Go to content

Všeobecné informácie o označení pneumatík

Nové označenie pneumatík

EÚ regulácia pre väčšiu transparentnosť pri výbere pneumatík

Pneumatiky majú veľký vplyv na emisie. EÚ zaviedla ich nové označovanie v rámci svojho ekologického záväzku znižovať emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy.

>> Výber z väčšieho množstva úsporných pneumatík – priestor na zníženie emisií a nákladov.
>> Znalosť priľnavosti pneumatík na mokrom povrchu v záujme vyššej bezpečnosti premávky.
>> Prehľad o hladinách hluku pneumatík prispieva k zníženiu hlukového znečistenia z dopravy.

Ikonky uľahčujúce porovnávanie pneumatík

 • Kia Tyre Label - Fuel Efficiency

  Úspornosť pneumatík

  Kľúč k zníženiu emisií CO2 aj nákladov

  Úspornosť vyjadruje valivý odpor – v stupňoch od A do E. Čím nižší je valivý odpor, tým nižšia je spotreba paliva. Stupeň A má najnižší valivý odpor, stupeň E najvyšší.

 • Kia Tyre Label - Grip in Wet Conditions

  Priľnavosť na mokrom povrchu

  Za mokra je rozhodujúca brzdná dráha

  Údaj vyjadruje schopnosť pneumatík rýchlo zastaviť vozidlo na mokrej vozovke. Stupne predstavuje brzdnú dráhu - stupeň A má najkratšiu, stupeň E najdlhšiu.

 • Kia Tyre Label - Rolling Noise

  Hluk valenia

  Meranie hlukových emisií v decibeloch

  Ikonka znázorňuje budúci povinný EÚ limit pre hlukové znečistenie pneumatikami. Stupne od A do C predstavujú vonkajší hluk valenia - stupeň A je najtichší a stupeň C najhlučnejší.

 • Kia Tyre Label - Snow Grip

  Priľnavosť na snehu

  Preukázané schopnosti na snehu

  Pneumatiky označené ikonou trojvršia so snehovou vločkou sú určené na používanie v nepriaznivých snehových podmienkach.

 • Kia Tyre Label - Ice Grip

  Priľnavosť na ľade

  Severské zimné pneumatiky

  Pneumatiky vhodné na používanie na zľadovatenom povrchu sú označené symbolom ľadovej pokrývky horského štítu.

Poznaj svoje pneumatiky

Nariadenie EÚ č. 2020/740 o energetickom označovaní pneumatík je v platnosti od 1. mája 2021.

 • Zodpovednosť vodiča

  Aj tvoje kroky sa počítajú

  Skutočná úspora pohonných hmôt a bezpečnosť cestnej premávky do veľkej miery závisia od správania vodičov. Najmä od týchto faktorov: Ekologická jazda môže významne znížiť spotrebu paliva; patrí sem plynulé zrýchľovanie a využívanie hybnosti, vyhýbanie sa zbytočnému chodu naprázdno, vypínanie motora, keď je to možné a neprekračovanie povolenej rýchlosti. Tlak v pneumatikách je potrebné pravidelne kontrolovať, aby sa optimalizovala spotreba paliva a priľnavosť pneumatík na mokrom povrchu. Vždy je potrebné rešpektovať brzdnú dráhu.

 • Miestne podmienky

  Vhodné pneumatiky pre správne podmienky

  Odteraz môže byť na pneumatikách aj ikona horského trojvršia so snehovou vločkou, ktorá označuje ich schopnosti v nepriaznivých snehových podmienkach alebo ikona súvisiaca s priľnavosťou na ľade.
  Dôležité upozornenie: Pneumatiky pre zľadovatený povrch sú špeciálne určené pre vozovku pokrytú ľadom a súvislým snehom a majú sa používať iba vo veľmi nepriaznivých klimatických podmienkach s teplotami pod bodom mrazu. Používanie tohto typu pneumatík v teplejšom a vlhkejšom podnebí môže mať za následok nedostatočný výkon, najmä pokiaľ ide o priľnavosť, ovládateľnosť a opotrebovanie.