ไปสู่เนื้อหา
Kia EV9
การรับประกัน
คุณภาพเพื่อลูกค้าคือความมุ่งมั่นของเรา

โปรแกรมการรับประกัน 7 ปี / 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) สำหรับลูกค้าเกีย ที่เป็นคำมั่นสัญญาและความมั่นใจจากเรา

เราสัญญาว่าจะให้บริการโซลูชั่นที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมการรับประกัน 7 ปี / 150,000 กม. คือความมั่นใจของเราในคุณภาพระดับสูง พร้อมมอบความไว้วางใจให้กับชีวิตการเดินทางที่ปลอดภัยและสนุกสนานของคุณ
 • * รถยนต์รุ่น Carnival มาพร้อมการรับประกัน 5 ปี ส่วนรถยนต์รุ่น Sorento และ EV9 มาพร้อมการรับประกัน 7 ปี
  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เกียรับประกันคุณภาพรถ 7 ปี

รับประกันคุณภาพรถยนต์

7 ปี / 150,000 กม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากเกีย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

7 ปี / ไม่จำกัดระยะทาง

รับประกันรถยนต์ไฟฟ้าเกีย

แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง

8 ปี / 160,000 กม.

สิทธิประโยชน์เพื่อลูกค้า
การซ่อมบำรุงรถเกีย

ค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า

ด้วยการรับประกันคุณภาพที่ยาวนานและดีที่สุดในอุตสาหกรรม จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในงานซ่อมรถยนต์เกียของคุณได้
Kia EV9

การโอนสิทธิ์ในการรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพของเกียสามารถโอนไปยังเจ้าของคนใหม่ได้เมื่อขายรถของคุณ ซึ่งสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและมูลค่าการขายต่อได้ นอกจากนี้ คุณยังคงได้รับบริการภายในระยะรับประกันคุณภาพในต่างประเทศด้วย
รถเกียเสียฉุกเฉิน

การช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุณสามารถขอรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายที่ใกล้ที่สุดหากคุณประสบเหตุฉุกเฉิน
Next
Prev

รายละเอียดการรับประกัน

แบตเตอรี่ 12V

การรับประกันคุณภาพของ แบตเตอรี่ 12V เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ส่งมอบรถใหม่ โดยไม่จำกัดระยะทาง

ระบบเครื่องเสียง

การรับประกันคุณภาพของระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 36 เดือน หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ยางรถยนต์

การรับประกันคุณภาพของยางรถยนต์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตยาง หากท่านต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ผู้จำหน่ายเกีย
ถัดไป
ก่อนหน้า
Warranty Details
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือการรับประกันของเกีย
คำถามที่พบบ่อย
 • คุณสามารถนำรถยนต์ Kia ของคุณเข้ารับบริการทั่วไปและงานรับประกันคุณภาพได้ที่ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Kia ทุกที่ โดยคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Kia ได้ที่ www.kia.com/th/find-a-dealer หรือโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Kia 02-764-0099.
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต ตัวอย่างปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย

  • การใช้รถเกียของท่านอย่างผิดประเภทหรือผิดวิธี เช่น การขับขี่บนไหล่ทาง หรือ วัตถุอันตรายอื่นๆ หรือ โครงสร้างถนน หรือ เข้าสู่พื้นที่ซ่อมบำรุง หรือถนนที่กำลังก่อสร้าง การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด ใช้ในการแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรม หรือใช้งานที่ผิดจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ หรือในเอกสารตีพิมพ์ของผลิตภัณฑ์เกีย

  • อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ทำให้รถยนต์เกียของท่านเสียหาย ได้แก่ การชน เพลิงไหม้ โจรกรรม การจราจล และอื่นๆ

  • การแก้ไข ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน การรื้อสายไฟ และอื่นๆ

  • ความเสียหาย หรือการกัดกร่อนพื้นผิวที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด วัตถุที่ลอยมาทางอากาศ (สารเคมี ยางต้นไม้ และอื่นๆ) เกลือ ถนนขรุขระ ลูกเห็บ ลมพายุ ฟ้าแลบ น้ำท่วม และภัยธรรมชาติอื่นๆ ข้อจำกัดนี้ยังรวมไปถึง ชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ เช่น เบรกและช่วงล่าง

  • สภาพผิวภายนอกหรือการเป็นสนิมของพื้นผิวที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือรอยขีดข่วนในสี

  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของรถอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ และการสัมผัสกับอากาศภายนอก การผุกร่อนของชิ้นส่วนโลหะที่อยู่ใต้ท้องรถเมื่อไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ

