ไปสู่เนื้อหา

Movement that Inspires

การเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจ

เกีย เป็นผู้ผลิตรถยนต์มาอย่างยาวนาน
โดยเริ่มต้นจากการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี ค.ศ. 1944

กว่า 75 ปี ที่ผ่านมา เกียช่วยให้ผู้คนเดินทางไปที่ต่างๆ
เราภูมิใจที่ได้เป็นตัวช่วยให้ผู้คนเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ห
นึ่ง ได้เชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกันทั้งด้านกายภาพและความรู้สึก

ดังนั้น
การเดินทางจึงเป็นจุดศูนย์กลางของแบรนด์เราตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา
การช่วยเหลือผู้คนในการเดินทางก็เป็นแกนหลักในการดำเนินธุ
รกิจของเรา และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคต
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ก็ตาม

มนุษยชนพัฒนาไปตามยุคต่างๆผ่านการอพยพ
เดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ข้ามทวีปต่างๆทั่วโลก
ความปรารถนาในการเดินทางนั้นฝั่งลึกอยู่ใน DNA ของมนุษย์

เมื่อเราเดินทาง เราได้พบเจอโลกใหม่
ได้ใช้ชีวิตพร้อมประสบการณ์ใหม่ ได้พบเจอผู้คนกลุ่มใหม่
ได้คนพบแนวคิดใหม่
และได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ

การเดินทางคือแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเอง

เมื่อเราเดินทาง เราจะมีเวลาในการคิด
การเดินทางก่อให้เกิดการคิด แรงบันดาลใจ
และการมุ่งไปข้างหน้า


เกีย เราเชื่อว่าการเดินทางสร้างแรงบันดาลใจได้
เราจึงสร้างสรรค์พื้นที่และเวลาที่จะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใ
จ ไม่ใช่แค่ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ผ่านทางโชว์รูม
และศูนย์บริการของเรา ให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงผลิตภัณฑ์ของเรา
นั่นคือสาเหตุที่ของการมีอยู่ของเรา

และเพื่อมอบการบริการที่มีความหมายและสะดวกสบาย
เพื่อที่จะทำให้คุณมีเวลาที่มากขึ้น สำหรับกิจกรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาร่วมเพื่อนและครอบครัวของคุณ
หรือการเดินทางไปที่ต่างๆ
เกีย ในรูปแบบใหม่นี้
เราจะมุ่งหน้าไปมากกว่าการเป็นผู้ผลิตรถยนต์
แต่จะเป็นแบรนด์แห่งการเคลื่อนที่


แบรนด์ที่จะเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในการเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า

สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำพูด
แต่จะเป็นเป้าหมายในการทำสิ่งต่างๆของเรา