ไปสู่เนื้อหา
Kia Carnival รถยนต์สำหรับครอบครัว
บริการจากเกีย
ดูแลรถยนต์ของคุณให้ใหม่อยู่เสมอด้วยบริการจากเรา
เกียมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ
เมื่อต้องการนำรถเข้ารับบริการเมื่อเกิดข้อบกพร่องหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณปลอดภัยและราบรื่น เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา นอกจากความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความปลอดภัยยังครอบคลุมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลในชิ้นส่วนบริการ
และการดำเนินงานของเราโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ขอบคุณที่วางใจให้เราดูแลเกียของคุณ
ติดต่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ Kia

ประหยัดเวลาในการเข้ารับบริการ

เกียให้บริการที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันรถเสียโดยไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานรถยนต์และซ่อมแซมให้ตรงเวลาซึ่งรวมถึงการจองเข้ารับบริการออนไลน์
เข้าศูนย์บริการ Kia

ค่าบำรุงรักษาที่น้อยลง

ด้วยการรับประกันของเกียและโปรแกรมการบำรุงรักษายานพาหนะต่างๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
Kia Sorento รถยนต์ SUV ที่พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง

ขับขี่อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อขั้นสูง สามารถวินิจฉัยสภาพและความผิดปกตรถยนต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้เราสามารถให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ทันท่วงที นอกจากนี้เรายังนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตามพฤติกรรมและรูปแบบการขับขี่ เพื่อสนับสนุนลูกค้าเกียทุกคนในการขับขี่อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
Next
Prev
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับอนาคตที่ยั่งยืนด้วยบริการจากเกีย

โชว์รูมเกียที่ยั่งยืน

 

 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การบำบัดของเสีย และการทำกำแพงต้นไม้เพื่อลดความร้อน
 • การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทดแทน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 •  

  ความเป็นกลางด้านคาร์บอน

   

 • ติดตามการลดของเสีย การล้างรถโดยไม่ใช้น้ำ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 • การติดตั้งระบบไอดีไอเสียและการจัดการรอบเดินเบา ระหว่างการซ่อมแซมยานพาหนะ
 • ลดปริมาณการเกิดขยะสู่การลดใช้กระดาษ
 •  

  ความเป็นกลางด้านคาร์บอน

   

 • รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่ง การจัดหาในท้องถิ่น และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมกับเรา
 • การให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 •  

  lllyyyถัดไป
  22ก่อนหน้า
  มีการสนับสนุนเพิ่มเติม