Go to content

Zvýhodněné podmínky nákupu

 • Pracovníci v první linii

  Jako poděkování za mimořádné nasazení nabízíme zvýhodněné podmínky nákupu nového automobilu pro pracovníky zapojené do řešení aktuální situace spojené se šířením viru COVID-19: Nabídka platí pro:

  • - zaměstnanci IZS (policie, hasiči, záchranná služba)
  • - zaměstnanci nemocnic
  • - pracovníci sociálních služeb
  • - zaměstnanci domů pro seniory
  • - příslušníci armádního sboru

  Pro bližší informace kontaktujte Vašeho prodejce Kia.

 • Nákup na zvýhodněné podmínky nákupu vozidel Kia mají

 • Dodavatel Kia

  Pod operativním leasingem se rozumí střednědobý nebo dlouhodobý pronájem motorového vozidla. Vlastníkem je leasingová společnost, jíž zůstává vlastnictví i po ukončení leasingového nájmu. Pokud si zákazník zakoupí vozidlo přes operativní leasing, získává zvýhodněné podmínky hned při koupi prvního vozidla

 • Veřejná správa

  Do této kategorie patří organizace státní správy a organizace místní správy. Také školy a další organizace, které byly založeny místní správou. Organizace nesmí mít soukromého vlastníka.

 • Neziskové organizace

  Každá nezisková , charitativní organizace a chráněná dílna má nárok na zvýhodněné podmínky.

 • Zdravotně postižení

  Tělesně postižení občané získají zvýhodněné podmínky na nákup vozidel Kia, pokud se při koupi prokáží průkazem ZTP. Vozidlo si dokonce mohou zakoupit na svou firmu, pokud jsou její společníkem nebo jednatelem.

 • Lékař/Veterinář

  Jste lékařem nebo veterinárním lékařem? Stačí se prokázat jakýmkoli dokladem dokazujícím titul a nový vůz Kia si můžete koupit se zvýhodněnými podmínkami. Vozidlo je možné zakoupit i na vaši firmu, pokud jste jejím společníkem nebo jednatelem.

 • Velkoodběratel

  Firma má nárok na zvýhodněné podmínky při uzavreni ramcove smlouvy na nákup minimálně dvou nových vozidel Kia za 12 měsíců. Podmínky závisí i na počtu vozidel, které firma nakoupí.

 • Diplomat

  Pokud jste držitelem diplomatického pasu, nové vozidlo Kia si můžete koupit se zvýhodněnými podmínkami. Někteří diplomaté mají nárok i na odpočet DPH . Prodejce vám v tomto případě fakturuje kupní cenu s DPH a diplomat si žádá zaplacenou daň od příslušných státních orgánů.

 • Advokát

  Jste členem advokátní komory? Pokud se prokážete relevantním dokladem, máte nárok na zvýhodněné podmínky. Na zvýhodněné podmínky máte nárok, i když si vozidlo zakoupíte na svou firmu, ve které jste společníkem nebo jednatelem.

 • Novinář

  Jste držitelem průkazu PRESS? U nás máte nárok na zvýhodněné podmínky nákupu nových vozidel Kia. Vůz si můžete zakoupit jako fyzická osoba, ale i na svou firmu, pokud jste jejím společníkem nebo jednatelem.

 • Autoškola

  Každá autoškola má nárok na zvýhodněné podmínky již od prvního vozu. Podmínkou je mít v obchodním rejstříku nebo v koncesní listině záznam o provádění této činnosti. Zároveň je třeba prokázat se jakýmkoli důkazem o provozování autoškoly ( např . prezentace na webu apod ).

 • Taxi

  Taxislužby a taxikáři mají nárok na zvýhodněné podmínky, pokud se prokáží výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku, případně koncesní listinou, kde je uvedeno, že osoba vykonává činnost taxislužby.

 • Autopůjčovna

  Každá autopůjčovna má nárok na zvýhodněné podmínky již od prvního vozidla, přičemž je třeba mít v obchodním rejstříku záznam o provádění této činnosti a zároveň je třeba prokázat se jakýmkoli důkazem o provozování autopůjčovny ( např . prezentace na webu apod ).