Go to content

Laddbox och laddare för säkrare hemmaladdning

Att köra bil på el är en fantastisk upplevelse men glöm inte att tänka på elsäkerheten innan den nya bilen står på uppfarten. Laddning av eldrivna fordon ställer tuffa krav på elinstallationen då strömstyrkan är hög under lång tid. Elsäkerhetsverkets och Kias rekommendation för laddning i hemmet är via laddbox med typ 2-kontakt som installerats av en fackman. Din återförsäljare kan berätta om vilka alternativ Kia erbjuder för laddbox och installation.

Pris från 8.700 kr
Laddbox samt standardinstallation inklusive 50% i Grön Teknik-avdrag. ** Laddbox omfattas av Grön teknik-avdraget och du kan därmed få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. För mer information, besök skatteverket.se och läs mer om grön teknik.

 • Ladda hemma


  Ladda snabbt och säkert hemma med nya DEFA Power, den nya generationens laddbox. Med funktionen EcoMode schemalägger du enkelt din laddning och med funktioner som fasrotation och dynamisk lastbalansering utnyttjar du all tillgänglig ström maximalt.

  Våra laddboxar uppfyller kraven för Skatteverkets Grön teknik med möjlighet att få ett skatteavdrag på 50 % av kostnaden för arbete och material. Allt synliggörs tydligt på den digitala displayen. Och med fast kabel blir laddningen enkel.

Information från elsäkerhetsverket

 • Ladda i vanligt eluttag

  Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag eller industridon.

  • Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Låt därför ett elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.

  • Vanliga vägg- och motorvärmaruttag (Schuko) är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid — begränsa därför alltid laddningen till 8-10A och häng upp kontrollboxen i en krok.

  • Om fastighetens jordfelsbrytare inte är anpassad för laddning av elbilar finns risk att den inte skyddar vid fel.

  Regler, krav och förutsättningar - vad gäller?

  Regelverk och krav på utförande förändras i takt med ändrad användning och att ny teknik införs. Denna förändring liksom det faktum att en elanläggning åldras tekniskt, innebär att den ibland behöver förnyas för att hållas säker. Ansvaret för att el-anläggningen hålls säker ligger på dig som innehavare.

 • Du behöver bland annat ta ställning till följande, där en elbesiktning kan vara till hjälp.

  • Hur och var kommer du att behöva ladda? Tänk både på ditt behov idag och ditt framtida behov.

  • Är elanläggningen i sådant skick och utförande att du kan belasta den på det sätt laddningen innebär?

  • Kan något befintligt eluttag användas för laddningen eller finns det begränsningar i fastighetens elinstallation?

  • Vilket elinstallationsföretag ska jag låta installera min nya laddpunkt? Företaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstypen.

  Laddbox - det säkrare alternativet

  En laddbox har en kontakt som klarar hög belastning under lång tid. Laddningen övervakas och anslut-ningen spärras elektriskt för att förhindra i- och urkoppling under belastning.

 • Ladda klimatpositivt hemma

  Tillsammans med Boo Energi erbjuder vi dig en klimatsmartare laddning med rabatterad laddning hemma när du tecknar ett elavtal med Boo Energi i samband med att du köper eller leasar en helt ny Kia. All el är 100 % förnybar och därutöver, för varje såld kWh, klimatkompenserar och investerar Boo Energi ytterligare 10 % hållbarhetsprojekt där man ersätter fossila bränslen med förnybar energi. Den 10 %-iga klimatkompensationen täcker mer än den sålda elens livscykelutsläpp av koldioxid. Det är klimatpositiv el.

 • Smart laddning längs vägarna

  Med Kia Charge-appen får du tillgång till hundratusentals laddspunkter längs vägarna runtom i hela Europa. Inte nog med att Kia Charge gör det smidigt och enkelt att hitta närmsta laddstation, genom koldioxidkompensering blir laddningen koldioxidneutral.