  • หากสีรถของท่านเป็นแบบด้าน จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผิวเคลือบที่มีลักษณะเฉพาะ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการดูแลที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความเสียหายที่มองเห็นได้โดยจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันคุณภาพของท่าน โปรดศึกษาคู่มือการใช้รถของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการดูแล

  • ความเสียหายจากการใช้งานโดยเกิดจากมีของเหลวหกใส่ รอยไหม้บนพรม เบาะนั่ง แผงตกแต่ง หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องของวัสดุหรือกรรมวิธีการผลิต

  • กระจกประตูแตกร้าว มีรอยกระแทก มีรอยขีดข่วน หรือเสียหายจากปัจจัยภายนอก ไม่ถือเป็นความบกพร่องของวัสดุหรือกรรมวิธีการผลิต

  • สีหรือสารเคลือบสีรถยนต์เสียหายจากการทาสารเคมีลงบนพื้นผิวสี

  • ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งยางที่ไม่ถูกต้อง (ขนาด ฯลฯ)

  • ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอะไหล่ใด ๆ ที่ไม่เทียบเท่าอะไหล่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานในด้านคุณภาพของวัสดุหรือกรรมวิธีการผลิต

 • อะไหล่ (ยกเว้นแบตเตอรี่) ที่ติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเกีย ภายใต้งานเคลมรับประกันคุณภาพ จะได้รับการรับประกันคุณภาพตาม ระยะเวลา หรือระยะทาง ที่เหลืออยู่ภายใต้การรับประกันคุณภาพแบบจำกัดของอะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้

  อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของเกียที่จำหน่ายและติดตั้งโดยศูนย์บริการ ของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเกีย จะได้รับการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร นับจากวันที่ติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 • รถยนต์ Kia ของคุณจะยังคงได้การรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ของ Kia

  อย่างไรก็ตาม Kia จะไม่รับประกันคุณภาพในงานประกอบของช่างเทคนิค ชิ้นส่วน อะไหล่เป็นชุด หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้จำหน่าย และอนุมัติโดยเกีย เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

  การรับประกันคุณภาพถยนต์ใหม่ของ Kia จะไม่ครอบคลุม อะไหล่ที่บกพร่อง หรือ เสียหาย อันเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการดัดแปลงสภาพใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดโดย Kia

 • หากพบปัญหาของอะไหล่ที่อยู่ภายใต้การรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ของ Kia อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุหรือกรรมวิธีการผลิตจากโรงงาน และทำให้ไม่สามารถขับรถยนต์ได้ ขอแนะนำให้คุณติดต่อ ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assitance) โทร. 02-764-0099 เพื่อขอความช่วยเหลือ และนำรถยนต์ของคุณเข้ารับการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเกียที่ใกล้ที่สุด
 • Kia ไม่ได้ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ LPG สำหรับยานพาหนะที่นำเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นเราแนะนำว่าไม่ควรใช้แอลพีจีในรถยนต์น้ำมันเบนซิน การใช้แอลพีจีในเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงประเภทนี้อาจนำไปสู่การสึกหรอที่มากเกินไปปัญหาการขับขี่และปัญหาการจัดการเครื่องยนต์

  หากระบบแอลพีจีติดตั้งกับเครื่องยนต์/รถยนต์ Kia การรับประกันรถยนต์ใหม่ของ Kia จะไม่สามารถใช้กับระบบ LPG ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้งระบบ LPG หรือการทำงานของเครื่องยนต์โดยใช้ LPG โดยอ้างถึงคำถามก่อนหน้านี้ - ‘การรับประกันจะได้รับผลกระทบหรือไม่หากมีการปรับแต่งแก้ไขรถยนต์?'

 • ยางรถยนต์จะอยู่ภายใต้การรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตยางรถยนต์ หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับยางรถยนต์ คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Kia เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์ใหม่ Kia จะได้รับการรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 12 เดือน (ไม่จำกัดระยะทาง) นับจากวันที่เริ่มต้นการรับประกันคุณภาพ
 • ค่าอะไหล่และค่าแรงที่เกิดขึ้นจากการบริการตามขอบข่ายงานรับประกันคุณภาพที่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเจ้าของรถเกียไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น เจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบเฉพาะค่าเดินทางในการนำรถของคุณมายังศูนย์บริการและนำกลับเมื่อเสร็จสิ้นบริการเท่านั้น
 • ในกรณีฉุกเฉิน หากรถยนต์ของคุณเกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายภายใต้การรับประกันคุณภาพ คุณควรติดต่อศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Kia ที่ใกล้ที่สุด หรือติดต่อบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ที่เบอร์ 02-764-0099