Kia förlorade i Marknadsdomstolen

Kia Motors blev under 2011 stämda av Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) för det garantivillkor vi uppställer för vår förmånliga 7-åriga garanti, dvs att bilen servas hos en Kia-auktoriserad verkstad. Målet har nu varit uppe för prövning hos Marknadsdomstolen och domen meddelades den 4 december och tyvärr förlorade Kia!

Den sjuåriga garantin kvarstår men det innebär att från dags dato kan en Kia-bil servas inte bara hos auktoriserade Kia-verkstäder utan också på icke-auktoriserade verkstäder med bibehållen garanti, under förutsättning att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt enligt Kias serviceprogram.

Garantin är giltig under förutsättning att Kias anvisningar och rekommendationer för underhållsservice och reparationer följs under hela garantitiden. De reservdelar och tillbehör som används vid service och reparationer måste hålla minst samma kvalitet som Kias originaldelar. Vid service på en annan verkstad än en auktoriserad Kia-verkstad måste verkstaden kunna visa att servicen har utförts enligt ett korrekt serviceprotokoll. Alla reservdelar, tillbehör och vätskor som används vid servicen ska anges i serviceprotokollet. Serviceprotokollet ska finnas tillgängligt för granskning under hela garantitiden. Verkstaden ska även kunna dokumentera att man har genomfört alla de mjukvaru-uppdateringar som fanns tillgängliga för den aktuella modellen vid servicetillfället.


 

KIA MOTORS SWEDEN AB, Press & Kommunikation, Cecilia Gustafsson.

Kia Motors Corporation (www.kiamotors.com) bildades 1944 och är Koreas äldsta biltillverkare. Som en del av Hyundai- Kia Automotive Group har Kia som mål att bli ett av världens främsta bilmärken. Kias 13 fabriker och monteringsanläggningar i åtta länder producerar över 2,1 miljoner bilar per år som säljs i 172 länder. Kia har idag mer än 44 000 anställda. Kia är huvudsponsor av Australian Open och officiell bilsponsor av FIFA world Cup.

 

 
Stäng

För att uppleva vår webbplats på bästa sätt, så använder vi cookies. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningar i din dator (normalt i webbläsaren, te x Internet Explorer). Kia Motors Sweden AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Om du inte tillåter cookies kan t ex filmer inte visas eller interaktion med social media göras.

No cookie mode | Read more