Go to content

Čo potrebujete vedieť

Priemerná doba užívania vozidiel firmou je 4 roky pri nájazde 120 000 km za toto obdobie. Ako teda ovplyvňuje záruka Kia takúto firmu z pohľadu nákladovosti? Čo potrebujete vedieť pri rozhodovaní, ktorú značku a model kúpiť?

•Na každé nové vozidlo Kia predané autorizovaným dílerom a zaregistrované po 1. januári 2010 platí 7-ročná záruka. Tá znižuje predpokladané náklady vzniknuté pri poruchách aj po uplynutí základnej zo zákona vyplývajúcej 2-ročnej záruky. Pre priemernú firmu užívajúcu vozidlá 4 roky a 120 000 km to znamená, že celý čas má vozidlá v záruke a nemusí plánovať s nadbytočnými nákladmi vyplývajúcich z nečakaných porúch,

•Táto záruka nie je ako množstvo iných záruk od externých poisťovní. Ide o úplnú záruku výrobcu: záruka „od predného po zadný nárazník“ od prvého dňa až po koniec 7. roka

•Počas prvých troch rokov nie je záruka obmedzená z hľadiska počtu najazdených kilometrov. Po uplynutí 3. roku je záručná doba obmedzená na 150 000 najazdených km. Odporúčame preto firmám, ktoré priemerne jazdia napríklad 50.000 km ročne, pravidelnú obmenu vozového parku do 3 rokov. Budete tak vždy jazdiť bezpečne a bezstarostne.

•Niektoré časti majú prirodzene obmedzenú životnosť/odolnosť, dochádza k ich prirodzenému opotrebeniu (napr. stierače, brzdové doštičky, kotúče a pod.), a preto sa na ne vzťahuje kratšia ako 7- ročná záruka. Medzi ne patria aj batéria (2 roky), audio systém a navigácia (3 roky/max. 100 000 km) a lak vozidla (5 rokov/150 000 km). Preto by firmy pri plánovaní nákladov mali rátať s týmito výdavkami.

•Všetky naše vozidlá majú minimálne 7-ročnú záruku na prehrdzavenie / 150 000 km. Na niektoré modely Kia poskytuje záruku na prehrdzavenie karosérie dokonca 10 alebo 12 rokov (v závislosti od modelu)

•Záruka je prenosná na nového majiteľa. Jediná podmienka je, že budú dodržané pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom. Znamená to, že pri repredaji predáva firma vozidlo s ďalším benefitom – ostávajúcou zárukou, čo zvyšuje jeho zostatkovú hodnotu a znižuje tak celkové náklady vyplývajúce z vlastníctva, tzv. „TCO – Total Costs of Ownership“

•Viac informácií nájdete v servisnej knižke, prípadne sa informujte u najbližšieho Kia dealera

Pre každú firmu je dôležité, aby ich vodiči uskutočnili svoju služobnú cestu bez zbytočných zdržaní. Čo však v prípade, ak je vozidlo nepojazdné z dôvodu poruchy? S Kia Asistenčnou službou tieto starosti mať nebudete. Zabezpečíme opravu na ceste, odtiahnutie vozidla v prípade poruchy do autorizovaného servisu, návrat do bydliska alebo pokračovanie v ceste. V prípade potreby prenocovanie v hoteli, návrat do servisu pre opravené vozidlo, prenájom vozidla / náhradné vozidlo, alebo ak je to možné zaslanie náhradných dielov. Je potrebné splniť podmienky asistenčnej služby, ktoré nájdete tu.

V prípade nepojazdnosti z dôvodu poistnej udalosti odporúčame zákazníkom využiť asistenčné služby poisťovne, ktorá bude kryť náklady poistnej udalosti. Informujte sa u svojej poisťovne, či vám kryje takúto službu bezplatne.

Rozhodnite sa pre správne firemné vozidlo, pre správnu značku a model. Nerozhodujte sa pre značku iba na základe vstupnej ceny. Celkovú nákladovosť budú tvoriť aj servisné náklady, ktoré nie sú malou časťou celkových nákladov vyplývajúcich z vlastníctva vozidla tzv. TCO (Total Costs of Ownership). Ak ste firmou s potenciálnym nákupom aspoň 5 nových vozidiel za 12 mesiacov, informujte sa u najbližšieho Kia predajcu o:

•Cenu servisných prehliadok,

•Servisných podmienkach na jednotlivé modely,

•Ďalšie dodatočné služby,

•Business služby u dealerov Business
Viac o Kia Business programe
Kontaktujte nás

Nadspotreba je častou otázkou spoločností, nakoľko nie je daňovo uznateľným nákladom. Pod nadspotrebou rozumieme rozdiel medzi reálne dosiahnutou spotrebou a spotrebou, ktorú firma používa ako normovanú. Normovaná spotreba je kombinovaná spotreba udávaná výrobcom v Osvedčení o evidencii a podľa COC.

Dôvody nadspotreby môžete nájsť v priloženom zdôvodnení Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Spotreba paliva uvádzaná v dokladoch vozidla a reálna (skutočná) spotreba paliva vozidiel kategórie M1 a N1

Ako administratívne znížiť nadspotrebu?

Odporúčame vám overiť si u audítorov alebo daňových poradcov, či oficiálny doklad od výhradného distribútora Kia (zástupcu výrobcu) s potvrdením o zvýšenej spotrebe z dôvodov podmienok jazdy, bude doklad umožňujúci uznanie zvýšenia normovanej spotreby. Predpokladaná hodnota zvýšenia priemernej spotreby je 10% - 15%.

V prípade pozitívnej odpovede, požiadajte našu spoločnosť o vydanie potvrdenia o zvýšení spotreby paliva vyplnením nasledujúceho formulára.

Polepy vozidiel

Propagujte svoju spoločnosť alebo produkt aj prostredníctvom Kia vozidiel. Ak ešte nemáte svoju agentúru alebo spoločnosť poskytujúca služby polepenia vozidiel, kontaktujte najbližšieho Kia dealera, ktorý vám v tejto oblasti pomôže.

Pošlite nám fotografie vašich polepených vozidiel Kia na adresu fleet@kmss.sk a tie najoriginálnejšie a najkrajšie budeme schopní odprezentovať na našich komunikačných kanáloch. Urobíte tak reklamu aj svojej firme.
Kontaktujte nás

GPS monitoring

GPS monitoring vozidiel je dnes veľmi bežnou praxou, najmä v stredných a väčších firmách. Firma má tak k dispozícii nasledovné výhody:

•Elektronická daňovo uznateľná kniha jázd

•Dostupnosť k dátam z ktoréhokoľvek počítača prostredníctvom Internetu

•Rôzne tlačové zostavy

•Monitoring súkromných a služobných kilometrov

•Identifikácia konkrétneho vodiča

•Meranie spotreby paliva

•Zobrazenie okamžitej polohy firemných vozidiel zapojených v systéme

•Iné


Pri kúpe vozidla komunikujte o tejto možnosti aj s vaším Kia dealerom. Ten zabezpečí sprístupnenie špecializovanej firmy do vozidla ešte pred odovzdaním vášho nového vozidla alebo vozidiel. Vai vodiči tak dostanú svoj nový voz plne pripravený na prevádzku.

Nemáte ešte svojho dodávateľa GPS monitorovacieho systému? Kontaktujte najbližšieho Kia dealera.
Kontaktujte nás