Go to content

Údržba

 • Myslite dlhodobo

  Náklady, ktoré musia byť započítané do zostatkovej ceny vozidla sa rovnajú hodnote odpočítanej od kúpnej ceny vozidla predávaného ďalej. Palivo, poistenie a dane sú tri oblasti, ktoré musí brať do úvahy počítaní nákladov počas celej životnosti. Ďalšími oblasťami, na ktoré treba myslieť (v závislosti od detailnosti analýzy) sú náklady na financovanie pri kúpe vozidla servis, údržba a opravy.

 • Výber partnera pohonných hmôt

  Výber paliva zvykol byť vopred jasná voľba, keďže naftové motory sú z pohľadu tvorby CO2 najefektívnejšie a legislatíva zväčša odmeňuje nízkych producentov CO2. Preto sa väčšina firiem rozhodovala pre diesel. Ale tak ako mnoho vecí v tomto priemysle, názor sa mení. Výrobcovia investovali mnoho do výroby nízkokapacitných preplňovaných motorov, aby motory s menším objemom ponúkali výkon motorov s vyšším objemom, ale pri nižšej spotrebe. Keď vezmeme do úvahy cenu benzínu, potom je pre vodičov jazdiacich kratšie vzdialenosti benzínový motor lepšia voľba.

 • Náklady na údržbu

  Medzi pozornosťou venovanej výberu a obstaraniu vozidla a správou prevádzkových nákladov je často nerovnosť. Stáva sa to najmä v menších firmách, ktoré nedisponujú správcom vozového parku a zodpovednosť často padne na oddelenie obstarávania, finančné alebo personálne oddelenie. Často sa predpokladá, že po zakúpení vozidla sú náklady na jeho prevádzku fixné. Avšak ak hovoríme o servise, údržbe a opravách, tak tento predpoklad je chybný. Mnoho autorizovaných predajcov ponúka balíčky služieb alebo celoštátne fixné ceny, aby tak pomohli firmám a ich vodičom. Prestoje sú tiež dôležitým aspektom. Ak autorizovaný servis opraví vozidlo rýchlejšie ako nezávislý servis alebo naopak, potom náklady na vyradenie zamestnanca z práce kvôli poškodenému vozidlu treba tiež vziať do úvahy, obzvlášť ak je potrebné prenajať vozidlo na pokrytie tohto obdobia.

 • Kia prísľub služieb

  Kia prísľub služieb

  V Kia rozumieme podnikateľským potrebám. Pokiaľ ide o servis, údržbu a opravy, sme zaviazaní 7 základným princípom:

  - CENA
  - TRANSPARENTNOSŤ
  - POHODLIE
  - BEZPEČNOSŤ
  - MOBILITA
  - EXPRESNÝ SERVIS
  - SPOĽAHLIVOSŤ