Go to content

Hertzöga BK

Policyn skyddar barnen och hjälper ledarna fatta rätt beslut

 • Karlstadsklubben Hertzöga BK sätter kamratskap före resultat. Hela klubben genomsyras av en barn- och ungdomspolicy som skyddar barnen och hjälper ledarna att fatta rätt beslut.


  Den värmländska idrottsklubben Hertzöga BK skrev sin första barn- och ungdomspolicy för över tio år sedan. Huvudtanken med policyn var att säkerställa att barnen som sökte sig till klubben skulle behandlas på ett bra och rättvist sätt, och att kamratskap och glädje skulle komma före elitsatsning.
  – Hertzöga BK är i första hand en breddförening som jobbar för att hålla igång barn och ungdomar här i Skåre med omnejd. Vi vill ha en föreningsanda byggd på kamratskap och respekt, samtidigt som vi såklart vill utbilda våra ungdomar till att bli bra spelare. Men det viktigaste är att hålla kvar barnen inom idrotten så länge som möjligt, säger Jens Wallner, ungdomsansvarig i Hertzöga BK.

  Barn- och ungdomspolicyn i Hertzöga BK innefattar riktlinjer om alltifrån hantering av lagkassor till hur man ska jobba för att undvika mobbning och diskriminering.
  – Med policyn som bas ska varje lag att ta fram en verksamhetsplan för vad de tänker göra under säsongen. Vilka cuper de vill åka på och vilka övernattningar eller grillkvällar de tänker anordna. Tanken är att skapa en stark gruppkänsla och ju äldre barnen blir desto mer kan man jobba mer uttryckligen mot mobbning och diskriminering, säger Jens Wallner.

  Policyn trycker också hårt på att resultatfixering i ung ålder ska undvikas och att barnen ska uppmuntras till att hålla på med flera olika idrotter. Policyn omarbetas dessutom kontinuerligt, varje år har klubben minst två ledarträffar där innehållet i policyn diskuteras och jämförs med händelser i verkliga livet.
  – Den här policyn är ett väldigt bra stöd för våra ledare och den bidrar till att skapa en gemensam syn - "den gulgröna tråden" - för hur vi ska arbeta inom klubbens ungdomsverksamhet. Är ledarna osäkra på hur de ska hantera ett visst problem kan de nästan alltid hitta "rätt svar" i policyn. På så sätt skyddas barnen som alltid får en sjysst behandling, säger Jens Wallner.

  Text: Johan Forsstedt

 • Om Hertzöga BK

  Finns i: Skåre utanför Karlstad
  Antal medlemmar i åldrarna:
  7-12 år: 420 st
  13-16 år: 176 st
  17-20 år: 135 st
  Övriga: 432 st
  Fördelning pojkar/flickor: 7-20 år: 428 pojkar och 303 flickor. (Totalt inklusive övriga: 703/460)
  Målsättning: Att ge en bred, utåtriktad och socialt präglad verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 år, där vi skapar känsla för kamratskap, laganda och respekt. Vi ska tona ned resultatfixering och i stället stegra nivån i takt med psykisk och fysisk utveckling. När de aktiva lämnar ungdomsverksamheten ska de vara tekniskt, fysiskt och mentalt väl förbereda för junior- och seniorverksamhet.