Go to content

Zvýhodněné podmínky nákupu

 • V rámci programu pro zvýhodněné skupiny zákazníků poskytujeme atraktivní podmínky pro nákup již od jednoho nového vozu. Řešení pro firemní zákazníky zajišťuje Kia Business.

 • Více o řešení pro firemní zákazníky

 • Veřejná a státní správa

  Do této kategorie patří organizace státní správy a organizace místní správy. Také školy a další organizace, které byly založeny místní správou. Organizace nesmí mít soukromého vlastníka.

 • Svaz měst a obcí

  Obce a města, která pořizují zejména nízkoemisní a bezemisní vozy, mají nárok na mimořádně zvýhodněné podmínky nákupu.

 • Neziskové organizace

  Každá nezisková, charitativní organizace a chráněná dílna má nárok na zvýhodněné podmínky nákupu.

 • LÉKAŘI A ZDRAVOTNÍCI

  Pro uplatnění zvýhodnění stačí doložit doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o zaměstnání, nebo výpis z registru firem. Vůz lze pořídit i na firmu, pokud jsou její společníkem nebo jednatelem.

 • PŘÍSLUŠNÍCI IZS

  Zvýhodněné podmínky nákupu vozů Kia pro pracovníky vykonávající profese integrovaného záchranného systému: policisté, hasiči, záchranáři, vojáci, celní správa.

 • ZTP A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

  Tělesně postižení občané získají zvýhodněné podmínky na nákup vozidel Kia, pokud se při koupi prokáží průkazem ZTP. Vůz si mohou zakoupit na svou firmu, pokud jsou její společníkem nebo jednatelem.

 • DIPLOMATÉ

  Pokud jste držitelem diplomatického pasu, nové vozidlo Kia si můžete koupit se zvýhodněnými podmínkami. Někteří diplomaté mají nárok i na odpočet DPH.

 • ADVOKÁTI

  Jste členem advokátní komory? Pokud se prokážete relevantním dokladem, máte nárok na zvýhodněné podmínky. Na zvýhodněné podmínky máte nárok, i když si vozidlo zakoupíte na svou firmu, ve které jste společníkem nebo jednatelem.

 • NOVINÁŘI

  Jste držitelem průkazu PRESS? U nás máte nárok na zvýhodněné podmínky nákupu nových vozidel Kia. Vůz si můžete zakoupit jako fyzická osoba, ale i na svou firmu, pokud jste jejím společníkem nebo jednatelem.

 • AUTOŠKOLY

  Každá autoškola má nárok na zvýhodněné podmínky již od prvního vozu. Podmínkou je mít v obchodním rejstříku nebo v koncesní listině záznam o provádění této činnosti.

 • TAXI SLUŽBY A TAXIKÁŘI

  Taxislužby a taxikáři mají nárok na zvýhodněné podmínky, pokud se prokáží výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku.

 • AUTOPŮJČOVNY

  Každá autopůjčovna má nárok na zvýhodněné podmínky již od prvního vozidla, přičemž je třeba mít v obchodním rejstříku záznam o provádění této činnosti.

Zaměstnanecké programy:

Po doložení potvrzení o zaměstnání mohou uplatnit zvýhodněné podmínky nákupu zaměstnanci těchto společností nebo organizací:


- Skupina ČEZ, a. s. a její dceřiné společnosti v ČR
- Skupina PPF Group a její dceřiné společnosti v ČR
- Skupina E.ON a její dceřiné společnosti v ČR
- Skupina UniCredit a její dceřiné společnosti v ČR
Skupina Société Générale a její dceřiné společnosti v ČR
- Česká spořitelna a její dceřiné společnosti v ČR
- AGEL a.s.
- Mobis Automotive Czech s.r.o.
- Continental Automotive Czech Republic s.r.o.


O výši zvýhodnění se informujte u vybraného dealera Kia nebo nás kontaktujte.