Go to content

Aktualizácia máp

Celých 7 rokov aktuálna navigácia

Každé vozidlo Kia vybavené navigáciou priamo z výroby má nárok na 6-krát ročnú aktualizáciu máp bezplatne*.

  • Aktualizácie máp

    Ako a kde aktualizovať?

    Vďaka 7-ročnej aktualizácii máp ideš vždy správnym smerom, načas a ešte aj ušetríš palivo.

    O aktualizáciu sa postaráš sám alebo autorizovaný servis Kia.

* 7-ročná aktualizácia máp
Program 7-ročnej aktualizácie máp sa vzťahuje na novovyrobené vozidlá zakúpené po 28. apríli 2013 so zabudovaným navigačným systémom. Záruku na navigačný systém nijako neovplyvňuje tento program 7-ročnej aktualizácie máp. Kia Sales Slovakia nenesie zodpovednosť za kvalitu máp dodávaných od spoločnosti HERE. TomTom Live Service: Služby sú dodávané bezplatne po dobu 7 rokov od pripojenia navigácie do mobilnej siete. Spoločnosť Kia poskytuje bezplatne aktualizované mapové podklady a aktualizovaný softvér navigačného systému počas nasledujúcich 6 rokov. Aktualizované mapové podklady a softvér navigačného systému vozidla si môžete dvakrát bezplatne inštalovať pomocou takzvanej “over-the-air” (OTA) metódy pre nové vozidlá registrované od mája 2021. Po prvých dvoch aktualizáciách prostredníctvom OTA prebiehajú úkony ďalších aktualizácií mapových podkladov a softvéru navigácie prostredníctvom web stránky https://update.kia.com/EU/E1/Main za tam uvedených podmienok alebo pri návšteve autorizovaného predajcu/servisu Kia.**

** Za úkony inštalácie aktualizácie pri návšteve autorizovaného predajcu/servisu Kia môže byť účtovaný servisný poplatok.