Go to content

* s titulkami v angličtine

Na vytvorenie hudobného nástroja Kia inštrument sme nahrávali zvuky pohybu v prírode po celom svete. Preskúmaj s nami miesta, kde sme tieto zvuky zachytili.

 • Zvuk #1

  Hrom

 • Zvuk #2

  Gejzír

 • Zvuk #3

  Les

 • Zvuk #4

  Lesné vtáky

 • Zvuk #5

  Vietor

 • Zvuk #6

  Voda

 • Zvuk #7

  Pláž

 • Zvuk #8

  Noc v lese

Veda


Vedecké poznatky za Kia inštrumentom

Zvuky pohybu v prírode vytvárajú to, čomu hovoríme "ružový šum". Zvyšuje alfa vlny v mozgu, navodzuje stav vedomia "flow", v ktorom je mozog najkreatívnejší. Tieto prírodné zvuky sme zaznamenali po celom svete a použili na vývoj jedinečného hudobného nástroja, ktorý nazývame Kia inštrument. Pre navodenie stavu "flow" by mala byť každá kompozícia usporiadaná podľa týchto 4 parametrov neurovedy:

 • Veda #1

  BPM - počet úderov za minútu

  Tempo 120 bpm synchronizuje tep srdca a vyvoláva pozitívne sústredenie pre navodenie stavu "flow". Zvýšenie rýchlosti skladby pomáha zvýšiť flow.

 • Veda #2

  Harmonické postupnosti

  Harmonické variácie si poslucháč lepšie zapamätá a aktivujú konkrétne oblasti mozgu.

 • Veda #3

  Melodické intervaly

  Melodické intervaly vytvárajú pocit pohybu, pocit očakávania a spájajú sa s príjemnou túžbou, ktorá je často ústredným bodom inšpirácie.

 • Veda #4

  Textúra

  Textúra kompozície, vytvorená vrstvením ružového šumu zachyteného zo zvukov pohybu v prírode.


 • „Zistili sme, že ľudia boli kreatívnejší, keď počúvali hudbu... videli sme zvýšenú konzistenciu alfa a theta mozgových vĺn a zvýšené prepojenie záhlavných a predných častí mozgu, kde sa nachádza riadiace centrum emócií a oblasti spojené s kreativitou a stavmi "flow"."

  Katherine Lewis, kreatívna vedkyňa, futurologička

Nastavenia


Ako používať Kia inštrument


 • Ukážky prírody
 • Mixovanie
 • Filter
 • ADSR
 • VCO oscilátor
 • Postupnosti
 • Výstup
 • Klávesy
 • Kia inštrument na stiahnutie

  Stiahni si Kia inštrument a vytvor hudbu.

  Teraz, keď vieš všetko o Kia inštrumente, je čas vytvoriť trochu hudby. Stiahni si nástroj, aby si mohol tvoriť hudbu, ktorá skutočne inšpiruje.
  Nezabudni na 4 neurovedecké parametre uvedené v časti Veda, aby bola tvoja hudba ešte inšpiratívnejšia.