Kia a životné prostredie

Rozličné programy riešia výzvu klimatických zmien

Spoločnosť Kia Motors si kladie ako hlavnú prioritu vývoj nových, ekologicky ohľaduplných technológií a vytvorenie čistejšej a zelenšej planéty, ktorá bude prínosom pre celé ľudstvo. Na vytvorenie prevnejších základov pre svoje iniciatívy ochrany životného prostredia spoločnosť Kia Motors v septembri 2005 zriadila Inštitút pre vývoj ekologických technológií. Tento inštitút sa zameriava najmä na vývoj ekologických vozidiel druhej generácie, nových systémov na báze elektrickej energie, systémov na redukciu emisií zo spaľovania a recyklačných technológií vrátane materiálov, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu.

Zatiaľ, čo vozidlá na hybridný pohon a palivové články ponúkajú realistické cesty k ekologickej preprave budúcnosti pre niektoré segmenty automobilového trhu, celkovému problému klimatických zmien sa spoločnosť Kia venuje širokou škálou rozličných programov zameraných na ochranu životného prostredia a zachovania neobnoviteľných zdrojov.

Pracovníci spoločnosti Kia v prevádzkach v Yongine a Namyangu v Južnej Kórei sú hnacou silou za výskumom a vývojom venovaným skúmaniu nízko-emisných vozidiel, ľahkých vozidiel a materiálovo aj energeticky úsporných vozidiel a procesov výroby komponentov.

Prvky programu nízko-emisných technológií zahŕňajú ultravysokotepelne odolné katalyzátory, dvojrúrové výfukové systémy na maximalizáciu nízkoteplotnej katalytickej aktivity pri štartovaní motora, vzduch čistiaci chladič, ktorý zo vzduchu odstraňuje ozón a škála filtračných systémov na dieselové splodiny.

Program vývoja ľahkého vozidla Kia zahŕňa štúdium širšieho využitia náhradných materiálov – výmenou bežnej ocele za posilnenú oceľ, hliník alebo magnézium – a zjednodušenie dizajnu tak, aby autá v budúcnosti mali menšie množstvo menej zložitých komponentov. Vysoko recyklovateľný hliník má svoje čaro a spoločnosť Kia vyvinula nový zvárací proces, ktorý zabezpečuje 150% tradičnej sily pri bodovom zváraní ocele.