Go to content

Společenská zodpovědnost

Společenská odpovědnost

  • Nadace Naše dítě

    Kia je dlouhodobým partnerem Nadace Naše dítě, která již od roku 1993 pomáhá týraným, opuštěným a handicapovaným dětem. Vzájemná spolupráce začala již v roce 2009 a od té doby Kia spolu s Nadací Naše dítě podpořili již 180 projektů, ať již šlo o pomoc konkrétním rodinám či organizacím starajícím se o znevýhodněné a handicapované děti, částkou přesahující 3,5 miliony korun.

  • Adapterra Awards

    Partnerství s celorepublikovou soutěží Adapterra Awards, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství, navazuje na globální aktivity značky Kia v oblasti udržitelnosti a ochrany vody, a jejím cílem je motivace a edukace české veřejnosti v boji proti suchu. Adapterra Awards, které se vyhlašují od roku 2019, hledá za pomoci odborné poroty nejlepší adaptační projekty ve 4 hlavních kategoriích: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a náš domov.

  • Loono

    Stejně jako je hnací silou každého auta motor, tak v případě člověka je tímto motorem jeho srdce. Propojením s organizací Loono se Kia snaží oslovit a edukovat veřejnost v oblasti ochrany zdraví, zejména pak v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.