Kia tar socialt ansvar

 
Vi vill med vårt sociala ansvarstagande bidra till en hållbar utveckling ur såväl ur miljö- som sociala aspekter. Nedan kan du läsa mer om de projekt som vi är engagerade i.

Planting for a better life

Planting for a Better Life är från och med i år det europeiska namnet för projektet som Kia i Sverige sedan 2008 varit involverade i. Från och med 2012 utökas engagemanget. Läs mer i det pressmeddelande som skickades ut 12-02-22: "Kia - Planting for a better life".

10 viktiga punkter om Planting for a Better Life:

  • Kia donerar upp till 1 500 000 kronor.
  • Kia donerar 6 Jatropha-plantor för varje ny bil som säljs.
  • 2 miljoner Jatropha-buskar planteras årligen.
  • Jatropha-busken tål torka och förhindrar jorderosion och ökenutbredning. 
  • Jatropha-busken är giftig för t ex getter och andra skadedjur.
  • Jatropha-busken planteras med fördel som häck och skydd för plantering av matgrödor.
  • I och med att Jatropha-busken planteras ökar skördarna och den övergripande jordbruksproduktionen.
  • Ur Jatropha-buskens nötter går det att utvinna biodiesel som bidrar till att Mali kan producera eget bränsle och minska importen av fossilt bränsle.
  • Planting for a Better Life genererar ökade inkomster för Malis bönder och deras familjer.
  • Planting for a Better Life innebär snabba och långsiktiga fördelar för samhällen i Mali.


Se gärna filmen som beskriver projektet mer i detalj. Engelska, 6 minuter.

 

 
Stäng

För att uppleva vår webbplats på bästa sätt, så använder vi cookies. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningar i din dator (normalt i webbläsaren, te x Internet Explorer). Kia Motors Sweden AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Om du inte tillåter cookies kan t ex filmer inte visas eller interaktion med social media göras.

No cookie mode | Read more