Go to content

Aktualizácia máp

Celých 7 rokov aktuálna navigácia

V rámci záruky má každé nové vozidlo Kia vybavené navigáciou priamo z výroby nárok na 6 krát ročnú aktualizáciu máp bezplatne.*

  • Aktualizácie máp

    Ako a kde aktualizovať?

    Vďaka 7-ročnej aktualizácii máp idete vždy správnym smerom, načas a ešte aj ušetríte palivo.

    O aktualizáciu sa postarajú v autorizovanom servise Kia.

* Kia 7-ročná aktualizácia máp
Program 7-ročnej aktualizácie máp sa vzťahuje na novovyrobené vozidlá zakúpené po 28. apríli 2013 so zabudovaným navigačným systémom. Servisný poplatok môže byť účtovaný za čas potrebný pre vykonanie aktualizácie. 7-ročná aktualizácia máp obsahuje 6 krát ročnú aktualizáciu máp. Navigačný systém dodávaný priamo z výroby obsahuje už aktualizované mapy. Záruku na navigačný systém nijako neovplyvňuje tento program 7-ročnej aktualizácie máp. Kia Motors Sales Slovensko nenesie zodpovednosť za kvalitu máp dodávaných od spoločnosti HERE. TomTom Live Service: Služby sú dodávané bezplatne po dobu 7 rokov od pripojenia navigácie do mobilnej siete.