Go to content
Our movement | Movement that inspires
späť na hlavnú

Všetko kreatívne sa začína pohybom! Všetko kreatívne sa začína pohybom!


Sme dizajnéri pohybu,

ktorých vízia je udržatelná mobilita pre našich zákazníkov,

komunitu a spoločnosť.

Poslanie značky Kia je prinášať inovatívne produkty, Poslanie značky Kia je prinášať inovatívne produkty,

ktoré inšpirujú pohyb.

Tvoriť zmysluplné a praktické riešenia šetriace čas a zdroje. Tvoriť zmysluplné a praktické riešenia šetriace čas a zdroje.

Predovšetkým najvzácnejší

zdroj – čas.


Značka Kia vznikla spojením inšpirácie, vášne a nadšenia.

Naše zmýšľanie zamerané na rast a pokrok rezonuje Naše zmýšľanie zamerané na rast a pokrok rezonuje

medzi všetkými zamestnancami spoločnosti Kia na celom svete,

ktorí sú odhodlaní každý jeden deň napĺňať prísľub našej značky. ktorí sú odhodlaní každý jeden deň napĺňať prísľub našej značky.

Spoločnosť Kia má za sebou dlhú históriu výroby automobilov,

ale v skutočnosti sme začali v roku 1944 výrobou bicyklov.


Už viac ako 75 rokov dávame spoločnosť do pohybu.

Sme hrdí na naše riešenia, ktoré

pomáhajú ľuďom presúvať sa a zdolávať fyzické

aj emocionálne vzdialenosti medzi nimi.


Dať ľuďom možnosť pohybu bolo vždy to, čo rozbúchalo tlkot srdca našej značky. Dať ľuďom možnosť pohybu bolo vždy to, čo rozbúchalo tlkot srdca našej značky.

Tomu chceme zostať verní aj v budúcnosti,

bez ohľadu na zmeny, ktoré sa v našom segmente udejú.

Ľudstvo sa vyvíjalo aj vďaka migrácii.

Presun z jedného miesta na druhé,

z jedného kontinentu na druhý.

Táto túžba a zároveň potreba presúvať sa Táto túžba a zároveň potreba presúvať sa

je zakódovaná v ľudskej DNA. je zakódovaná v ľudskej DNA.


Keď sa hýbeme, spoznávame nové svety

zažívame nové veci, stretávame nových ľudí

a objavujeme nové perspektívy.

Inšpirujeme sa. Inšpirujeme sa.


Pohyb je záruka neustálej zmeny; Pohyb je záruka neustálej zmeny;

zmeny prostredia, zmeny okolia

a v dôsledku toho aj zmeny seba samých.


Pri pohybe máš čas premýšľať.

Pohyb umožňuje premýšľanie, Pohyb umožňuje premýšľanie,

inšpiráciu a pokrok. inšpiráciu a pokrok.

V spoločnosti Kia veríme, že pohyb inšpiruje k novým myšlienkam.
A preto pre teba vytvárame miesto, kde môžeš svojim nápadom
vdýchnuť inšpiráciu na nový život.

To je naše poslanie.


Vytvárať inšpiratívny priestor pre našich klientov, Vytvárať inšpiratívny priestor pre našich klientov,

nie len vďaka našim produktom,

ale aj vďaka našim predajným miestam,

kde každý môže zažiť dotyk so zmenou a objaviť nové produkty.


Naším poslaním je tiež poskytovať zmysluplné a praktické služby. Naším poslaním je tiež poskytovať zmysluplné a praktické služby.

Vďaka nim budeš mať viac času na činnosti, ktoré ťa najviac inšpirujú, Vďaka nim budeš mať viac času na činnosti, ktoré ťa najviac inšpirujú,

napríklad chvíle s rodinou a priateľmi, cestovanie alebo hoci len relaxovanie.

Nová značka Kia , Nová značka Kia ,

nám umožní posunúť sa za hranice tradičnej automobilky nám umožní posunúť sa za hranice tradičnej automobilky

a stať sa značkou pre pohyb. a stať sa značkou pre pohyb.


Na značku, ktorá rozumie potrebám zákazníkov

a prináša praktické riešenia s ohľadom na náš najcennejší zdroj – čas.


Nie sú to len slová, Nie sú to len slová,

je to cieľ, ktorý budeme sledovať a snažiť sa ho dosiahnuť je to cieľ, ktorý budeme sledovať a snažiť sa ho dosiahnuť

vo všetkom, čo robíme. vo všetkom, čo robíme.

Pohyb je dôležitá súčasť zmýšľania v spoločnosti Kia.

Je spoločná pre všetkých našich zamestnancov

v každej oblasti našej organizácie.


Neustála snaha posúvať sa dopredu
a nepretržité zlepšovanie - zmýšľanie zamerané na rast.
Neustála snaha posúvať sa dopredu
a nepretržité zlepšovanie -
zmýšľanie zamerané na rast.

Veríme, že tento spôsob zmýšľania zaujme

našich zákazníkov.


Ľudí s optimistickým a pozitívnym

zmýšľaním, ktorí sa menia,

aby sa prispôsobili budúcnosti,

ktorých poháňajú nové nápady

a ktorí vo všetkom vidia príležitosť.

Uvedomovanie si nášho poslania

je nesmierne dôležité pre

neustále napĺňanie prísľubu

našej značky.


Začína to tým, že naša značka

sa stane stelesnením týchto

myšlienok a slov,

ktoré budeme dodržiavať každý jeden deň.