Go to content
 • Joy for Reason

  Joy for Reason focuses on the feel and ambience of Kia’s future vehicles. Future designs will fuse the emotional with the rational, creating vehicles that influence the mood of passengers, by relaxing and inspiring. It will also influence the adoption of new organic materials and more daring colours, expressing a sense of youth and playfulness.

   

   

  Technology for Life

  Technology for Life omfavner ny teknologi og innovasjoner for å skape positiv interaksjon mellom bruker og bil. Kias fremtidige biler skal gi moderne brukeropplevelser gjennom design, innovasjon, belysning, stemning og nettbaserte løsninger.

 • Bold for Nature

  Bold for Nature handler om samspillet med naturen og henter inspirasjon fra elementer og proporsjoner både i naturen og menneskeskapte miljøer. Dette grunnprinsippet gir organiske, men samtidig tekniske strukturer og detaljer i bilens interiør. Eksteriøret preges av en kombinasjon av rene linjer og unike overflater.

  Power to Progress

  Power to Progress er basert på ekspertisen Kia har opparbeidet seg på designstyrt endring. Fremtidig design vil basere seg på erfaring og kreativitet for å utvikle og skape nye design.  

  Tension for Serenity

  Tension for Serenity utforsker mulighetene som oppstår i spenningsfeltet mellom motstridende krefter og kreative kontraster. Det gir unike designkonsepter med tekniske detaljer som skaper spenning og gir muligheter for fremtidsrettet design.