala förhållanden.

Projekten är Golden Standard-certifierade, och tredjepartgranskade av FN. Under 2021 valde Boo Energi att investera i vind- och solkraft i Indien. Elen som i projekten är 100 % miljömärkt går till Indiens statsnät och ersätter fossil energi som i huvudsak dominerar i Indien.

Läs mer om hur det fungerar här

Boo Energi - 100% hållbara sedan 2014

Sedan 2014 är all el från Boo Energi producerad av 100% förnybara källor, så som sol, vind, vatten och biogas, och sedan mars 2020 är den dessutom 110% klimatpositiv. För varje kWh som säljs så klimatkompenserar och investerar Boo Energi i projekt som ökar andelen förnybar energi, samtidigt som de minskar användningen av fossila bränslen och sänker de globala koldioxidutsläppen.

Samtliga av dessa projekt är dessutom granskade av FN. Så tillsammans med sina kunder är Boo Energi i allra högsta grad engagerade och aktiva i en positiv klimatförändring.

Läs mer om Boo Energis arbete här

Upptäck Kias laddbara modeller

Kia har ett brett utbud av laddbara bilar. Både laddhybrider och elbilar med lång räckvidd och låga eller inga CO2-utsläpp vid körning. Idag är 89% procent av vår försäljning laddbar.
Vroom: jan-mars 2024.

Mer om Kias laddbara bilar

Kias vision 100% laddbart

Idag är vår andel laddbar försäljning 89% och vi har låga 30 gram/km CO2-utsläpp jämfört med snittet i Sverige på 63 gram/km. Men det räcker inte för oss. Vi hoppas att ännu fler vill vara med i rörelsen framåt mot 100% laddbart och därmed ännu lägre CO2-utsläpp.

Läs mer om vår vision