Go to content

Všeobecné informácie o označení pneumatík

Nové označenie pneumatík v EÚ

Väčšia transparentnosť pri výbere pneumatík

Pneumatiky majú veľký vplyv na emisie súvisiace s pohonnými hmotami. Preto EÚ zaviedla nové označovanie všetkých automobilových pneumatík v rámci svojho záväzku znižovať emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy.

Nové označenie pneumatík EÚ je jednoduché a ponúka spotrebiteľovi väčšiu transparentnosť. Odteraz môžeš:
• Vybrať si z väčšieho množstva úsporných pneumatík – znížiš tak svoje emisie aj náklady
• Spoznať priľnavosť svojich pneumatík na mokrom povrchu v záujme vyššej bezpečnosti cestnej premávky
• Získať prístup k informáciám o hladinách hluku pneumatík, čo prispeje k zníženiu znečistenia hlukom z premávky

Viac informácií – pre informovanejšie rozhodnutia

Nové označenie obsahuje ikony, ktoré pomôžu porovnávať rôzne pneumatiky.

 • Kia Tyre Label - Fuel Efficiency

  Úspornosť pneumatík

  Kľúč k zníženiu emisií CO2 aj nákladov.

  Úspornosť sa meria podľa ich valivého odporu – v stupňoch od A do E. Čím nižší je valivý odpor, tým nižšia je spotreba paliva. Stupeň A má najnižší valivý odpor, stupeň E najvyšší.

 • Kia Tyre Label - Grip in Wet Conditions

  Priľnavosť na mokrom povrchu

  Rozhodujúce pre bezpečnosť je poznanie brzdnej dráhy

  Tento údaj sa týka schopnosti pneumatík rýchlo zastaviť vozidlo na mokrej vozovke. Každý stupeň predstavuje inú brzdnú dráhu pri brzdení. Stupeň A má najkratšiu brzdnú dráhu, stupeň E najdlhšiu.

 • Kia Tyre Label - Rolling Noise

  Hluk valenia

  Meranie emisií vonkajšieho hluku v decibeloch

  Ikona slúži na reguláciu budúceho povinného limitu EÚ pre hlukové znečistenie pneumatík. Stupne od A do C predstavujú vonkajší hluk valenia – kde stupeň A je najtichší a stupeň C najhlučnejší.

 • Kia Tyre Label - Snow Grip

  Priľnavosť na snehu

  Preukázané schopnosti na snehu

  Pneumatiky označené ikonou trojvršia so snehovou vločkou sú určené na používanie v nepriaznivých snehových podmienkach.

 • Kia Tyre Label - Ice Grip

  Priľnavosť na ľade

  Severské zimné pneumatiky

  Pneumatiky vhodné na používanie na zľadovatenom povrchu sú označené symbolom ľadovej pokrývky horského štítu.

Poznaj svoje pneumatiky

Nariadenie (EÚ) č. 2020/740 o energetickom označovaní pneumatík je v platnosti od 1. mája 2021.

 • Zodpovednosť vodiča

  Aj tvoje kroky sa počítajú

  Skutočná úspora pohonných hmôt a bezpečnosť cestnej premávky do veľkej miery závisia od správania vodičov. Najmä od týchto faktorov: Ekologická jazda môže významne znížiť spotrebu paliva; patrí sem plynulé zrýchľovanie a využívanie hybnosti, vyhýbanie sa zbytočnému chodu naprázdno, vypínanie motora, keď je to možné a neprekračovanie povolenej rýchlosti. Tlak v pneumatikách je potrebné pravidelne kontrolovať, aby sa optimalizovala spotreba paliva a priľnavosť pneumatík na mokrom povrchu. Vždy je potrebné rešpektovať brzdnú dráhu.

 • Miestne podmienky

  Vhodné pneumatiky pre správne podmienky

  Odteraz môže byť na pneumatikách aj ikona horského trojvršia so snehovou vločkou, ktorá označuje ich schopnosti v nepriaznivých snehových podmienkach alebo ikona súvisiaca s priľnavosťou na ľade.
  Dôležité upozornenie: Pneumatiky s priľnavosťou pre zľadovatený povrch sú špeciálne určené pre vozovku pokrytú ľadom a kompaktným snehom a majú sa používať iba vo veľmi nepriaznivých klimatických podmienkach s teplotami pod bodom mrazu. Používanie tohto typu pneumatík v teplejšom a vlhkejšom podnebí môže mať za následok nedostatočne optimálny výkon, najmä pokiaľ ide o priľnavosť na mokrom povrchu, ovládateľnosť a opotrebovanie.