Go to content

Glas Reparation

 • Stenskott
  – laga eller byta

Ett litet problem som kan bli stort

Stenskott är en av de vanligaste skadorna som uppkommer på en bil. I bästa fall blir det bara ett fult irriterande märke i utkanten på rutan. I värsta fall hamnar stenskottet mitt i synfältet eller så växer stenskottet till en spricka. Glasrutan är en av bilens viktigaste delar i bilens konstruktion och tittar man på bilens yttre så står bilrutorna av 45 till 55% av bilens kupéutrymme.

Får man ett stenskott i vindrutan så blir vindrutan inte lika säker vid en kollision som den var innan och därför är det viktigt att man lagar stenskottet i tid. Stenskott och sprickor kan också påverka sikten allvarligt. Det finns all anledning att laga stenskott innan de växer till ett större problem. Och det finns all anledning att låta oss på din Kia-verkstad hjälpa dig. Vi har rätt utrustning och tekniker som är experter på just dina rutor, och vid ett eventuellt byte kan du alltid vara säker på att få en Kia Originalruta.

Med Kia Bilförsäkring betalar du en fast självrisk på 200 kr per lagning av stenskott och 1800 kr för byte av ruta.

 • Vy framåt inifrån Kia Sportage

  En del av din bil som blivit ännu viktigare

  När det gäller att laga eller byta bilrutor kan det finnas flera aspekter att ta hänsyn till. Många nya bilar har viktig teknisk utrustning som sitter i vindrutan. Det kan till exempel röra sig om värmeslingor eller komponenter till viktig säkerhetsutrustning som aktiv körfältshjälp, avståndskontroll och autobroms. Denna sortens teknik ställer höga krav på korrekt montering och kalibrering.

 • Vindruta

  Stenskott. Vad gör jag nu?

  Ha alltid ett stenskottsplåster tillgängligt i bilen vid en eventuell skada. Du kan alltid besöka en av våra Kia- verkstäder och hämta ett stenskottsplåster kostnadsfritt.

  Låt din Kia expert göra bedömningen kring ditt stenskott. Uppskattningsvis lagas ca 65 % av alla stenskott. Har du då Kia Bilförsäkring så kostar självrisken endast 200 kr. Skulle man bedöma att rutan behöver bytas ut så har vi både utrustningen och Kia Originalruta som krävs för ett byte.

 • Mall över lämpliga områden för stenskottslagning på vindruta

  När måste man byta hela rutan?

  Vilken åtgärd som är aktuell beror oftast på var på vindrutan som skadan uppstått. Är stenskottet litet och beläget i det gröna fältet på illustrationen räcker det troligen med en lagning. Skador i det röda fältet föranleder vanligen ett byte. Om skadan sitter i det gula fältet krävs det en ordentlig undersökning innan man kan fatta ett beslut. Det enklaste sättet att avgöra vilken åtgärd som är nödvändig är att låta en tekniker hos din Kia-verkstad göra en diagnos.

 • Vad innebär en kalibrering?

  Det är ofta aktiva säkerhetssystem som t.ex. trötthetsvarnare, autobroms eller filkörningsassistans hos din bil som föranleder behovet av en kalibrering.

 • Behövs alltid en kalibrering?

  Det beror på vilka tekniska system som din bil är utrustad med. Finns det inga sensorer eller tekniska komponenter i rutan krävs heller ingen kalibrering.

 • Går ett glasbyte på försäkringen?

  Olika bilförsäkringar ger olika täckning. Om du har Kia Bilförsäkring betalar du en fast självrisk på 200 kr per stenskott för lagning och 1800 kr för byte av ruta.

Kontakt