Go to content

Fleet svet

  • Prieskum odvetvia

    Posledný výskum Kia hovorí, že ekonomický rast bude pravdepodobne pokračovať, väčšina opýtaných podnikov potvrdila mierny alebo významný rast vozového parku spoločnosti v blízkej budúcnosti. Pre zabezpečenie tohto trendu je potrebné múdro použiť rozpočet a efektívne riadiť vozový park. Vytvorili sme príručku o efektívnom riadení vozového parku a vodičov.

  • Kto je kto?

    Fleet malých a stredných podnikov sa zväčša delí na dve skupiny. Prvá skupina používa úžitkové vozídlá a druhá skupina poskytuje svojim zamestnancom určitý priestor vo výbere typu a modelu vozidla.

    Firma, v ktorej je automobil nevyhnutnosťou zamestnáva v priemere 106 zamestnancov s obratom 2,5 - 13 mil. EUR väčšinou v oblasti výroby alebo konzultačných služieb. Ich vozový park pozostáva zväčša z 10 vozidiel, často však zahŕňa aj ľahké úžitkové vozidlo alebo nákladný automobil. Prieskum Kia odhalil, že 86% týchto spoločností očakáva buď mierny alebo výnamný rast. Priemerný ročný počet najazdených kilometrov je 37 037 km. Spoľahlivosť, pohodlie, praktickosť a cena sú rozhodujúce kritéria pri kúpe vozidla.

    Druhá skupina firiem, ktorá poskytuje zamestnancom určitý priestor vo výbere vozidla, má mierne odlišné kritéria pri kúpe vozidla. Obrat spoločnosti je, tak ako pri prvej skupine, 2,5 - 13 mil. EUR, ale priemerný počet zamestnancov je 133 a vozidiel 8. Mnohé z týchto firiem vlastnia úžitkové vozidlá. Výhliadka rastu týchto často mladých spoločností je 71%. Zaujímavé je, že tieto spoločnosti vynakladajú viac času na riadenie vozového parku ako firmy s úžitkovými vozidlami. Dôvodom môže byť rozmanitosť vozového parku. Prioritami pri obstaraní vozidla sú jednoduchosť vlastníctva, najnovšie technológie, komfort a to preto, že vodiči tejto skupiny najazdia priemerne 39 873 km ročne. Z prieskumov Kia je jednoznačné, že obe skupiny oceňujú pomoc pri riadení vozových parkov a presne na to slúži táto príručka. Ak chcete zistiť viac, čítajte ďalej.