Go to content

FILOZOFIE

 • Firemní filozofie

  Myšlení, které sdílejí všichni v Kia.

Filozofie managementu

Kreativním myšlením a přímými řešeními tvoříme novou budoucnost a plníme lidské sny.

 • Smysl pro odpovědnost

 • Možné děláme skutečným

 • Respektujeme lidstvo

 • Filozofie řízení naznačuje, že společnost funguje a současně je základním vodítkem, které formuje chování a myšlení zaměstnanců. Následující 3 klíčové fráze sumarizují filozofii řízení Kia: plná odpovědnost, vědomí potenciálu a lidský přístup. Tyto klíčové hodnoty jsou zahrnuty v jednu mantru: "Kreativním myšlením a přímými řešeními tvoříme novou budoucnost a plníme lidské sny.

Vize

 • Společně za lepší budoucnost

  V roce 2011 představila skupina Hyundai Motor Group nové vize korporace: "Respektováním lidí a praktickým využitím environmentálního managementu maximalizujeme hodnotu společnosti a usilujeme o vyvážený a společný růst se zúčastněnými stranami. Tím zvýšíme naši spolehlivost u partnerů a místních komunit a zároveň přispějeme k udržitelnosti lidstva. Všechny dceřiné společnosti budou spolupracovat za účelem splnění této vize a Hyundai Motor Group patří mezi špičkové globální automobilové skupiny, které nabízejí zákazníkovi novou hodnotu.

 • Celoživotní partner v automobilovém průmyslu i mimo něj

  Pod celkovou firemní vízí se nacházejí podrobné výhledy jednotlivých klíčových odvětví. "Vytvoření nových prostorů pro pohodlnější a příjemnější život a vytvoření mimořádné mobility založené na inovacích orientovaných na člověka, ekologicky šetrných technologiích a komplexních službách. Kia Motors nabídne produkty a služby v souladu s vízí změnit auta z dopravních prostředků na životní styl.

Základní hodnoty

 • Základní hodnoty zahrnují kodex chování pro zaměstnance a organizaci jako celek. Představují také firemní kulturu, o kterou se snažíme a slib, který dávame sobě a všem zúčastněným. Sdílení stejných hodnot a jejich využití v rozhodovacích procesech se stává jednou z nejdůležitějších hodnot. Kia Motors bude řešit výzvy přímo vzájemnou spoluprací, respektováním, dodržováním slibů a rozmanitostí s cílem vybudovat srozumitelnou firemní kulturu.

Zákazník na prvním místě

Naše firemní kultura je zaměřená na zákazníka s cílem poskytovat špičkové služby na nejvyšší úrovni.

Výzvy

Odmítáme usnout na vavřínech, chopíme se každé příležitosti jako výzvy a věříme, že dosáhneme cíle s neochvějným nadšením a důmyslným myšlením.

Komunikace a spolupráce

Součinnost tvoříme pomocí pocitu spolupatřičnosti, který je podporovaný vzájemnou komunikací a spoluprácí v rámci společnosti i s obchodními partnery.

Lidé

Věříme, že budoucnost spočívá v srdcích a schopnostech jednotlivců, proto vytváříme takovou firemní kulturu, která umožňuje jejich potenciál.

Globalita

Respektujeme různorodost kultur a zvyků, chceme být nejlepší v tom, co děláme a snažíme se být respektovanou součástí globálního korporátního prostředí.