Go to content

Tiráž

  Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.
  Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
  tel: +421 2 32 421 333
  e-mail: info@kmss.sk

  Konateľ: Mgr. Marián Hoffer
  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
  Odd.: Sro, Vložka č.: 36624/B

  Právne upozornenia:
  Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené.