Go to content

Tiráž

 • Kia Sales Slovakia s. r. o.
  Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
  tel: +421 2 32 421 333
  e-mail: info@kmss.sk

  Konatelia: Tae Kun Yang, Marián Hoffer
  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 36624/B