Go to content

Tiráž

  Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.
  Einsteinova 19
  851 01 Bratislava
  www.kia.sk
  Tel: +421 2 32 421 333
  Fax: +421 2 32 421 301
  E-mail: info@kmss.sk


  Konateľ: Mgr. Marián Hoffer
  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
  Oddiel: Sro Vložka číslo: 36624/B


  Právne upozornenia:
  © Copyright 2011, Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., Slovakia
  Všetky práva vyhradené.