ไปสู่เนื้อหา

คุณสามารถดูราคารถยนต์ปัจจุบันได้ที่หน้ารายการราคาของ Kia

Kia EV9 Earth Long Range : 3,499,000 THB
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด
874,750 2,624,250 58,587 (1.79%) 58,806 (1.89%) 49,402 (2.59%) 49,621 (2.69%) 42,768 (2.89%) 42,987 (2.99%) 38,655 (3.39%) 38,874 (3.49%)
699,800 2,799,200 64,126 (2.49%) 64,359 (2.59%) 52,929 (2.69%) 53,162 (2.79%) 46,086 (3.09%) 46,319 (3.19%) 41,932 (3.69%) 42,165 (3.79%)
524,850 2,974,150 69,125 (2.89%) 69,373 (2.99%) 57,476 (3.19%) 57,724 (3.29%) 49,958 (3.49%) 50,206 (3.59%) 45,544 (4.09%) 45,792 (4.19%)
349,900 3,149,100 74,765 (3.49%) 75,028 (3.59%) 62,694 (3.89%) 62,956 (3.99%) 54,734 (4.19%) 54,996 (4.29%) 49,273 (4.49%) 49,535 (4.59%)
174,950 3,324,050 79,473 (3.69%) 79,750 (3.79%) 66,454 (3.99%) 66,731 (4.09%) 58,051 (4.29%) 58,328 (4.39%) 52,287 (4.59%) 52,564 (4.69%)
Kia EV9 GT-Line AWD : 3,899,000 THB
table fix area
ดาวน์
ดาวน์
25%
20%
15%
10%
5%
เงินดาวน์
ยอดจัดไฟแนนซ์ 48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
- - ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด ต้นงวด ปลายงวด
974,750 2,924,250 65,284 (1.79%) 65,528 (1.89%) 55,050 (2.59%) 55,293 (2.69%) 47,658 (2.89%) 47,901 (2.99%) 43,074 (3.39%) 43,318 (3.49%)
779,800 3,119,200 71,456 (2.49%) 71,716 (2.59%) 58,979 (2.69%) 59,239 (2.79%) 51,355 (3.09%) 51,615 (3.19%) 46,725 (3.69%) 46,985 (3.79%)
584,850 3,314,150 77,027 (2.89%) 77,303 (2.99%) 64,046 (3.19%) 64,323 (3.29%) 55,669 (3.49%) 55,945 (3.59%) 50,750 (4.09%) 51,027 (4.19%)
389,900 3,509,100 83,312 (3.49%) 83,605 (3.59%) 69,861 (3.89%) 70,153 (3.99%) 60,991 (4.19%) 61,283 (4.29%) 54,905 (4.49%) 55,198 (4.59%)
194,950 3,704,050 88,558 (3.69%) 88,867 (3.79%) 74,051 (3.99%) 74,359 (4.09%) 64,688 (4.29%) 64,996 (4.39%) 58,264 (4.59%) 58,573 (4.69%)


▶ หมายเหตุ

1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น

3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 30 เมษายน 2567 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น

4. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้เฉพาะการจัดเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน สำหรับการจัดเช่าซื้อกับธนาคาร/ลีซซิ่งอื่น สามารถสอบถามรายละเอียดกับผู้จำหน่ายรถยนต์ Kia ที่ใกล้ท่าน

5. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น